Eritilmiş Hayvan Yağları ve Don Yağı Tortusu ile Mide ve İdrar kesesi İçin Özel Gereklilikler

Hayvansal Gıdalar İçin özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği; Bölüm 16 ve 17

Hammaddeleri toplayan veya işleyen işletmeler için gereklilikler
• Hammadde 7ºC den düşük sıcaklıklarda muhafaza edilecek yerleri bulunan toplama, işleme, nakliye merkezlerinde depolanır.
• İşleme tesisi; Soğutma imkânlarına, Eritilmiş hayvan yağları işletmeden sadece tankerlerle sevk edilmiyorsa, sevkiyat odasına, Eritilmiş hayvan yağlarının, diğer gıda maddeleri ve/veya lezzet vericiler ile karışımından elde edilen ürünlerin hazırlanması durumunda, bu iş için uygun ekipmanlara, sahip olmalıdır.
• Hammadde, aktif soğutma yapılmaksızın depolanıyor veya nakliye yapılıyorsa, elde edildikten 12 saat içinde işlenecekse soğutma imkânları gerekli değildir.

Eritilmiş hayvan yağı ve don yağı tortusu hazırlanması için hijyen gereklilikleri
• Kesimhanede kesilen, ölüm öncesi ve ölüm sonrası muayenede insan tüketimi için uygun olduğu belirlenen hayvanlardan elde edilmelidir.
• Kan ve kirlilikten mümkün olduğunca ari yağ dokuları veya kemiklerden oluşmalıdır.
• Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kayıt altına alınan veya onaylanan tesislerden gelmelidir.
• Eritilene kadar 7 °C’den yüksek olmayan bir iç sıcaklıkta ve hijyenik şartlarda, nakledilmeli ve depolanmalıdır. Ancak elde edildikten sonra 12 saat içerisinde eritilecek ise hammaddeler aktif soğutulmaksızın nakledilebilir ve depolanabilir.
• Eritme sırasında çözücülerin kullanımı yasaktır.
• Eritilmiş hayvan yağı, çeşidine bağlı olarak, Ek-3’teki standartları karşılar. Bu standartları karşılaması durumunda aynı işletmede veya başka bir işletmede fiziko-kimyasal kalitesini geliştirmek amacıyla rafine edilebilir.• İnsan tüketimi için amaçlanan don yağı tortusu aşağıdaki sıcaklık şartlarına uygun olarak depolanır.
– 70 °C’den yüksek olmayan sıcaklıkta eritilerek elde edilen don yağı tortusu; 7 °C’den yüksek olmayan bir sıcaklıkta en fazla 24 saat veya -18 °C veya daha düşük bir sıcaklıkta depolanmalıdırlar.
– 70 °C’den daha yüksek bir sıcaklıkta eritilerek elde edilen ve kütlece % 10 veya daha fazla bir nem içeriğine sahip olan don yağı tortusu, 7 °C’den yüksek olmayan bir sıcaklıkta en fazla 48 saat veya eşdeğer garanti veren bir zaman/sıcaklık kombinasyonunda veya -18 °C veya daha düşük bir sıcaklıkta, depolanmalıdır.
– 70 °C’den daha yüksek bir sıcaklıkta eritilerek elde edilen ve kütlece % 10’dan daha az bir nem içeriğine sahip olan don yağı tortusu için özel bir gereklilik yoktur.

BÖLÜM-17 MİDE İDRAR KESESİ VE BAĞIRSAKLAR İÇİN ÖZEL HİJYEN GEREKLİLİKLERİ
Hayvan bağırsakları, idrar keseleri, mideleri sadece aşağıdaki koşullarda piyasaya arz edilebilir.
• Kesimhanede kesilmiş, ölüm öncesi ve ölüm sonrası raporlarıyla insani tüketime uygun olduğu belirlenen hayvanlardan elde edilmelidir.
• Tuzlama, kurutma ve ısıl işlem uygulanmalıdır. Bu işlemlerden sonra yeniden bulaşma önlenmelidir.
• Tuzlanmayan veya kurutulmayan ürünler 3ºC den yüksek olmayan sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. Ortam şartlarında muhafaza edilmeyen bu ürünler soğuk havada depolanmalıdır..