Sürülebilir Yağlar, Margarin ve Yoğun Yağlar Tebliği (Özet)

Sürülebilir yağlar, margarin ve yoğun yağların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesini, muhafazasını, depolanmasını, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerinin belirlendiği bu tebliğ 17.05.2008 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Sürülebilir yağlar/margarin: İnsan tüketimine uygun bitkisel ve/veya hayvansal yağlar ve/veya süt yağından elde edilen temel olarak yağ içinde su emülsiyonu tipinde, süt ve/veya süt ürünleri içerebilen şekillendirilebilir ürün grubudur.

Süt yağı: İnek, koyun, keçi veya manda sütünden elde edilen yağ demektir. Bitkisel yağ ise yenilebilir bitkisel kaynaklı yağları ifade eder. Tebliğnin tanımlar kısmında geçen bir diğer tanım ise Hayvansal yağ: Domuz yağı ve süt yağı haricinde, balık dahil olmak üzere hayvansal kaynaklardan elde edilen yağ; olarak geçmektedir.


Toplam Yağ İçeriğine Göre Sınıflandırmalar     

Toplam yağ içeriğinin en fazla % 3’ü oranında süt yağı içerebilen sürülebilir yağlar, piyasada toplam yağ oranlarına göre adlandırılır;

 • Margarin: Ağırlıkça en az %80, en fazla % 90 oranında yağ içeriğine sahip üründür.
 • Margarin – Dörtte üç yağlı: Ağırlıkça en az %60, en fazla %62 oranında yağ içeriğine sahip üründür.
 • Margarin – Yarım yağlı: Ağırlıkça en az %39, en fazla %41oranında yağ içeriğine sahip üründür.
 • Margarin – “%….” yağlı: Ağırlıkça aşağıdaki oranlarda yağ içeriğine sahip ürünlerdir;
  • Yağ içeriği ağırlıkça en az % 10 ve % 39’dan az
  • Yağ içeriği ağırlıkça % 41 den fazla ve % 60 dan az
  • Yağ içeriği ağırlıkça % 62 den fazla ve % 80 den az

Toplam yağ içeriğinin en az %10’ u en fazla %80’ i oranında süt yağı içeren sürülebilir yağlar piyasada toplam yağ oranlarına göre adlandırılır;

 • Süt yağlı margarin : Ağırlıkça en az %80, en fazla %90 oranında yağ içeriğine sahip olan üründür.
 • Süt yağlı margarin- Dörtte üç yağlı: Ağırlıkça en az %60, en fazla %62 oranında yağ içeriğine sahip olan üründür.
 • Süt yağlı margarin- Yarım yağlı: Ağırlıkça en az %39, en fazla %41 oranında yağ içeriğine sahip olan üründür.
 • Süt yağlı margarin – “%….” yağlı: Ağırlıkça aşağıdaki oranlarda yağ içeriğine sahip ürünlerdir;
  • Yağ içeriği ağırlıkça en az %10 ve %39 dan az
  • Yağ içeriği ağırlıkça %41 den fazla ve %60 dan az
  • Yağ içeriği ağırlıkça %62 den fazla ve %80 den az

Tüm bu sınıflandırmaların yanında Yağ içeriği %90’dan fazla olan ürünler ise “Yoğun yağ” olarak tanımlanmaktadır.

Ürünlere çeşitli baharat, meyve ve sebzeler, bal ve/veya taklit ve tağşiş olmaması şartı ile diğer gıda maddeleri katılarak çeşnilendirilmesi yapılabilir. Bu durumda ürünlerin kendine has tat, koku, görünüm ve yapı dışında kalan özellikler açısından Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri taşıması şartı aranır.


Ürün özellikleriAmbalajlama, etiketleme, işaretleme

Etiketleme TGK Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği‘ne göre yapılmalıdır.

Genel kurallara ek olarak aşağıdaki bilgiler de etikette okunaklı, anlaşılır ve kolayca görülebilir şekilde bulunmalıdır:

 • Ürünlerin içerdiği tuz oranı etiket üzerinde, içindekiler bölümünde ağırlıkça yüzde”en fazla%…” olarak belirtilmelidir. Tuz ilave edilmemiş ürünlerde “tuz eklenmemiştir” ifadesi etiket üzerinde belirtilmelidir.
 • Ticari ismin olduğu ön yüzde, ürünün hangi şekilde adlandırıldığı açıkça görülebilecek şekilde belirtilmelidir.
 • Süt yağlı margarinlerde üründeki toplam yağ oranı ve içindeki süt yağı oranı etikette ticari markanın olduğu yüzde ticari markayla birlikte, açıkça görülebilecek şekilde yazılmalıdır.
 • Bu tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin satış isimleri ile birlikte kullanım amaçları, üretim teknikleri de belirtilebilir.
 • Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin adlandırmaları aşağıda belirtildiği şekilde yapılabilir;
  • Yağ içeriği %41 den fazla, % 62 den düşük olan ürünlerde “yağı azaltılmış” ifadesi ancak % yağ oranı ile birlikte kullanılabilir.
  • Yağ içeriği %41 veya daha düşük olan ürünlerde “düşük yağlı” veya “az yağlı” veya benzeri ifadeler ancak % yağ oranı ile birlikte kullanılabilir.
  • “Dörtte üç yağlı ” yerine % yağ oranı ile birlikte “yağı azaltılmış” ifadesi kullanılabilir.
  • “Yarım yağlı” yerine % yağ oranı ile birlikte “düşük yağlı” veya “az yağlı” veya benzeri ifadeler kullanılabilir ancak bu adlandırmalarda iki ifade birlikte kullanılamaz.
 • Bu tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin bileşiminde; Süt yağı dışında sadece bitkisel yağ içeren ürünlerde “bitkisel” ifadesi kullanılabilirken hayvansal yağ içeren ürünlerde “hayvansal” ifadesi kullanılmalıdır.
 • Yarım yağlı margarin yerine “minarin” veya “halvarin” ifadesi % yağ oranı ile birlikte kullanılabilir.
 • Etiket üzerinde belirtilmek istenen herhangi bir bitkisel yağın doğal trigliserid yapısı korunmuş olmalı ve yağ fazında en az %10 oranında kullanılmalıdır. Kullanılan yağın yüzdesi etiket üzerinde ticari ismin yer aldığı ön yüzde açıkça belirtilmelidir.
 • Çeşnili yağlarda karışımda kullanılan çeşni maddesinin adı ve/veya çeşni karışımındaki en yüksek çeşninin adı “Çeşnili” ifadesi yerine kullanılabilir.
 • 20ºC sıcaklıkta akıcı halde bulunan margarinlerin isminin başına sıvı ibaresi konulabilir.
 • En az %99 oranında yağ içeriğine sahip olan yoğun yağlar susuz yağ olarak adlandırılır.
Kaynak: Mevzuat.gov.tr

Fotoğraf: Markus Spiske temporausch.com adlı kişinin Pexels ‘daki fotoğrafı