Enerji İçeceklerinin Özellikleri (Tebliğ Özet)

Mevzuat irdelemesinde Kısa ama oldukça önemli olan bir tebliğin özetini sunuyorum : Enerji İçecekleri

Enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemek amacıyla yayımlanmış tebliğ, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında çıkarılmıştır.

Evvela bilinmesi gereken özellik; enerji içecekleri ile sporcu içecekleri birbirinden farklıdır ve Bakanlık, farklı mevzuat yayımları ile bu iki ürünü incelemektedir.

Enerji içeceği: Kafein içeren, taurin, glukoronolakton, inositol, karbonhidrat, aminoasitler, vitaminler, mineraller ve diğer gıda ve bileşenlerini içerebilen, aromalandırılmış alkolsüz içeceği, ifade eder.

Ürün Özellikleri;

Enerji içecekleri özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilmemektedir. Kafein içeriği 150mg/L’den fazla olmamalıdır. Ayrıca, aşağıda belirtilen ürün içerikleri de belirtilen değerlerden fazla olamaz

-İnositol                                           100 mg/L

-Glukoronolakton                            20 mg/L

-Taurin                                             800 mg/L

Enerji içeceklerine bileşen olarak etil alkol ilave edilmez. Ancak ürünü oluşturan bileşenlerin çözündürülmesi, taşınması gibi işlemlerde kullanılabilen, bileşenlerde doğal olarak bulunabilen, üretim aşamasında oluşabilen ve son ürüne taşınan etil alkol miktarı var ise  bu değer en fazla 3,0 g/L olur.

 Bileşiminde kafein ile birlikte taurin, inositol ve glukoronolakton maddelerinden birini veya birkaçını içeren aromalandırılmış alkolsüz içecekler enerji içeceği dışında başka bir gıda adı ile piyasaya arz edilemez.

Meyveli olarak adlandırılan enerji içeceklerinde meyve oranı, gazlı olanlarda ağırlıkça en az % 4, gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az % 10 olmalıdır.

Enerji içeceklerinde şeker yerine veya şeker ile birlikte Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine uygun olarak tatlandırıcılar kullanılabilir.

Enerji içecekleri bileşen olarak diğer gıdalarda kullanılmaz.

Katkı maddeleri:  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan bileşenler:Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Bulaşanlar:Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Pestisit kalıntıları: Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Hijyen ve Mikrobiyolojik Kriterler; Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ile Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Ambalajlama ve piyasaya arz

Bu ürünler hakkında en önemli maddelerden bir tanesi bu bölümde geçmektedir.

Spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içecekleri piyasaya arz edilmez ve reklamı yapılmaz.

On sekiz yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satışı yapılmaz.

Enerji içecekleri piyasaya arz edilirken belirtilen bu uyarılar ambalaj bütünlüğü korunarak tüketiciye sunulur. Ambalajın Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygun olması gerekir.

Bir diğer önemli madde de burada devreye girmektedir ve Gıda Mevzuatı: “Toplu tüketim yerlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak enerji içeceği reklam ve tanıtımı yapılamaz.” demektedir.

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlarında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan lanır.

(2)

(3)

(4) Bu Tebliğin 12 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki uyarıları tüketicinin görebilmesi için enerji içecekleri son tüketiciye ambalaj bütünlüğü korunarak sunulur.

Etiketleme: Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu genel hükmün dışında;

  • Enerji içeceklerinin etiketinde kafein, taurin, glukoronolakton, inositol, aminoasitlerin miktarı litrede miligram olarak yer almalıdır.
  • Enerji içeceklerinin etiketinde “uyarı” başlığı altında tüketicinin kolaylıkla görebileceği bir yerde olmak kaydıyla “Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite öncesinde, sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 ml’den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez.” ifadesine yer verilir.
  • Ek-1 de yer aldığı gibi x yüksekliği 3mm punto karakter olacak şekilde  “Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir.” ifadesine Etiketinde ayriyeten yer verilmelidir.

Beslenme ve sağlık beyanı: Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır. Ancak ‘enerji’ için yapılabilen beslenme beyanı ifadeleri enerji içeceği için yapılamaz.

Depolama, taşıma, numune alma ve analiz metodları; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılır.

Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğ’İn orijinal metnine Ulaşmak için TIKLAYINIZ