Açlığa maruz kalanların üç de ikisi 8 ülkeden geliyor

Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bir ortak BM ve Avrupa Birliği (AB) raporuna göre, siyasi, ekonomik, çevre ve iklim kaynaklı krizler yüzünden 53 ülkede gıda güvenliği sorunu yaşanıyor.Rapor, söz konusu krizlerin öncelikle çatışma ve iklimle ilgili felaketlere yol açtığı uyarısında bulunuyor ve 53 ülkedeki yaklaşık 115 milyon insan, en yüksek düzeyde gıda güvensizliği yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve AB “Gıda Krizleri 2019 Küresel Raporu”, kronik olarak aç olan insan sayısının son üç yılda 100 milyondan fazla artış gösterdiğini bildiriyor.

Rapora göre, akut (şiddetli) açlığa maruz kalanların yaklaşık üçte ikisi sadece sekiz ülkeden geliyor: Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Nijerya, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen.

Ayrıca, 42 ülkede 143 milyon kişi daha akut açlıktan sadece bir adım uzakta. İklim ve doğal afetler, 2018’de 29 milyon kişiyi akut gıda güvensizliğine itti ve raporda, bu rakamın veri boşluklarından dolayı Kuzey Kore ve Venezuella dahil 13 ülkeyi hariç tuttuğunu belirtiyor.Kaynak: https://globalagrifood.blogspot.com/