Şeker de Artık Sigara Gibi Tedavi Gerektirmiyor Mu?(Elif Yılmaz Haberi)

2007’ de başlayan sigara yasakları ve sigaralara uygulanan sade paketleme ve paketlerde yer alan uyarılar insanlar üzerinde olumlu etki yapmış ve bazı kişilerinde sigara alışkanlığından vazgeçirmiştir.

Şimdi İngiltere’de sağlığımıza olumsuz etkileri olan şekerli ürünler içinde aynı uygulama düşünülüyor. Tatlılar, atıştırmalıklar ve şekerli içecekler, tatlı şeylerin aşırı tüketimi göz önüne alındığında, daha az çekici hale getirmek için sade ambalajlara sarılmasının etkili olabileceği düşünülüyor. Çünkü renkli ambalajların albenisi özellikle genç ve çocuk tüketicilerin dikkatini çekerken, market veya alışveriş yerlerinde en öne alınması kasa yanlarına konulması sanki alınması gereken bir ürünmüş fikri yaratırken ebeveynleri de zorda bırakıyor.Genç tüketiciler önerilen toplam kaloriden üç kat daha fazla şeker tüketiyorlar!

 

Resim:her yaşta serbest şekerlerden gelen kalori yüzdesi

Bu öneri İngiletere Kamu politikası Araştırma Enstitüsü (IPPR) tarafından yapılmıştır. IPPR direktörü Tom Kibasi şekerli ürün paketlemelerinde yapılacak bu değişikliğin büyük farklılık yaratacağına inanıyor. Sadeleştirmiş paketler ve etiketlerle insanların daha sağlıklı seçimler yapacağını ve ebeveynlerinde işlerini kolaylaşacağını söylüyor.

IPPR direktörü Abur cubur reklamlarının yasaklanması da dahil olmak üzere bir dizi başka önlemin de alınması gerektiğini düşünüyor.

İngiltere’de ilgili bakanlıklar şekerli ürünlerde paketlemenin sadeleştirilmesi üzerinde ciddi şekilde duruyor belki devamının da gelebileceği düşünülüyor.

Endüstriye karşı hareket!

Şeker endüstrisi de geç kalmayarak bu harekete ,markalaşma “temel ticari özgürlük” ve “rekabet ” e  karşı olduğunu savunarak Gıda ve içecek Federasyonu ile, hızlı bir itiraz yapmıştır.

Aynı tür argümanlar tütün endüstrisi tarafından öne sürülse de, hükümetler büyük kararlılıkla sigaraya karşı uygulamalarına devam etmekteler.

İngiltere hükümeti tamamen şeker ürünleri için düz ambalaj fikrini henüz kabul etmemiştir.Bunun yerine, Sağlık ve Sosyal Bakım Bölümü, İngiltere’nin baş sağlık görevlisi Prof Dame Sally Davies’in ne söyleyeceğini duymayı beklediğini belirtmiştir.Peki Niçin? 2030 yılına kadar çocuk obezite oranının yarı yarıya artması durumda daha cesur hareketlerin gerekli olduğu da bir kesindir.

Aslında, o zaten IPPR tarafından önerilen başka bir önlem ise- diğer sağlıksız gıdalar ve şekerli içeceklerde vergi oranlarının değiştirilmesinin de üstünde durmaktadır. Bizim ülkemizde de bu gerçek caydırıcı bir seçenektir.

Ancak İngiltere’de de kabul edilmeyen önlemlere rağmen ;son on yıldan itibaren açık olan şey, şekerin zararlarının olası olumsuz etkilerinin yakında görüleceğidir. Daha şişman ve sağlıksız bir nesil gelmektedir!

Halka açık yerlerde sigara içme yasağının da yolda olduğu İngiltere’de yapılan araştırmada sigara yasaklarının işe yaradığını-sigara içme oranları 10 yılı aşkın bir süredir üçte bir oranında düştüğünden bahsediliyor. Şekerli ürünler üzerinde yapılacak vergi oranı uygulamaları, sadeleştirilmiş paketleme ve uyarılarında şekerli ürün satışında bu oranda fayda sağlayacağına inanılıyor.

Sağlıklı nesiller için bizim ülkemizde de kasaya yakın şekerli ürün ve içeceklerin kaldırılması, reklamların azaltılması gibi birçok tedbiri gelmesini bekliyor ve umuyoruz!Kaynak:  www.bbc.com/news/health