Dünyada Açlık Hala Artıyor, Obezitenin Önüne Geçilemiyor

Üç yıl önce 811 Milyon insan açken bugün bu değer 820 milyona ulaştı. Son üç yıldır alınan önlemler ve sürdürülebilir gıda güvenliği politikaları yetersiz kalıyor. Dİğer taraftan Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu  raporuna göre şişman birey sayısında da artış söz konusu.

Çok yönlü insan popülasyonunun gidişatını irleyen raporda, kısa boylu çocuk doğumu ve düşük yapma durumlarında da istenilen azalışın kaydedilmediği bildirildi. Bunun yanı sıra fazla kilolu ve şişmanlık durumları ne yazık ki okul çağındaki çocuklarda ve yetişkinlerde de artmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) başkanları, “Bu sorunlu eğilimleri ele alma konusundaki eylemlerimiz, yalnızca ölçekte değil, aynı zamanda çok sektörlü işbirliği açısından daha cesur olmak zorunda kalacak” diyorlar. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporun önsözünde çağrılarını yinelediler.

Özellikle orta gelirli ülkelerde ve özellikle uluslararası birincil emtia ticaretine dayanan ülkelerde, ekonomik büyümenin gecikmesinden dolayı açlık artıyor. Birleşmiş Milletler raporunda ayrıca, açlığın arttığı ülkelerin çoğunda gelir eşitsizliğinin arttığını, yoksul, savunmasız veya marjinalleşmiş kişilerin ekonomik yavaşlama ve gerilemelerle başa çıkmadıklarını açıklamakta.

BM liderleri, “İnsanları ve toplulukları ekonomik kırılganlıkları azaltmak için merkeze yerleştirmeye odaklanarak yoksul yanlısı ve kapsayıcı bir yapısal dönüşümü teşvik etmeli ve kendimizi açlığa, gıda güvensizliğine ve her türlü yetersiz beslenmenin sona ermesine doğru yola koymalıyız” dedi.


Afrika ve Asya’da önlemler yetersiz kalıyor:

Özellikle Doğu Afrika’da nüfusun üçte birine (yüzde 30,8) yakını yetersiz besleniyor. İklim ve çatışmalara ek olarak, ekonomik yavaşlamalar ve düşüşler de yükselişi artırıyor. 2011’den bu yana, ekonomik yavaşlama veya durgunluk nedeniyle açlığın arttığı ülkelerin neredeyse yarısı Afrika’da idi.

En fazla yeterli beslenmemiş insan ise (500 milyondan fazla)  Güney Asya ülkesinde ve  Asya’da yaşamaktadır. Bununla birlikte, Afrika ve Asya dünyadaki bodur çocukların %10’undan fazlasına ve yetersiz beslenmenin en büyük payına sahiptir. Güney Asya ve Sahra altı Afrika’da her üç çocuktan biri bodur.

Ayrıca Asya ve Afrika, genel olarak sağlıksız besinlerin tüketilmesinden kaynaklanan aşırı kilolu çocukların dörtte üçüne ev sahipliği yapıyor.


Açlığın ötesine gitmek

Bu yılki raporda, farklı şiddet düzeylerinde gıda güvensizliğinin ölçülmesi ve SDG 2’ye (SDG:  Açlığın sona ermesi, gıda güvenliği ve beslenmesinin sağlanması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi eylem planı) doğru ilerlemenin izlenmesi için yeni bir gösterge bulunmaktadır: orta veya ağır gıda güvensizliğinin prevalansı. Bu gösterge, ankete katılan kişilerden, son 12 ay içerisinde Gıda Güvensizliği Deneyimi Ölçeği (FIES) kullanılarak gıdaya erişimleri hakkında doğrudan elde edilen verilere dayanmaktadır. Ilımlı gıda güvensizliği yaşayan insanlar, yiyecek elde etme kabiliyetleri konusunda belirsizlikler yaşamakta ve almak için yedikleri yiyeceklerin kalitesini ve miktarını azaltmak zorunda kalmaktadır.

Raporda, çoğunlukla düşük ve orta gelirli ülkelerde 2 milyardan fazla insanın güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli olarak erişemediği tahmin ediliyor. Ancak düzensiz erişim, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki nüfusun yüzde 8’i de dahil olmak üzere yüksek gelirli ülkeler için bir zorluktur. Bu, büyüyen bir dünya nüfusuna sürdürülebilir bir şekilde üretilen sağlıklı besinler sağlamak için gıda sistemlerinin derin bir dönüşümünü gerektirir.


Anahtar gerçekler ve rakamlar

 • 2018’de dünyadaki aç insan sayısı: 821.6 milyon (veya 9 kişide 1)
  • Asya’da: 513.9 milyon
  • Afrika’da: 256.1 milyon
  • Latin Amerika ve Karayipler’de: 42,5 milyon
 • Orta veya ağır gıda güvensizliği sayısı: 2 milyar (% 26.4)
 • Düşük doğum ağırlığı ile doğan bebekler: 20.5 milyon (yedide bir)
 • Bodurluktan etkilenen 5 yaş altı çocuklar (düşük yaş için ): 148,9 milyon (% 21,9)
 • Harcamalardan etkilenen 5 yaşın altındaki çocuklar (düşük ağırlık-boy): 49.5 milyon (% 7.3)
 • Fazla kilolu 5 yaş altı çocuklar (boy için yüksek ağırlık): 40 milyon (% 5.9)
 • Fazla kilolu okul çağı çocukları ve ergenler: 338 milyon
 • Obez yetişkinler: 672 milyon (8 yetişkinde% 13 veya 1)Kaynak

Who.int (Dünya Sağlık Örgütü Resmi web sitesini ziyaret edin)

Raporu yayınlayan ajansların başkanları şunlardır: FAO Genel Müdürü José Graziano da Silva; IFAD Başkanı Gilbert F. Houngbo; UNICEF Genel Müdürü Henrietta H. Fore; WFP Genel Müdürü David Beasley; ve DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Rapor, açlığı sona erdirmeyi, gıda güvenliğini teşvik etmeyi ve 2030 yılına kadar her türlü yetersiz beslenmeyi sonlandırmayı hedefleyen Sıfır Açlık Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine doğru ilerlemenin izlemesinin bir parçası.

Uyarı: Okuyucular, yetersiz beslenme rakamlarının raporun farklı baskıları ile karşılaştırılmasından kaçınmalıdır, çünkü tüm veri kümeleri yayınlanmadan önce olası geriye dönük değişiklikler de dahil olmak üzere tüm veri seti gözden geçirilmekte ve revize edilmektedir. Bu, son raporun önceki sayının yayımlanmasından bu yana alınan yeni bilgileri dikkate almasını sağlar.

Fotoğraf: namo deet adlı kişinin Pexels ‘daki fotoğrafı