Yükselen CO2 Besinlerimizi Azaltıyor

İklim değişikliğinin en kapsamlı sentezi, şimdiye kadarki besinlerin küresel mevcudiyetini etkiliyor, önümüzdeki 30 yıl boyunca, iklim değişikliğinin ve yüksek CO2’nin kritik besinlerin varlığını önemli ölçüde azaltabileceğini, bunun da küresel kalkınmada önceliğin yetersiz beslenmeye kanalize edileceğini işaret ettiği belirtiliyor. Protein oranının %9.5 , Demir oranının %14.4 ve Çinko Oranının % 14.6 oranında azalacağı öngörülüyor

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (IFPRI) Kıdemli Bilimci,Timothy Sulser  “Son zamanlarda dünyadaki yetersiz beslenmeyi azaltmak için çok ilerleme kaydettik, ancak önümüzdeki 30 yılda küresel nüfus artışı yeterli besin sağlayan gıda üretiminin artırılmasını gerektirecek” dedi ve iklim değişikliğinin küresel beslenme geliştirme programını yavaşlatacağını öngördü.

Hakemli yayınlanan çalışmada gıda arzındaki besinlerin kullanılabilirliği ve iklim değişikliği irdelendi. İki çalışma modeliyle yapılan çalışmada IMPACT küresel tarım sektörü modelinin yanı sıra, Küresel Genişletilmiş Besin Arz (GENuS) modelinden veriler elde edildi. CO2’nin bitkilerin besin içeriği üzerindeki etkileri sonucunda Protein, Demir ve Çinko ilerleyen yıllarda kişi başına düşen oranı oldukça azalacağı tespit edildi.


Artan Besin Talebine Karşın Gıda Kaynakları Azalıyor

Teknolojideki gelişmeler ve piyasa etkilerinin 2050 yılına kadar mevcut seviyelere göre besin kullanılabilirliğini artıracağı tahmin edilmektedir, ancak bu kazanımların artan karbondioksit konsantrasyonlarının olumsuz etkileri ile büyük ölçüde azalacağı da tahmin edilmektedir.

Daha yüksek CO 2 seviyeleri bazı bitkilerde fotosentezi ve büyümeyi artırabilse de, önceki araştırmalar, ekinlerdeki temel mikro besinlerin konsantrasyonunu azalttığını tespit etti. Yeni bir çalışma buğday, pirinç, mısır, arpa, patates, soya fasulyesi ve sebzelerde yüksek CO2, 2050 de ortalama olarak yaklaşık% 3 arasında besin kayıplarına neden olacağı  tahmin edilmektedir.

Etkilerin dünya genelinde eşit şekilde hissedilmesi beklenmemektedir, ancak şu anda yüksek düzeyde besin eksikliği yaşayan birçok ülkenin gelecekteki düşük besin bulunabilirliğinden daha fazla etkileneceği tahmin edilmektedir.

Besin azalmasının Güney Asya, Orta Doğu, Afrika Sahra Güneyi, Kuzey Afrika ve eski Sovyetler Birliği’nde özellikle şiddetli olacağı tahmin edilmektedir. Çünkü çoğunlukla yetersiz beslenme seviyelerinin daha yüksek olduğu düşük ve orta gelirli ülkelerden oluşan bölgeler ve diyetler, iklim değişikliğinin tetiklediği sıcaklık ve yağış değişikliklerinin doğrudan etkilerine karşı daha hassastır.

Hali hazırda nispeten düşük besin alımına sahip birçok insanın, bitki besin maddelerini kaybettiği için demir, çinko ve protein eksikliklerine daha yatkın hale geleceği anlamına gelir. Bu bölgelerin birçoğu, popülasyonlardaki en büyük büyümeyi beslemesi beklenen ve dolayısıyla besin bulunabilirliğinde en fazla büyümeyi gerektiren bölgelerdir.

Ayrı mahsuller üzerindeki etkinin, diyetler ve sağlık üzerinde orantısız etkileri olabilir. Buğdaydaki önemli besin kayıplarının özellikle yaygın etkileri vardır. Buğday, dünyanın birçok yerinde beslenmenin büyük bir bölümünü oluşturuyor, bu nedenle besin konsantrasyonlarındaki herhangi bir değişikliğin, birçok insanın aldığı mikro besinler üzerinde önemli bir etkisi olabiliceği düşünülmekte.

Buğdayda protein, demir ve çinko bulunurluğunun, tüm bölgelerde 2050 yılına kadar% 12’ye kadar azalacağı tahmin edilmektedir. İnsanlar, eski Sovyetler Birliği, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa da dahil olmak üzere, buğday tüketiminin özellikle yüksek olduğu yerlerde, buğdayda en büyük düşüşleri yaşayacaklar.


Bir Diğer Tehlike Demir Alımına Bağlı Anemi

Nüfusun demir alımının zaten tavsiye edilen seviyenin çok altında kaldığı Güney Asya’da Hindistan, dünyadaki en yüksek anemi prevalansını sergiliyor, demir mevcudiyetinin yetersiz kalması bekleniyor. Dahası, yüksek karbon seviyeleri, bölgedeki ortalama çinko kullanılabilirliğini önerilen besin alımının eşiğinin altına itmektedir.

Her ne kadar çalışmanın modelleri 2050 ile sınırlı olsa da iklim değişikliğinin etkilerinin daha büyük olması da bekleniyor.

Araştırmacılar ayrıca, kümes hayvanları, hayvancılık ve balıkçılık gibi hayvansal kaynaklar üzerindeki iklim etkileri, ekinlerin besinsel kompozisyonları, kısa vadeli iklim şoklarından kaynaklanan besin eksiklikleri ve teknolojiler gibi ek iklim etkilerinin incelenmesi de dahil olmak üzere, bulgularını geliştirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu besin kullanılabilirliği azalmaları hafifletebilir.

Bireyler için potansiyel sağlık etkilerini ölçmek, aynı zamanda beslenme ve sağlık sonuçlarını etkileyen, temiz suya, sanitasyona ve eğitime erişim de dahil olmak üzere, gıda tüketiminin ötesindeki birçok faktörün değerlendirilmesini gerektirir.

Sonuç olarak çalışma ekibi “Diyetler ve insan sağlığı inanılmaz derecede karmaşık ve tahmin edilmesi zor ve kritik besinlerin kullanılabilirliğini azaltarak, iklim değişikliği dünyadaki yetersiz beslenmeyi ortadan kaldırma çabalarını daha da zorlaştıracak.” demektedir.Dergi Referansı: Robert H Plajı, Timothy B Sulser, Allison Crimmins, Nicola Cenacchi, Jefferson Cole, Naomi K Fukagawa, Daniel Mason-D’Croz, Samuel Myers, Marcus C Sarofim, Matthew Smith, Lewis H Ziska. Atmosferik karbondioksit artışının protein, demir ve çinko bulunabilirliği ve tahmini iklim değişikliğinin küresel diyetler üzerindeki etkilerini birleştirmek: bir modelleme çalışması . Lancet Planet Sağlık , 2019; 3 (7): e307 DOI: 10.1016 / S2542-5196 (19) 30094-4

Kaynak: ScienceDaily.com

Fotoğraf: Pixabay adlı kişinin Pexels ‘daki fotoğrafı