Tahin Helvası Tebliğ (özet)

Tahin helvasının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemek amacıyla bu tebliğ:  13.06.2015 tarih ve 29385 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Şeker, su ve sitrik asit veya tartarik asit ile gerektiğinde yenilebilir glikoz şurubu katıldıktan sonra pişirilir. Elde edilen şeker şurubunun ağdalaştırılıp çöven ekstraktı (Radix saponariae Albae sive L.) ve/veya modifiye proteinler ile beyazlaştırıldıktan sonra tekniğine uygun olarak tahin ile karıştırılıp yoğrulur. Gerektiğinde çeşni maddelerinin ilavesi ile tekniğine uygun olarak hazırlanan bu katı, homojen ince lifli yapıdaki ürüne Tahin Helvası denir.

Çöven bitkisi kökünün (Radix saponariae Albae sive L.) küçük parçalar haline getirilip, su ile kaynatılmasıyla elde edilen üründür.

Tahin helvası; Antep fıstığı, fındık gibi sert kabuklu meyvelerin yenilebilir kısımları, damla sakızı, kakao gibi gıda maddeleri ile çeşnilendirilebilir.

Köpük oluşumu ve ağartma amacıyla tahin helvasında modifiye protein kullanılabilir. Bu modifiye proteinler yumurta akı ve kazein proteinlerinden elde edilir.


Ürün özellikleri

 • Tahin helvası kendine has renk, tat ve kokuda olur, yabancı tat ve koku içermez.
 • Tahin helvasında yabancı madde bulunamaz.
 • Tahin helvası kendine has homojen ince lifli yapıda olur ve tahin helvasında  şeker kristalleşmesi olmaz.
 • Tahin helvasında kullanılan çeşni maddelerinden kuru-sert kabuklu meyvelerin yenilebilir kısımları bütün veya ayıklanabilecek parçalar halinde katılır ve ürünün net kütlesindeki oranı en az % 8 olur.
 • Çeşnili tahin helvalarında kullanılan çeşni maddesi doğal aroma vericisi ile birlikte kullanılamaz.
 • Tahin helvasının diğer ürün özellikleri EK-1’de verilmektedir.

EK-1:Ürün Özellikleri

Bileşenler Kütlece
Susam Yağı (en az, %) 26
Tahin Miktarı (en az, %) 52
Protein (en az, %) 10
Toplam Şeker (sakaroz cinsinden) (en çok, %) 47
Rutubet (en çok, %) 3
Kül (en çok, %) 2
Peroksit Sayısı (ekstrakte edilen yağda) (en çok, meq/kg) 10
Asitlik (ekstrakte edilen yağda oleik asit cinsinden) (en çok, %) 2
Saponin (en çok, %) 0,1Etiketleme

Tahin helvası etiketleri  Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme  Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlere de uygun olur.

 • Sade tahin helvası, tahin helvası olarak da adlandırılabilir.
 • Çeşnili tahin helvalarında çeşni maddesi ürün adı ile birlikte aynı puntolarda yazılır.
 • Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri içeren tahin helvası, ‘… aromalı tahin helvası’ olarak adlandırılır ve ‘… aromalı’ ifadesi ürün adı ile aynı puntolarda yazılır.Gıda Mevzuatı ile ilişkili durumlar Katkı maddeleri

 • Katkı maddeleri, Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 • Tahin helvasında renklendirici kullanılamaz.
 • Tahin helvasında aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri olarak; sadece vanilya, vanilin, etil vanilin ile doğal aroma vericiler kullanılır. Bunların miktaar ve kullanım koşulları da Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 • Bulaşanların miktarları, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Bu hükümlere ek olarak;  arsenik, kurşun, bakır, demir ve kalay miktarları aşağıdaki şekilde olur.
Arsenik (As) (en çok, mg/kg) 0,2
Kurşun (Pb) (en çok, mg/kg) 0,3
Bakır (Cu) (en çok, mg/kg) 10
Demir (Fe) (en çok, mg/kg) 40
Kalay (Sn) (en çok, mg/kg) 200
 • Pestisit kalıntı miktarları, Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 • Tahin helvası Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 • Tahin helvası Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olarak üretilmelidir.
 • Tahin helva ambalajları, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 • Taşınma ve depolama koşulları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine uygun olarak yapılır.
 • Ürünün numune alma ve analizi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen kurallara göre yapılır. Ulusal veya uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır. Ayrıca çeşnili tahin helvaları analizlerinde ürünün net kütlesindeki çeşni maddesi oranı dikkate alınarak kalan kütle üzerinden değerlendirme yapılır.
 • Tahin helvası; Avrupa birliği üye ülkelerinden birinde üretilmiş ve yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ise bu tebliğ hükümleri uygulanmaz. Ancak, bakanlık; Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ ile aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir veya piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.Kaynak
TGK- Tahin Helvası Tebliğ – mevzuat.gov.tr
Helva.gen.tr