Gıda Krizlerine Çözüm: Yenilebilir Böcekler

Yenilenebilir böcekler, yeni bir rapora göre, küresel bir gıda krizinden kaçınmanın kilit bir bileşeni olabilir, ancak ana akımın bir parçası olmadan önce aşılması gereken önemli engeller var.

Hızla değişen iklim ve genişleyen küresel nüfus, dünya çapında gıda güvenliği için ciddi risklerdir. Yenilebilir böcekler yüksek bir besin değerine sahiptir ve et üretimine kıyasla karbon ayakizini önemli ölçüde düşürür ve sürdürülebilir bir protein kaynağı olarak uygun bir seçenektir. Buna rağmen, yenilebilir böcek yetiştiriciliği, böcek yemenin olağan dışı olduğu düşünülen Batı ülkelerinde nadirdir.

Yeni bir çalışmada, Meksika’daki Leeds Üniversitesi ve Veracruz Üniversitesi’nden araştırmacılar, şu andaki böcek yetiştirme yöntemlerini, işleme teknolojilerini ve ticarileştirme tekniklerini ve aynı zamanda entomofagiye yönelik mevcut algıları gözden geçirdiler.

Raporları Gıda Bilimi ve Gıda Güvenliği Kapsamında İncelemeler (Food Science and Food Safety)dergisinde yayımlanmakta ve dünyanın dört bir yanından toplanan araştırmaları incelemektedir. Artan böcek tüketiminin faydalarının geniş çapta araştırıldığını, ancak bu amaca ulaşmada yardımcı olabilecek teknolojik ve işleme yaklaşımlarının olmadığını vurgulamaktadır. Araştırmacılar, genç neslin tercihlerine odaklanan ticarileştirme ve işleme tekniklerinin, yenilebilir böcekleri normalleştirmede en iyi yol olduğunu vurgulamaktadır.

Leeds’teki Gıda Bilimi ve Beslenme Okulu’ndan çalışma yazarı Dr. Alan-Javier Hernández-Álvarez şunları söyledi: “Yenilebilir böcekler büyüleyici. Tarih boyunca insanlar böcekleri yemişler ve dünyadaki yaklaşık iki milyar insan bugün onları düzenli olarak yiyorlar.”

“Yenilebilir böcekler, gıda için artan küresel talebin sürdürülebilir bir şekilde nasıl karşılanabileceği sorununun çözümü olabilir.”

‘İğrenme faktörü’, Yenilebilir böceklerin normal hale gelmesinin önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. Yeme davranışı büyük ölçüde erken çocukluk döneminde şekilleniyor ve Batı ülkelerinde böcek yeme, özellikle de bütünüyle ve tanınabilir biçimlerde, çoğunlukla TV şovlarında görülen bir şey olmaya devam ediyor.

Bazı Avrupa ülkelerinde tüketiciler, özellikle de genç yetişkinler, çerezler veya enerji içecekleri gibi ürünlerde kullanılan ve böceklerden elde edilen un veya toz gibi maddelerden dolayı ilgi göstermişlerdir. Böcek yetiştiriciliği büyük ölçekli işletme teknolojileri geliştirilerek protein kaynağının karşılanmasına yardımcı olabilir. Bu besin kaynağının kullanılabilmesi için uzun bir yol kat etmek gerekecek.Halen Böcek Tüketen Topluluklar da; böcek yemek fakirliğin göstergesi olarak kabul ediyor.

Veracruz Üniversitesi’nden çalışma yazarı Dr Guiomar Melgar-Lalanne şunları söyledi: “Batı ülkelerinde, yenilebilir böcekler de dahil olmak üzere yeni gıda ürünlerini denemek için çok fazla istekli olan genç nesil var. Veganizm ve esnek vegan beslenmede yükseliş var. Bu durum alternatif gıda kaynaklarına kapıyı açıyor.”

“Ancak, Meksika, Nijerya ve Botswana gibi böceklerin mutfak geleneğinin bir parçası olduğu bazı ülkelerde, böceklerin tüketimi olumsuz algılanmaya başladı. Bu ülkelerde genç nüfus, böcekleri bir gıda kaynağı olarak ret ediyor ve böcek yemenin yoksulluk kaynaklı bir durum olduğunu savunuyorlar.”

“Meksika’da, böcek pazarlarının turistler arasında giderek daha popüler hale geldiği yerlerde, kırsal alanlarda öz tüketim, hasat ve çiftçilik azalmaktadır. Kentsel alanlarda yenilebilir böceklere olan talebin artmasına rağmen, çiftçilerin böceklerle ilişkileri sınırlıdır. Yoksulluğu yenen potansiyel bir gelir kaynağı olarak görülmemektedir.”

Böcekleri çevresel olarak sürdürülebilir bir protein kaynağı olarak teşvik etmek, genç nesildeki mevcut tutumlara çekici geliyor. Diğer bir başarılı strateji, böceklerin öğünler arasında atıştırmalıklar olarak servis edilmesini ve bu da günlük diyetlere böceklerin dahil edilmesini artıracak. Bu atıştırmalıklar, küresel pazarda popülerliğinin arttırmaktadır.

Et üretimi ile karşılaştırıldığında, böcek yetiştiriciliği çok daha az miktarda toprak, su ve yem kullanır ve bunları kentsel alanlarda yetiştirmek mümkündür. Böcek tarımı da çok daha az sera gazı üretir.

Bununla birlikte, büyük ölçekli böcek yetiştiriciliğinde daha fazla gelişmeye ihtiyaç vardır. Artan talep, ekonomik açıdan verimli, güvenli ve sürdürülebilir bir konumda daha fazla yenilebilir böcek üretiminde bir tıkanıklık yaratabilir. Kullanılabilirlik eksikliği erişilebilirlik sorunları yaratır ve bu nedenle ticareti arttırma fırsatlarını azaltır. Yabani hasattan kapalı tarıma kadar teknolojik bir sıçramaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Yenilebilir böcek yetiştiriciliği ve işleme tekniklerinde yapılan iyileştirmeler, böceklerin başka amaçlarla kullanımını artırmak için de kapıyı açabilir. Bazı böcek dış iskeletlerinden çıkarılan Chitin, gıda muhafazasında kullanım potansiyeline sahiptir. Ayrıca, cerrahi iplikler gibi bir dizi endüstriyel uygulamaya ve tutkalda kullanılan bir bağlayıcıya sahiptir.

Dr. Hernández-Álvarez’e göre: “Yenilebilir Böcekler konusunda konumumuz, buzdağının yalnızca görünen kısmında.”

Ekstraksiyon teknolojilerinin rafine edilmesi, böcekleri şu anda mevcut olan bazı fonksiyonel bileşenlerin yerine koymak için uygun ve sürdürülebilir bir seçenek haline getirebilir. Bu yönleriyle gelecekte araştırma ve teknolojik gelişime odaklanılmalıdır.
Dergi Referansı: Guiomar Melgar-Lalanne, Alan-Javier Hernández-Álvarez, Alejandro Salinas-Castro. Edible Insects Processing: Traditional and Innovative Technologies. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2019; DOI: 10.1111/1541-4337.12463

Kaynak: ScienceDaily.com