Bağımsızlık Meşalemiz 100 yıldır yanıyor!

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan NUTUK aynen şöyle başlıyor :
“1335 senesi Mayıs’ının on dokuzuncu günü Samsun’a çıktım. Vaziyet ve manzara-i umumiye:

Osmanlı Devleti’nin dahil bulunduğu grup, Harb-i Umumî’de mağlûp olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şerâiti ağır bir mütarekenâme imzalanmış. Büyük harbin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Harb-i Umumî’ye sevk edenler kendi hayatları endişesine düşerek memleketten firâr etmişler. Saltanat ve hilâfet mevkiini işgal eden Vahideddin, mütereddi, şahsını ve yalnız tahtını temîn edebileceğini tahayyül ettiği denî tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın riyâsetindeki kabine âciz, haysiyetsiz, cebîn, yalnız pâdişâhın irâdesine tâbi ve onunla beraber şahıslarını vikaye edebilecek herhangi bir vaziyete razı… ”

İşte böyle bir durumda yanan bağımsızlık Meşalemiz 100 yıldır yanıyor ve nice yüzyıllar da yanmaya devam edecek!

Çünkü NUTUK Gençliğe Hitabe ile bitiyor ve kitabın başlangıcı bu yüzden gençlik bayramı olarak kutlanıyor.

” Ey Türk gençliği ” denildiğinde
“Emret” atam” diyen nesiller bu ülkede daima olacak ve Bağımsızlık ruhunu ülkemizde paidar kılacaktır!…

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!…