İnsanoğlu Gıda Zincirinde En Tepe mi Sanıyorsunuz?

George Orwell’in “Hayvan Çiftliği” romanında üretmeden tüketen tek varlık olarak tanımladığı İnsanoğlu,  gerçekten gezegenimiz için parazit mi ya da kanser hücresi mi?
Amerikan Washington, DC’deki Bilimin İlerlemesi Derneği’nin yıllık yıllık toplantısında sunulan yeni araştırmalara göre değil!

Hem sanayi öncesi hem de modern toplumlardan bir veri konsorsiyumunu derleyip karşılaştırdıktan sonra, uzmanlar insanların bitki ve hayvanlarla karşılıklı olarak yararlı bir ilişki sürdürdüğünü öğrendiler.

İnsanların hayatta kalmak için bitkilere, hayvanlara ve doğal kaynaklara ihtiyacı olduğu gibi bitkilerin, hayvanların ve diğer ekosistemlerin de insanlara ihtiyacı var. Tekil canlı üzerinden değilde ekosistemsel bakış açısı ile değerlendirildiğinde canlılık karşılıklı olarak faydalı ilişkiler içinde
Santa Fe Enstitüsünden bir ekoloji uzmanı olan ve karmaşık sistemler  bilimcisi  Jennifer Dunne, yine Santa Fe Enstitüsü’nden bir arkeolog olan Stefani Crabtree’nin de yardımıyla bu alanda çeşitli araştırmalar yaptılar. Araştırmacılar, özellikle sanayi öncesi toplumu da araştırma kapsamı aldıkları için verilerin tamamına ulaşmanın kolay olmadığını belirterek “Ekolojistler yıllardır gıda ağları üzerinde çalışsalar da, sürdürülebilir veri akışında ki insan rollerini ve etkilerini titizlikle karşılaştırmaya başlayabileceğimiz bir konumdayız.” demekteler.


Eşsiz bir şekilde adapte olabilme yeteneğinden dolayı, yediklerimiz aslında bizi tükenmiş olabilir.

İnsanlar genel olarak “süper-genelleyici” olarak kabul edilmekle birlikte, birçok farklı türden besledikleri  canlılar olmakta, hayatta kalma yöntemi için çeşitli doğal ekosistemler için de oldukça yarayışlı görevler üstlenmektedir.

Popüler inanışın aksine, insanlar tüm tarih boyunca çeşitli ekosistemlerle rahat bir şekilde bir arada yaşamıştır. Süper general avcıları olsa da, insanlar bugünün bazı siyasi akımlarının iddia ettikleri gibi nesli tükenme olan canlı olaylarına veya çevresel bozulmaya neden olmadı.

Bu sonuca varmak için, Dunne ve meslektaşları üç farklı sanayi öncesi sisteme baktılar: Alaska’nın Aleut Adaları, Amerika Birleşik Devletleri’nin güneybatısındaki Pueblo bölgesi ve Avustralya’nın Batı Çölü. Bir de Portekiz’in Tagus Haliçinde modern insan yaşamını da incelediler.

Bu çeşitlilikteki kültürlere, ekolojilere, iklimlere ve zaman aralıklarına dayanarak, Dunne’ye göre, insanların çevrelerine bağlı olarak sürekli adapte oldukları için, çevresel etkenleri kendilerine adapte etmek yerine kendileri adapte olmaktadırlar

Çalışılan tüm alanlarda benzer olayları gözlemledi, çünkü insanlar kullanılabilirlik ve erişime bağlı olarak her zaman bir besleme türünden diğerine geçme eğilimindedir. Hayatta kalmak için de hızlı hareket etmek zorundalar… Çünkü tüm canlılar gibi neslimizi devam ettirmek birinci önceliğimiz ve bu yüzden en kolay ve en hızlı yöntemler ile gıdaya ihtiyaç duyuyoruz.Bu, Gelişmişlik düzeyimizden dolayı avcılıkta çok ileri gitmediğimiz ve bir çok ekosisteme haddinden fazla zarar vermediğimiz manasında söylenmemektedir. Evet dünyaya oldukça zarar veriyoruz ancak İnsanoğlu sadece ekosistemine adapte olursa çevresine çok da zararlı bir canlı değil aslında. Her biyoloji kitabında gösterildiği gibi besin zincirinin en tepesindeki süper yaratıklarda değiliz …

Barışçıl çözüm ve çevre yanlılarının çok sıklıkla seklare ettiği gibi, Dünya da bir kanser hücresi yada kötü bir parazit değil, aksine bilinçlenildiğinde bir çok zararın önüne geçebilecek canlılarız… Çok güçlü olmamızdan kaynaklı olarak da DÜnya Ekosisteminin tüm kurtuluşunun da elimizde olabileceğini düşünmekte fayda var.

Crabtree, sempozyum sırasında, insanlarla ekosistemleri bunların bir parçası olarak anlamak daha faydalı olacağını söylemekte. Araştırmacı Crabtree, insanların doğanın antitezinde bulunmadığını vurgulayarak, hepimizin onu sürdürmede önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır.

“Hiçbir yere gitmiyoruz. Kalmak için buradayız ”diyen araştırmacılar  “Ekosistemleri etkilemeye devam edeceğiz ve etkilerimizin daha sürdürülebilir ve esnek sistemlere neden olabileceği yollarını anlamamız gerekiyor.” şeklinde raporlarını sonlandırmaktadırlarKaynak:

Hoax.news
food.news
ScienceDaily.com
NaturalNews.com