Sığır Eti ve İnek Sütünde Yeni bir Patojen Tespit Edildi.

Araştırmacılar, ‘Sığır Eti, Süt ve Et Faktörleri’ (BMMF) adıyla geçen yeni enfeksiyon patojenleri hakkında bulgular sunmuşlardır. Bu bulgulara göre, önceden bilinmeyen patojen inflamasyon sonuçları ile karşılaşılabilir.

 

ScienceDailly’nin BfR Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü kaynaklı haberine göre: Bugüne kadar yapılan bilimsel bulgulardan yola çıkarak, kırmızı et tüketimine bağlı olan ve insanlarda çeşitli kanser türlerinin ortaya çıkmasına sebep olan durumun mikrobiyal gelişme üzerine yorumlanması mümkün olarak görünmekte.
BMMF olarak kısaltılan terim  hem virüslere hem de bakterilere benzer yeni bir patojendir. Plazmitlerle ilgili oldukları için, şu anda “plazmidom” olarak adlandırılmaktadır. Araştırmacılar tarafından belirlenebildiği kadarıyla BMMF “çıplak” genetik materyal olarak ortaya çıkmamakta ve proteinlerle birlikte ortaya çıkmaktadır.

Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) ve Max Rubner-Institut (MRI) ortaklaşa yaptıkları araştırmalara göre BMMF’nin olası kanser riski faktörleri olarak ortaya koyduğu, ayrıca  risklerin değerlendirilmesinin şu ana kadar yetersiz kaldığı sonucuna varmıştır. Halen de eldeki veri durumu BMMF ile insanlarda kanser insidansı arasındaki olası bağlantıları incelenmektedir.Araştırmacılar, bağışıklık sistemi henüz tam olarak olgunlaşmamış bebeklerin inek sütü ile beslenmesi durumunda  ilk yaşam yıllarında BMMF ile enfekte olduğunu varsaymaktadır. Bu nedenle bebeklere çok erken inek sütü verilmemesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Beslenme ile ilgili mevcut en son bilgiler doğrultusunda, BfR ve MRI aşağıdaki tavsiyelere vermektedir:

Kırmızı ve işlenmiş et tüketimi ile artan kolon tüketimi arasındaki bağlantı üzerine şimdiye kadar yayınlanan epidemiyolojik çalışmalara dayanarak Kanser ve Alman Beslenme Derneği (DGE) ile uyumlu olarak, et tüketiminin haftada maksimum 600 gram ile sınırlandırılması önerilir.

İlk Etapta Anne Sütü bağışıklı sisteminin kuvvetlenmesi açısından temel olarak savunulsa da inek sütünün tüketilmesi mevcut en son bilgiler doğrultusunda hala tavsiye edilmektedir.
Kaynak:
dx.doi.org
BfR Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü. “Sığır ve inek sütü ürünlerinde yeni patojenler.” Günlük Bilim. ScienceDaily, 11 Haziran 2019. Sciencedaily.com