TGK Sakız Tebliğ (Özet)

Bu Tebliğin amacı; sakızların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir. Tüm şekerli ve şekersiz sakızları kapsamaktadır.

Türk Gıda Kodeksine dayanılarak 24 Temmuz 1999 tarihinde 23765 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Sakız; sakız mayası, diğer bileşenler, izin verilen katkı ve aroma maddeleri ile tekniğine uygun olarak şekerli veya şekersiz hazırlanan ürünlere denilmektedir. Sakzı mayası ise;  gıdaya uygun elastomer, reçine, vinil polimer, parafin, mikrokristalize vaks, bitkisel yağ ve izin verilen katkı maddeleri ite tekniğine uygun olarak hazırlanır. Sakızlar; sakkaroz, glukoz, fruktoz, glukoz şurubu, fruktoz şurubu veya invert şeker şurubunu kullanılarak tatlandırılmaktadır.


Ürün özellikleri

  • Sakızların hazırlanmasında, şeker veya tatlandırıcı kullanılabileceği gibi her ikisi bir arada da kullanılabilir.
  • Sakız mayası oranı tatlandırıcı içermeyen şekersiz sakızlarda ağırlıkça en az % 80, diğerlerinde ağırlıkça en az % 15 olmalıdır.
  • Sakızda kullanımına izin verilen katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi  Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. Sakız ifadesinin yer almadığı durumlarda şekerlemeler için belirtilen limitler uygulanmalıdır.
  • Sakızlarda kullanımına izin verilen aroma maddeleri Türk Gıda Kodeksi Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.
  • Sakızlardaki bulaşanların miktarları Türk Gıda Kodeksi Bluşanlar yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.
  • Ürün etiketleri Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketici bilgilendirme yönetmeliği’ne uygun olmalı, ambalajlar ise Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.
  • Bileşiminde herhangi bir sağlık beyanı bulunan sakızlar da Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.
  • Hijyen, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği‘ne ve Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği‘ne uygun olmalıdır.
  • Taşıma ve depolama ile numune alma ve analiz metotları; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

 

Dip not:Bu tebliğ, tarihinden de anlaşılacağı üzere bir çok yönetmelikten önce çıkmıştır.  Orijinal metne http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23765.pdf adresinden ulaşılabilir. Bu noktada ürün özellikleri kısmında belirttiğimiz yönetmelik atıfları orjinaş metinde yer almamaktadır. Ancak, Gıda mevzuatı gereği sakız üretiminde bu yönetmelikler uygulanması gerektiğinden metinde değişiklik yapılmıştır.Kaynak:
Resmigazete.gov.tr

Fotoğraf:Oleg Magni adlı kişinin Pexels ‘daki fotoğrafı