3M’den Gıda Üretim Yüzeyleri için yeni PTM Sertifikası aldı.

Yiyecek ve içecek üretim yüzeylerini test etmek için 3M Clean-Trace Hijyen İzleme ve Yönetim Sistemi, AOAC Araştırma Enstitüsü’nden 041901 sayılı AOAC Performans Test Yöntemi (PTM) Sertifikasını aldı.

Çözümün, ortak gıda üretimi temas yüzeylerinde tutarlılık ve stabilite ile adenozin trifosfatın (ATP) tespit edilmesi konusundaki performans iddiaları, AOAC PTM programı ile değerlendirildi.

3M gıda ile temas eden yüzeylerde ve mikrobiyolojik açıdan sıkıntılı noktaların ATP seviyelerini ölçerek, yaşamsal varlıkları ve dezenfeksiyonların yeterli yapılıp yapılmadığını hızla ölçmeyi hedeflemekte. Paslanmaz çelik yüzeylerde, seramik ve plastik yüzeylerde AOAC’den tam not alan 3M; hastanelerde ve gıda işletmelerinde kullanıma hazır kitler sunmakta.

Çalışma, 2 ile 15 saniyelik aktivasyon sürelerinde 10-35 °C aralığında olduğu gibi yüksek sıcaklıklarda da yüksek ATP seviyelerinin farkını orataya koyabilmekte. Bu da kullanılan dezenfektanların etkinliği ve yüzeyin yeteri biçimde mikrobiyal yükten kurtulup kurtulmadığını anlaya yardımcı olduğunun bir kanıtı.
Food News İnternational’ın haberine göre Sertifikasyon için kullanılan araştırmalarla ilgili tam bir rapor gelecek yıl içinde AOAC International Journal’da yayınlanacak.

Biyolojik kalıntının moleküler bir göstergesi olan ATP’nin varlığını test etmek birkaç saniye almakta ve özellikle fermantasyon teknolojisinin kullanıldığı işletmelerde bu sistem oldukça güvenilir bir test yöntemi olacak gibi görünüyor. Unlu mamul üreten iş yerlerinde mayalı ürün grupları ile mayasız ürün gruplarının aynı tezgahı işgal etmesi de bazı durumlarda gerçekleşiyor. Tabii hijyen standartları gelişmiş firmalar için 3m’in bu akıllı çözümü uygulanabilir.Sistem, genel olarak gıda endüstrisinde mikrobiyolojik analizler için harcanan zamanı azaltmanın yanı sıra, proseslerde gerçekleşen riskleri de elemine etmeye yardımcı olacak gibi görünmekte.