Şekerli İçecekler ile Kanser Bağlantısı

 

Yapılan araştırmalara göre günümüzde kanserin bu denli armasındaki etkenlerden birinin de şekerli içecekler olduğu yönünde. Tüketimin fazlalaşması ile kanser riski arasında bir ilişki olduğu düşünülmektedir.

Bulguların dikkatli yorumlanmaya ihtiyacı var. Ancak bir taraftan da şekerli içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması kanser vakalarında azalmaya katkıda buluna bileceği eldeki kanıtlarla ortaya çıkan veriler dahilinde. Şekerli içeceklerin sınırlandırmanın yolları olarak ta; yaş sınırlandırması, vergi arttırımı ve pazarlama kısıtlaması gibi etkenler önlem olarak sunulmaktadır.

Şekerli içeceklerin tüketimi son birkaç on yılda dünya genelinde artmıştır ve sonuç olarak birçok kanser için güçlü bir risk faktörü olarak kabul edilen obezite riski ile ilişkilidir. Ancak şekerli içecekler ve kanser riski üzerine araştırmalar hala kesin sonuç için az kalmaktadır.Özellikle Meme Kanseri Riski Artmakta.

Bu nedenle, Fransa merkezli bir araştırma ekibi, şekerli içeceklerin (şekerli içecekler ve% 100 meyve suları), yapay olarak şekerli (diyet) içeceklerin tüketimi ile genel kanser riskinin yanı sıra meme, prostat ve kolerektal kanser arasındaki ilişkileri değerlendirmek üzere yola çıktı. Nişasta Bazlı Şeker Bağırsak Tümörü Sebebi

Elde ettiği bulgular, NutriNet-Santé kohort çalışmasına dahil edilme sürelerinde ortalama 42 yaşında olan 101.257 sağlıklı Fransız yetişkine (% 21 erkek;% 79 kadın) dayanmaktadır.

Katılımcılar, 3.300 farklı yiyecek ve içecek öğesinin normal alımını ölçmek için tasarlanmış ve en fazla 9 yıl boyunca (2009-2018) takip edilen en az iki adet 24 saatlik çevrimiçi onaylanmış diyet anketini doldurdular.

Günlük şekerli içecekler (şekerli şekerli içecekler ve% 100 meyve suları) ve yapay şekerli (diyet) içecekler tüketimi hesaplanmış ve katılımcılar tarafından bildirilen ilk kanser vakaları tıbbi kayıtlarla doğrulanmış ve sağlık sigortası ulusal veri tabanlarıyla ilişkilendirilmiştir.

Kanser için yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, ailede kanser geçmişi, sigara içme durumu ve fiziksel aktivite seviyeleri gibi bilinen bazı risk faktörleri dikkate alınmıştır.

Ortalama günlük şekerli içecek tüketimi erkeklerde kadınlara göre daha yüksekti (sırasıyla 90.3 mL v 74.6 mL). Takip sırasında 2.193 kişide kanser vakası teşhis edildi ve doğrulandı (693 meme kanseri, 291 prostat kanseri ve 166 kolorektal kanser). Kanser tanısında ortalama yaş 59 idi.

Sonuçlar, şekerli içecek tüketiminde günde 100 mL’lik bir artışın, genel kanser riskinde% 18, meme kanseri riskinde% 22 oranında artış ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Şekerli içecekler grubu meyve sularına ve diğer şekerli içeceklere bölündüğünde, her iki içecek türünün tüketimi daha yüksek genel kanser riski ile ilişkilendirilmiştir. Prostat ve kolorektal kanserler arasında bir ilişki bulunamadı, ancak bu kanser bölgeleri için vaka sayısı sınırlı kalmaktadır.

Buna karşın, yapay olarak tatlandırılmış (diyet) içeceklerin tüketimi, bir kanser riski ile ilişkili değildi, ancak yazarlar,bu bulguyu yorumlarken dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardılar.

Bu sonuçların olası açıklamaları, şekerli içeceklerde bulunan şekerin viseral yağ (karaciğer ve pankreas gibi hayati organların çevresinde depolanan), kan şekeri seviyeleri ve kanser riskine bağlı enflamatuar belirtiler üzerindeki etkisini içerir.Gazlı içeceklerdeki Katkı maddeleri gibi diğer kimyasal bileşikler de rol oynayabilir.

Bu gözlemsel bir çalışmadır, bu nedenle bir neden belirleyemez ve yazarlar, içeceklerin yanlış sınıflandırılmasını engelleyemediklerini veya her yeni kanser vakasının tespit edilmesini garanti edemediklerini söyler.

Bununla birlikte, çalışma örneklemi büyüktü ve çok çeşitli potansiyel olarak etkili faktörler için ayarlama yapabilmişlerdir. Dahası, testlerden sonra sonuçlar büyük ölçüde değişmedi, bu da bulguların incelemeye dayandığını gösteriyor.

Yazarlar, bu sonuçların diğer büyük ölçekli çalışmalarda replikasyona ihtiyaç duyduğunu söylemekteler. “Bu veriler,% 100 meyve suyu da dahil olmak üzere şekerli içecek tüketimini sınırlandırmak için mevcut beslenme önerilerinin alaka düzeyini ve ayrıca, kanser vakalarının azaltılmasına katkıda bulunabilecek, şekerli içecekleri hedef alan vergi ve pazarlama kısıtlamaları gibi politika eylemlerini desteklemektedir” şeklinde raporlarını da sonuçlandırmaktadırlar.Dergi Referansı:

Eloi Chazelas, Bernard Srour, Elisa Desmetz, Emmanuelle Kesse-Guyot, Chantal Julia, Valérie Deschamps, Nathalie Druesne-Pecollo, Pilar Galan, Serge Hercberg, Paule Latino-Martel, Mélanie Deschasaux, Mathilde Touvier. Sugary drink consumption and risk of cancer: results from NutriNet-Santé prospective cohortBMJ, 2019; l2408 DOI: 10.1136/bmj.l2408

ScienceDaily.com

rawpixel.com adlı kişinin Pexels ‘daki fotoğrafı