Bal Tebliği

Gıda Mevzuatı özetlerine Bal Tebliğ ile devam ediyoruz

Yeni Bal Tebliğ

BAL TEBLİĞ YENİLENDİ… YENİ ÖZET İÇİN LÜTFEN


tıklayın

Bal’ın ürün özellikleri

 • Bala gıda katkı maddeleri de dahil olmak üzere hiç bir madde katılamaz. Balın, doğal bileşiminde bulunmayan organik/inorganik maddelerden ari olması gerekir.
 • Fırıncılık Balı dışında bal; yabancı tat ve kokuda, fermente olmuş, asitliği yapay olarak değiştirilmiş olamaz.
 • Bal doğal enzimleri parçalayacak ya da önemli düzeyde inaktive edilecek şekilde ısıtılamaz.
 • Filtre edilmiş bal haricinde, yabancı organik ve inorganik maddelerin ayrılması sırasınca kaçılnılmaz olan kayıplar dışında baldan polen veya bala özgü bileşikler uzaklaştırılamaz.
 • Bal, TGK: şeker tebliği’nde yer alan şekeri içeremez.
 • Balın kaynağına göre değişse de kendine özgü tadı ve kokusu olması gerekir.
 • balın rengi su beyazından koyu, amber renge kadar değişebilir. Salgı balının rengi pfund skalasına göre en az 60 olmalıdır.
 • Temel petekte balmumunun doğal yapısında bulunmayan, parafin, serezin, iç yağı, reçine, oksalik asit gibi organik maddeler ile ağartıcı maddeler gibi inorganik maddeler bulunamaz.
 • 1 gram petekte Amerikan Yavru Çürüklüğü etkeni Paenibacillus larvea spor ve vejetatif formu ile Nosemosis etkenleri Nosema apis ve Nosema cerene sporları bulunamaz.
 • Etiketinde orijin aldığı çiçek, bitki, bölge veya coğrafya belirtilen ballara filtre bal ilave edilemez.
 • Petekli ballarda, peteğin en az % 80’i sırlanmış olması gerekir.
 • Etiketinde botanik orijini belirtilen balların polen analizi ile uyumlu olması gerekir.
 • Çiçek balı kriterleri Ek-1’de belirtilmiştir. Krem bal ve kristalize bal olarak adlandırılan ballar için de bu kriterler geçerlidir.
 • Karakovan balı ve doğal petekli ballar süzme bal olarak piyasaya arz edilemez.
 • Karakovan balı ve doğal petekli bal adıyla piyasaya arz edilecek ballarda peteğin parçalanmaması ve süzme bal ilave edilmemesi gerekir.
Uygulama Esasına Göre Mevzuat Takibi

Balda aşağıda verilen durumlar için ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır

 • Bulaşanlar: Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.
 • Pestisit kalıntıları: Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.
 • Veteriner ilaç kalıntıları: Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’nde yer alan hükümler uygulanır.
 • Hijyen: Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.
 • Ambalajlama: Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.
 • Numune alma ve analiz metotları: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır, uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.

Etiketleme

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde (21/12/2019 tarihi itibariyle Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği) yer alan hükümler uygulanır. Bu genel kurallara ek olan kurallar aşağıda verilmiştir:

 • Etikette “1 yaşından küçük bebeklere bal yedirilmemelidir” ifadesi yer alır.
 • Çerçeveli balda net miktara “çerçeve ağırlığı” dahil değildir. Çerçevelere arıcıların işletme numaraları yazılır.
 • Etikette balın orijini; salgı balı veya çiçek balı olduğu, bal ifadesinin yanında aynı punto ile belirtilir.
 • Filtre edilmiş ballar ve fırıncılık balları hariç olmak üzere, balın botanik kaynağı belirli ise ve bal bu kaynağa ait duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikroskopik özellikleri belirgin şekilde taşıyorsa, orijin aldığı çiçek veya bitkinin adı ile desteklenebilir.
 • Filtre edilmiş ballar ve fırıncılık balları hariç olmak üzere, bal üretildiği bölgenin florasına ait özelikleri belirgin şekilde taşıyorsa, ürün ismi, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak kaydıyla, o bölgenin bölgesel, coğrafi veya topografik adı ile birlikte kullanılabilir.
 • Fırıncılık ballarının etiketinde “sadece pişirme amaçlı” ifadesi ürün ismine yakın ve kolayca görülebilir bir şekilde yer alır.
 • Fırıncılık ballarının bileşen olarak kullanıldığı bileşik bir gıda maddesinde “bal” ifadesi “fırıncılık balı” yerine bileşik gıda maddesinin isminde kullanılabilir ama bileşenler listesinde “fırıncılık balı” yazılmalıdır.
 • Filtre balların bu özelliği ve bu ballarda polen miktarının büyük ölçüde alındığı etikette belirtilir.
 • Hammadde ambalajı üstünde Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmeye ait hammaddenin kaynağını işaret edecek TÜRKVET Kayıt Sisteminden alınan işletme numarası bulunur.
 • Balın botanik kaynağının Ek-1’de Latince ismi verilen botanik türlerden biri olması halinde; ürün ismi orijini olan çiçek veya bitkinin adı ile desteklenebilir.
 • Karakovan balları adlandırılırken ürün adıyla birlikte “doğal petekli” ifadesi kullanılabilir.
 • Süzme çiçek balının akışkan olmayan kıvamda, kontrollü koşullarda kristalize edilmesi halinde “krem bal”, kendiliğinden kristalize olması halinde ise “kristalize bal” adıyla piyasaya arz edilebilir.
Taşıma ve depolama

Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan kurallara ek olarak;

 • Ballar, paketleme/dolum noktasından tüketiciye ulaştırılana kadar tüm aşamalarda temiz ve kuru yerlerde kokulardan ari biçimde, doğrudan güneş ışığından korunur
 • 25 °C’yi aşmayacak şekilde muhafaza edilir.

NOT: Ek-1 de ballara ait önemli özellikler ve kriterler mevcuttur. Forum sayfamızda Mevzuat kısmına yüklenen dosyada bu ekin görseli mevcuttur. DOSYAYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
Dosya indirmek ve forumları okumak için üyelik gereklidir.

Bu mevzuatın tam metnini www.mevzuat.gov.tr adresinden edinebilir ve detaylı inceleyebilirsin. Bu Metin yayınlanma tarihinde en güncel haliyle özetlenerek elde edilmiştir.