Ulusal Salmonella Kontrol Programı Resmi Numune Alma Eğitim Toplantısı Düzenlendi

T.C. TARIM BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
16.05.2019 tarihinde Ulusal Salmonella Referans Laboratuvarı olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde ‘Ulusal Salmonella Kontrol Programı Resmi Numune Alma Eğitim’ toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İl Müdürlükleri’nden Ulusal Salmonella Kontrol Programı sorumlusu 112 personel ve Gıda ve KOntrol Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Bebek ve konu çalışanları ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu ve öğretim üyeleri ile, Ulusal Salmonella Referans Laboratuvarı olan Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehmet Akan katıldı.

Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Bebek açılış konuşmasında Salmonella serotiplerinin gıda patojenleri arasında en önemli grupta yer aldığını ve bu patojenlerin kontrolü için gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkenin “Ulusal Salmonella Kontrol Programları” geliştirmiş ve uygulamaya koymuş olduğunu belirtti, eğitim toplantısı akabinde Ulusal Salmonella Kontrol Programı kapsamında işletmelerin %5’ini kapsayacak şekilde yıllık resmi kontrol numuneleri alımının başlayacağını dile getirerek bugünkü eğitimin önemini bildirdi. Ayrıca Ulusal Salmonella Kontrol Programı kapsamında numune akışının başlamış olduğu 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren ilk 6 aylık rapora göre program kapsamında toplam 41.805 adet numune analiz edildiği, yapılan tüm analiz sonuçlarında, S. Infantis’in dominant serotip olarak tespit edilmiş olduğu ve bunu S. Kentucky, S. Wirchow, S. Liverpool ve S. Hadar serotiplerinin takip ettiğinin tespit edildiğini ayrıca bugüne kadar alınan numunelerde S. Typhimurium’a rastlanmadığını belirtti.
Ardından Çalışma Grubu Sorumlusu Veteriner Hekim Dr. Güzin Şahin Ulusal Salmonella Kontrol Programı ile ilgili sunum yaptı. Daha sonra Ulusal Salmonella Referans Laboratuvarı olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehmet Akan doğru numunenin nasıl alınması gerektiği ve uygun numune alma teknikleri hakkında pratik bilgiler veren sunum yaptı. Resmi numune almanın başlaması ile; Ulusal Salmonella Kontrol Programı’nın kontrol mekanizmasının da tamamlanmış olacağı ve böylece programın daha etkin ve güvenilir bir şekilde işlemesinin sağlanacağına dair bilgiler aktardı.

Toplantı sonucunda; İl Müdürlüğü katılımcılarına örnek alma materyalleri dağıtıldı. Ayrıca ‘Ulusal Salmonella Kontrol Programı’nın hayata geçirilmesinin;
– Gıda kaynaklı Salmonella enfeksiyonu görülme sıklığının düşürülmesi ve başta insan ve hayvan sağlığının korunması ile,
– Kanatlı sektöründeki ihracat artışı ve ticari faaliyetlerin daha geniş yelpazede sürdürülmesinde ve kanatlı sektörünün marka değerinin artırılmasında olumlu etkilerinin olacağı belirtilerek, Bakanlığımızın Ulusal Salmonella Kontrol Programı’nın uygulanmasındaki kararlılığı vurgulandı.


Tıpkı Aktarım: https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Haber/240/Ulusal-Salmonella-Kontrol-Programi-Resmi-Numune-Alma-Egitim-Toplantisi-Duzenlendi