TGK Gıda Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği Özet-1

Değerli Meslektaşlarımız için hazırladığımız ve MGP whatsapp gruplarından Gıda Mevzuatı konu başlığında uzaktan eğitimde anlatılan notlardır.Bölüm 1: Amaç, Kapsam ve Dayanak bölümleri hakkında;
Bu yönetmelikle bakanlık aslında; tüketicilerin ürünler hakkında yeteri bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.
Gıda İşletmecilerinin sorumluluklarını, gıda hakkında bilgilendirmeyi, yeni gelişmeler ışığında esneklik sağlanarak tüketicilerin ürünlerle beraber yeteri ve doğru bilgileri almasını kapsar.
Bu yönetmelik gıda zincirinin tüm aşamalarında uygulanmalıdır. Toplu yüketim yerlerinde sunulan gıdalar dahil olmak üzere son tüketiciye sunulması hedeflenen tüm gıdalar için de uygulanır. Gıda işletmeleri arasında ürün transferlerinde de uygulanmalıdır.
Bu yönetmelik kuralları haricinde bazı gıdalar için mevzuatla belirtilen etiketleme koşulları saklıdır.
Bu Yönetmelik; Güvenli gıdaya ulaşım hakkı dahilinde izlenebilirlik sistemleri ve gıdaların özel şartları beyan eden tüm mevzuat gereksinimlerine dayanak olarak hazırlanmıştır.

Son Tüketim Tarihi Nedir ?/ Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi Nedir?
Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa sürede risk oluşturan gıdaların tüketilebileceği son tarihe; son tüketim tarihi denir.

Uygun koşullar sağlandığında gıdanın kendine has özellikleri koruduğu süreyi gösteren tarihe de tavsiye edilen tüketim tarihi denir.

Öncesinde bu iki terim yerinde raf ömrünün sonlandığı zamanı beyan etmek için son kullanma tarihi (SKT) ibareti kullanılırdı. Artık kullanılmayacak bir terimdir.

STT (son tüketim tarihi) ve Tavsiye edilen tüketin tarihi raf ömrü testleriyle belirlenir. Akredite laboratuvarlar bu konularda Gıda Mühendislerinin ürünlerinin stt ve tett tarihlerini belirleme konusunda yardımcı olacaklardır. İşletmede stt belirlenecekse hedef mikroorganizma seçilerek bir dizi analiz sonucu raf ömrü hesaplanabildiği gibi; TETT için hem mikrobiyolojik hem de kimyasal yapı üzerine bir dizi analiz yapılarak tarih belirlenir.

Bölüm:2 Gıda Hakkında Bilgilendirmenin genel ilkeleri
Bakanlık bilgilendirmeleri düzenlerken aşağıdaki kuralları esas alır.
-Gııdanın kimliği ve bileşimi, özellikleri veya diğer nitelikleri.
-Özellikle belli tüketici gruplarının sağlığına zararlı olabilecek içerik, güvenli kullanım, muhafaza, dayanıklılık ve gıdanın zararlı veya tehlikeli içeriğine ilişkin sonuçları ve riskleri içeren sağlık etkisine dair bilgileri içerecek şekilde tüketici sağlığının korunmasını ve gıdanın güvenilir kullanımını.
-Özel beslenme ihtiyaçları olanlar dahil tüketicilerin bilinçli olarak seçim yapmasını sağlayacak besin öğeleri.

Zorunlu bilgilendirilmelerde ; tüketicilerin çoğunluğu tarafından özel olarak önem verilen belirli bilgilere duyulan yaygın ihtiyaç ve güvenilir gıdanın piyasaya arzı dikkate alınır.Bölüm-3 Gıda Hakkında Bilgilendirmeye İlişkin Genel Gereklilikler ve Gıda İşletmecilerinin
Sorumlulukları

Tüm gıda işletmecileri; toplu tüketim yerleri de dahil olmak üzere, gıdalar hakkında tüketicilerin doğru bilgilendirmesi konusunda sorumludur.

Doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar
– Gıdanın başta doğası, kimliği, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi, imalat veya üretim metodu olmak üzere başlıca nitelikleri açısından, Gıdanın sahip olmadığı etkilere veya özelliklere atıfta bulunarak, tüm benzer gıdalar aynı niteliklere sahip olduğu halde, belli bir gıdanın özel niteliklere sahip olduğunu ileri sürerek ve özellikle belirli bileşenler ve/veya besin öğelerinin varlığını veya yokluğunu özel olarak vurgulayarak yanıltıcı biçimde olamaz.
– Gıdanın bileşiminde doğal olarak bulunan bir öğe veya gıdada normal olarak kullanılan bir bileşen farklı bir öğe veya farklı bir bileşen ile ikame edildiği halde, görünüş, tanımlama veya resimli gösterimler vasıtasıyla söz konusu gıdada o öğenin veya o bileşenin varlığını ima ederek, yanıltıcı biçimde olamaz.

– Gıda hakkında bilgilendirmenin doğru, açık ve tüketici için kolay anlaşılır olması sağlanır.
– Özel beslenme amaçlı gıdalar ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğuna dair bilgilendirme yapılamaz, bu tür özelliklere atıfta bulunulamaz.
– Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümler; gıdanın reklâmı ile gıdanın tanıtımı; özellikle de şekli, görünüşü veya ambalajı, kullanılan ambalaj malzemesi, düzenlendiği biçim ve sergilenme şekli için de uygulanır.

Sorumluluklar
– Gıda hakkında bilgilendirmeden, gıdayı kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi, ithal edilen gıda hakkında bilgilendirmeden ise ithalatçı sorumludur.
– Gıda hakkında bilgilendirmeden sorumlu olan gıda işletmecisi, yürürlükte olan gıda hakkında bilgilendirme mevzuatının gerektirdiği bilgilerin hazır bulunmasını ve doğruluğunu sağlar.
– Gıdayı kendi ünvan ve adıyla satmayan gıda işletmecisi bu mevzuata uygun olmayan gıdayı tedarik edemez. (perakendeciler gibi)
– Gıda İşletmecisi, tüketiciyi koruma düzeyini düşürecek ve bilinçli tercih yapma şansını azaltacak gıda bilgilendirmesini yapamaz. Gıdaya eşlik eden bilgilerde yapılan her değişiklikten sorumludurlar.
– Gıda işletmecisi ambalajlı ürün arz etmiyorsa gerektiğinde son tüketiciyi bilgilendirecek verileri alıcı gıda işletmecisine sağlar.
– Gıda İşletmecileri, son tüketiciye yönelik olan toplu tüketim yerleri gibi gıdanın arz edildiği yerlerde bilgilendirme için gerekli verileri ticari bilgilerle beraberinde bulundurur. Yani ambalajlı gıdalarda etiket bilgileri, hazır yemek, restoran gibi işletmelerde, ticari belgelerin yanında bulundurulmalıdır.
– Hazır ambalajlı gıdalarda ise burada belirtilen bilgiler okunaklı bir şekilde ambalajın üzerinde belirtilmelidir. Ambalajlı gıda ikinci bir defa lojistik amaçlı paketleniyor ise etiket bilgilerinin iç ambalajda olması yeterlidir.
– Gıda işletmecisi tüm bu bilgileri sağlamak ve bilgilendirmek konusunda zorunludur!…
Özet-2 yayınlandı: Okumak İçin Tıklayınız