Obezite Düşmanı Ceviz

Obezite birçok ülkede ciddi bir sağlık sorun haline geldi. Tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere bir çok kronik hastalığında sebebi olarak görülüyor. Obez kimselerin tedavisinde ise yağsız diyetler kişilerin farklı semptonlar sergilemesine sebep olabiliyor.

Daha Önceden Yayınladığımız  Yağsız Diyet mi? Asla! (Elif Yılmaz Yazdı) yazımızı okumanızı şimdi tavsiye ediyoruz.

Japonya’dan araştırmacılar tarafından yapılan son bir çalışmada, normal ve obez insanlarda alfa-linolenik asitle zenginleştirilmiş diasilgliserol (ALA-DAG) ve alfa-linolenik asitle zenginleştirilmiş triasilgliserol (ALA-TAG) tüketiminin etkileri karşılaştırılmıştır. ALA-DAG tüketiminin diyetsel yağ oksidasyonunu artırabileceğini varsaydılar . Çalışmalarının sonuçları Nutrition Research dergisinde yayımlandı .


Obezite, ALA, DAG ve TAG

Dünyanın birçok yerinde obezite insidansı çarpıcı bir şekilde artmıştır.  Dünya Sağlık Örgütü’ne göre , 1,9 milyardan fazla 18 yaş ve üzeri yetişkin obez olarak kabul ediliyor.Bu rakam 2016 da 650 milyondu…

Obezite, enerji dengesizliğinden kaynaklanan anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır. Bu enerji dengesizliği aşırı yeme ve fiziksel hareketsizlikten kaynaklanmaktadır. Boy-kilo oranı üzerinden hesaplanan  Vücut Kütle Endeksi obez bireylerin tespiti için ilk tanı aşaması olarak kabul ediliyor. Obezite Kardiyovasküler hastalıklar, iskelet- kas sistemi hastalıkları ve hatta meme, prostat, karaciğer, böbrek, kolon gibi kanserlerinde başlıca sebebi olarak görülmekte.Lipitlerin biyo-yararlanımı üzerine yapılan çok sayıda araştırma , farklı yağ türlerinin tüketiminin vücutta farklı metebolik işlevleri olduğunu göstermektedir. . Ayrıca, yağ kullanımındaki artışın nedeni olarak uzun zincirli yağ asidi doymamışlığına işaret edilir. Sonuç olarak, araştırmacılar artık gıdalardaki kalitenin ve doymuş/doymamış yağ oranları miktarlarının uzun vadeli vücut ağırlığı yönetimi ve şişmanlığın önlenmesinde rol oynayabileceğine inanmaktadır.

Alfa linolenik asit (ALA), obeziteyi hafifletmek için kullanılabilen, bitki bazlı bir omega-3 yağ asitidir. Ceviz, fındık, badem, kenevir tohumu gibi gıdalarda bulunmaktadır.  ALA, bir insan diyetinin bir parçası olarak, yağ asidi oksidasyonunu arttırır ve triasilgliserol (TAG) sentezi için gerekli enzimlerin aktivasyonunu azaltır. ALA ayrıca gıda veya diyet termojenezinin spesifik dinamik etkisini de artırabilir (Gıda tüketimine yanıt olarak ve sonrasında ısının üretimi. Diyet termojenezi, sindirim, emilim, metabolizma ve besinlerin depolanması ile ilgili metabolik faliyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Diyalisilgliserol (DAG), insanlarda vücut ağırlığını azaltabilen ve enerji tüketimini artırabilen doğal bir bileşendir. Yapısal olarak TAG’den farklıdır ve farklı beslenme özelliklerine sahiptir. Sıçan modellerini kullanan çalışmalar, soya fasulyesi ve kolza yağından hazırlanan DAG’nin karaciğerde ve ince bağırsakta yağ asidi oksidasyonunu arttırdığını göstermiştir. Aşırı kilolu insanlarda, ALA ve DAG kombinasyonunun viseral yağ alanını (karın boşluğunda biriken yağ – göbek) azalttığı bulunmuştur.

Triasilgliserol (TAG) vücutta en bol bulunan lipittir ve çoğunlukla yağ dokusunda  bulunur. İnsan metabolizmasındaki TAG, gıda olarak görev yapar, insanın enerji  alımının önemli bir kısmını oluşturur ve metabolik enerji için depo görevi görür. Obezitede, TAG sentezi, ve yüksek TAG depolanmasından dolayı oluşuyor ve  TAG yıkımını (lipoliz) yeteri miktarda olmayışı  TAG’ın kaslarda ve karaciğerde ektopik depolanmasına haliyle metabolik komplikasyonlara neden olabiliyor.ALA-DAG tüketimi yağ oksidasyonunu arttırır insanlarda viseral yağ alanını azaltır

Araştırmacılar, ALA-DAG ve ALA-TAG tüketiminin yağ metabolizması ve vücut ağırlığı üzerindeki etkilerini inceledi. Deneyi, ALA olarak 1,3-diasil-sn-gliserole (1,3-DAG) esterleştirdiği ALA-DAG’nin, TAG’ye kıyasla yağ metabolizması ve vücut ağırlığı üzerinde faydalı etkileri olduğu hipotezine dayanarak yaptılar. Ayrıca, ALA-DAG, ince bağırsakta ve kemirgenlerin karaciğerinde beta oksidasyon aktivitesini arttırmaktadır.

Araştırmacılar, 17 normal ve orta derecede obez erkek ve kadında rastgele, çift-kör çapraz geçiş çalışması yürüttüler. Her bir katılımcıya, 2,5 g / gün ALA-DAG veya ALA-TAG tüketimi ile 4 haftalık bir müdahale süresine, ardından her diyetin tüketimi arasında 4 haftalık bir temizleme süresi belirlediler. ALA-DAG tüketiminin insan deneklerde diyetsel yağ oksidasyonunu önemli ölçüde arttırdığını buldular . Araştırmacılar nefesteki C02’nin  iyileşme oranına dayanarak oksidasyonu da değerlendirdiler. Aynı zamanda ALA-DAG tüketimi de viseral yağ alanını ALA-TAG ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede azalttı.

Bu sonuçlara dayanarak, araştırmacılar, diyetsel yağ oksidasyonunu teşvik ettiği ve viseral yağ alanını azalttığı için ALA-DAG’nin ALA-TAG’dan daha iyi olduğu sonucuna varmışlardır. ALA-DAG tüketimi, obezitenin önlenmesi için faydalı olabilir .Kaynaklar
Food.news
Science.News
WHO.int
ScienceDirect.com
Watcut.UWaterloo.ca
NCBI.NLM.NIH.gov