Çay Tebliğ Özet

Bu Tebliğin amacı; siyah çay, yeşil çay, aromalandırılmış siyah ve yeşil çay ile kafeinsiz siyah ve yeşil çayın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerini belirlemektir.

Doğal olarak da siyah çay, yeşil çay, aromalı siyah ve aromalı yeşil çay ile kafeinsiz siyah çay ve kafeinsiz yeşil çay bu tebliğ kapsamında incelenirken; kurutulmuş bitki ve meyve çayları bu tebliğ kapsamında değildir.

Tanımlar

  1. Siyah çay: Camellia sinensis türünün farklı çeşitlerinin genç sürgünlerinden tepe tomurcuğu ve onu takip eden taze yapraklar ve taze tek yaprak, taze iki yaprak ve taze üç yapraklı sürgünler ile bunları birbirine bağlayan taze sap kısımlarının soldurma, kıvırma, parçalama, oksidasyon ve kurutma gibi üretim aşamaları ile işlenmesi sonucu elde edilen ürünü,
  2.  Süzen Poşet: Bu Tebliğ kapsamında üretilmiş uygun boyuttaki çayları belli gramajlarda içeren ve içerdiği ürünün kendine has renk, tat ve aromasını sıcak suda ortama filtre etme özelliğine sahip gıda ile teması uygun madde ve malzemeden üretilmiş iplikli ya da ipliksiz poşeti,
  3.  Kafeinsiz siyah/yeşil çay: Kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça % 0,1’yi geçmeyen çayı,
  4. Yeşil çay: Camellia sinensis türünün farklı çeşitlerinin genç sürgünlerinden tepe tomurcuğu ve onu takip eden taze yapraklar ve taze tek yaprak, taze iki yaprak ve taze üç yapraklı sürgünler ile bunları birbirine bağlayan taze sap kısımlarının, enzim inaktivasyonu, kıvırma, parçalama, kurutma, gibi üretim aşamaları ile işlenmesi sonucu elde edilen okside olmamış ürünü

ifade eder.Ürün özellikleri

Gerek yeşil çay gerekse de siyah çay; kendine has renk ve kokuda olmalıdır. Yabancı madde asla içermemelidir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri mevzuatta ek-1 olarak geçmekte olup aşağıda görsel olarak eklenmiş tabloya uygun olmalıdır.


(RESİM: Çay tebliğ ek-1)


 • Çayda hiç bir katkı maddesi kullanılamaz
 • Aroma verici veya aroma verme özelliği taşıyan gıda maddesi kullanılacaksa ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
 • Türk Gıda Kodeksi  Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olması gerektiği gibi, Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere de uygun olur.
 • Çay işletmeleri Gıda Hijyen Yönetmeliği  ‘ne uygun olarak çalışmalıdır. Ayrıca  siyah çay ya da yeşil çay son ürün olarak Türk gıda kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
  Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde Çay aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır.  1.10. Kahve ve çay

  n c m M Yöntem

  1.10.1. Çay (yeşil, siyah), bitki ve meyve çayları ve bunların karışımları (süzen poşet çaylar dâhil)

  Maya ve küf

  5

  2

  104

  105

  ISO 7954

  Salmonella

  5

  0

  0/25 g-mL

  EN/ISO 6579

   

   

   

   


  Tabloda belirtilen “n” , “c” , “m” ve “M” değerleri hakkında bilgi almak için Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nin özetlerini inceleyebilirsiniz.
 • Siyah çay ya da yeşil çay’ın ambalajı Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere uygun olur ve tüm çaylar piyasa hazır ambalajlı olarak sunulmalıdır.
 • Çaylar, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümlerine uygun olarak taşınır ve depolanır.
 • Numune alma ve analiz metotları olarak da yine Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları Bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune, uluslararası kabul görmüş metotlarla analiz edilir.

Etiketleme

Bu Tebliğ kapsamında anlatılan çaylar Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketici bilgilendirme Yönetmeliği’nde yer alan hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlere de uygun olarak etiketlenir. 

 1.  Süzen poşet içinde satışa sunulan siyah ve yeşil çayların etiketinde, kullanım şekline göre “demlik süzen poşet” veya “süzen poşet”  ifadesi ürün ismi ile aynı yüzde yer alır.
 2. Çay eğer aroma içeriyorsa ürün ismi “… aromalı siyah/yeşil çay” şeklinde ifade edilir. (Örn. Bergamot aromalı siyah çay)
 3. Bu Tebliğde özellikleri belirtilen çaylar diğer kurutulmuş bitki ve/veya meyve parçalarıyla karışım olarak üretilmesi halinde ürün “siyah çay” ya da “yeşil çay” olarak isimlendirilmez. Bu karışım ürünlerin etiketinde ürün adı aynı renk ve aynı yazı karakterinde olmak şartıyla “…… ve siyah/yeşil çay karışımı” ve/veya  “siyah/yeşil çay ve  …… karışımı” şeklinde isimlendirilir.Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği iki özet halinde daha önce yayımlanmıştı. Buradan Özet-1‘e , Buradan da Özet-2‘ye ulaşabilir; Forum sayfamızda da konu hakkında tartışa bilir görüşlerinizi sunabilirsiniz.
Bu tebliğnin asli hükümleri: Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28157 (3.mükerrer) yer alır. En doğru görüntüleme şekli için www.mevzuat.gov.tr tavsiye edilir.