Küresel Patates Ticareti Büyümeye Devam Edecek

Rabobank uzmanlarının yaptığı analizlere göre uluslararası patates ticareti önümüzdeki on yıl içinde büyümeye devam edecek…

Agro-Center’da yer alan haberde, banka uzmanlarının görüşü, böyle bir trendin özellikle Kuzey Batı Avrupalı ihracatçıların işine geleceği yönünde. Ancak patates üretiminde bölgesel toprak kalitesi sorununun çözülmesinin yanı sıra çevre standartlarını güçlendirecek ve fiyat istikrarsızlığı konusunda yeni hamleler yapacak bir ticaret ortamı gerekiyor.

Uzmanlar, 2017 yılında dünya dondurulmuş patates ürünleri ithalatı hacminin 7,095 milyon tonu bulduğunu belirtiyor. On yıl içinde, bu gösterge 2.985 milyon ton veya yüzde 72.7 oranında artış gösterdi.

Uluslararası patates ticareti özellikle Avrupa bölgesinde güçlü konumda ve söz konusu ticaret yüzde 69,1 artışa karşılık gelen 3,334 milyon tona kadar yükseldi.Patates tüketimi neredeyse tüm dünya ülkelerinde artış trendinde olmakla birlikte, gelişmiş bir işleme sanayiine sahip sadece dört büyük ülke var; bunlar küresel patates ihracatının yüzde 80’inden fazlasını sağlayan Hollanda, Belçika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri.

Fakat bu dört önde gelen ülkeden en başarılısı Belçika oldu. 2017 yılına kadarki on yıllık dönemde Belçikalı patates sanayicileri dünya ihracatındaki paylarını yüzde 11 artırarak, toplamda yüzde 29’a çıkardılar.

Son olarak, Rabobank analistleri, kârlı bir dondurulmuş patates ürünleri ticaretini gerçekleştirebilmek için yıl boyunca yüksek kalitede patates tedariki gerektiğini söylüyor…

 Kaynak: İsmail UĞURAL/ globalagrifood.blogspot.com