Karides Sever Misiniz? Ya içinde kokain veya tarım ilacı varsa?

BU GÜZEL TAT KABUS OLMADAN DİKKATLİ DAVRANMAK GEREK

Genellikle ızgara da sevilir, ancak karides pişirmeden önce iki kez düşünmek isteyebilirsiniz – bu lezzetli kabuklular toksik olabilir.
Birleşik Krallık’taki nehirleri inceleyen bilim insanları, inceledikleri her bir karides örneğinin kokain ve lidokain için pozitif olarak test edildiğini söylüyor. Karideslerde ketamin ve opioidler gibi başka ilaçlar da bulundu. İncelenen kabuklu deniz hayvanlarının çoğu, İngiltere’de ve diğer potansiyel olarak tehlikeli kimyasallarda yasaklanan pestisitler (zararlı tarım ilaçları) için pozitif olarak test edilmiştir.Ancak Birleşik Krallık, uyuşturucu bulunan karideslerle dolu tek yer değil. Uyuşturulmuş kabuklu deniz hayvanları uluslararası bir sorun aslında. Kabuklular kokaini kendileri dışardan almıyorlar ve avlanma esnasında karşılaşıyorlar. Bilim insanlarının açıkladığı gibi, kirli deniz calılarındaki ani yükseliş, insanların çevreyi kirlettiğinin bir başka işareti.

Kokainli karides ve böcek ilaçı karidesler
Bilim insanları yerel nehirlerin gerçekten ne kadar kirli olduğunu gösteren bilgileri Çevre Araştırmaları dergisinde yayımladılar. Suffolk County nehri boyunca 15 farklı bölgede tatlı su karidesi toplandı. Suffolk County, Londra’nın kuzeyindeki kırsal bir bölgedir.

Araştırmacılar, ilaçların büyük olasılıkla insanlar tarafından ekosisteme girdiklerini söylüyorlar.

Bir basın bülteninde , çalışma yazarlarından Leon Barron bulgular şöyle dedi: “Yaban hayatında yasadışı uyuşturucuların bu tür düzenli olması şaşırtıcıydı. Bunları Londra gibi kentsel alanlarda görmeyi bekleyebiliriz, ancak daha küçük ve daha kırsal alanlarda değil. İngiltere’de uzun süredir yasaklanan pestisitlerin varlığı ve bunların kaynaklarının belirsizliği özel bir sorun teşkil ediyor. ”Çalışma lideri Dr. Thomas Miller, tespit edilen kirletici madde konsantrasyonlarının nispeten düşük olmasına rağmen, “çevreye zarar verebilecek ve en önemlisi vahşi yaşam için risk oluşturabilecek bileşikleri belirleyebildiklerini” ekliyor.

Bilim insanları, ilaç ve böcek ilacı kirliliğinin karides (ve onları yiyen hayvanlar) üzerinde ne gibi etkileri olacağı konusunda henüz kesin bir sonuç söyleyemiyorlar. Bununla birlikte, bunlar gibi tehlikeli kirletici maddelere düzenli maruz kalmanın, küçük miktarlarda bile, muhtemelen iyi olmadığı varsayılabilir olduğu kanısındalar. Pestisitler, hassas deniz ortamlarına özellikle zararlı olabilirler ve kokain, ketamin ve opioidler gibi güçlü ilaçlar da muhtemelen yaban hayatını gelecek nesillerden eksiltecek.

Küresel kabuklu kirliliği
Kırsal sulardaki bu kirletici maddelerin varlığı, özellikle de dünyadaki kirli kabuklu deniz hayvanlarında bir artış olduğu kanaatini gün yüzüne çıkarıyor

As Business Insider raporlarında , İngiltere Kanada ve ABD de deniz canlılarında uyuşturucu kalıntısı bulunmuştur. Önemli olan bu ilaçlara maruz kalan insanın yanı sıra küçük doslarda da olsa deniz canlılarının yaşamına zarar veriyor olmasıdır.

Seattle bölgesinden toplanan midyelerin oksikodon, antidepresanlar ve kemoterapi ilaçları ile karıştırıldığını buldular. Bilim adamları, midyelerin kirlenmiş insan atığı ile beslendiğini düşündüler. Konunun yazarı Andy James, “Bu şehirlerdeki koylardan kimse midye toplamak ve yemek istemez” dedi.

Deniz yaşamı plastiklerin yaşamsal tehditinden sonra toksik böcek ilacı ve zararlı ilaçlardan yeterince tehdit almış gibi durmakta. Ekosistemi bilinçsiz drenaj sistemleri ve bilinçsiz avlanma ile ne yazık ki berbat ediyoruz. Vitamin dengesii esansiyel yağlar bakımından zenginliği ile bilinen deniz mahsulleri sıklıkla sağlığa yararları üzerine övülür.
İşte gıda mühendisliği mesleğinin devreye girdiği noktada budur: Güvenli gıda!…
Kötü çevresel uygulamalara maruz kalmış gıdaların tespiti ve bunların tüketime sunulmaması konusunda yetkin meslek gruplarının başında Gıda Mühendisleri gelmektedir.
Sularımızı kirletiyoruz, gıdalarımızı kirletiyoruz; Bir karides ile esrar içmiş gibi olma ihtimalimiz çok yüksek!
Bu makale için kaynaklar:
Environ.news .
BigLeaguePolitics.com
BusinessInsider.com
Newsweek.com