Yüksek dozda D vitamini almak kemik yoğunluğunu azaltabilir

 

Amerikan Tıp Derneği Dergisi JAMA’nın yayınlanan, Cumming McCaig Kemik ve Eklem Sağlık Enstitüsü araştırmacıları tarafından yapılan üç yıllık bir araştırma, yüksek dozda D vitamini almanın hiçbir yararı olmadığını gösterdi.

Çalışmada, artan D vitamini dozları ile kemik yoğunluğunda ve kemik gücünde doza bağlı bir artış olacağı hipotezini test etmek için çift kademeli klinik bir çalışma gerçekleştirildi ve 55-70 yaş arası 300 gönüllü takip edildi.

Çalışmaya katılanların üçte birine günde 0,42 mg, üçte birine 4,24 mg, kalan üçte birine de 10,59 mg D vitamini verildi.

Gönüllülere XtremeCT adında bir cihaz takıldı. XtremeCT,  el ve ayak bileklerine takılabilen yüksek çözünürlüklü  bilgisayarlı tomografi (BT) ile hem kemik yoğunluğu hem de kemik güçleri ölçülmektedir.

XtremeCT,  daha önce görülmemiş bir şekilde kemik mimarisi hakkında araştırmacılara yeteri bilgiyi sağladığı söylenmekte.

Katılımcılar çalışma başlangıcında ve 6, 12, 24 ve 36 ayda tarama yapıldı.

D vitamini ve kalsiyum seviyelerini değerlendirmek için, araştırmacılar ayrıca çalışmanın başlangıcında ve  3, 6, 12, 18, 24, 30 ve 36 aylık dönemlerde idrar ve açlık kan örnekleri topladılar.

Gıda Profesyonellerinin Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Artık Türkçe Forumu ile Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Kemik yoğunluğu düştükçe kemik kırılma riski de artar.

Kemik mineral yoğunluğu (BMD), tanımlanmış bir kemik segmentindeki kalsiyum ve diğer minerallerin miktarının ölçülmesiyle belirlenir.

Yetişkinler yaşlandıkça yavaş yavaş Kemik mineral yoğunluğunu kaybederler ve Kemik kırılma riski de artar. Sonuçlar çalışma süresi boyunca kemik yoğunluğunda mütevazı bir düşüş gösterdi ve üç grup arasında hiçbir fark saptanmadı.

Bununla birlikte, yüksek çözünürlüklü XtremeCT ile daha hassas Kemik mineral yoğunluğu ölçümü, üç doz seviyesi arasında kemik kaybında önemli farklılıklar göstermiştir. Buna göre, üç yıllık dönemde 0,42 mg grubunda % 1,4, 4,24mg  grubunda %2,6 ve 10,59mg grubunda %3,6 oranında azaldığı gözlemlendi.

Sonuç ise öngörülenin aksine, uzmanlar tarafından önerilenlerden daha yüksek dozlarda D vitamini takviyesinin kemik yoğunluğu veya kemik kuvvetindeki artışla ilişkili olmadığıydı.

Bunun yerine, XtremeCT kemik yoğunluğunda doza bağlı bir düşüş tespit etti, en büyük düşüş günlük grupta 10,52 mg’lık grupta gerçekleşti. Yüksek yoğunluk kazanılması hedeflenirken kemik kırılganlığının arttığı da gözlemlendi.

Araştırmacılar, yüksek dozların kemik sağlığını gerçekten tehlikeye atıp atmayacağını belirlemek için daha fazla araştırmanın gerekliliği konusunda hem fikirler.


D vitamini yüksek doz riskleri

Çalışmanın ikincil bir sonucu, yüksek D vitamini seviyelerinin alınmasıyla ilgili potansiyel bir güvenlik sorunu olduğunu göstermiştir.

Araştırmanın üç kolunda da olaylar olmasına rağmen, araştırmacılar, üç yıl boyunca daha yüksek dozlarda günlük D vitamini takviyesi alan katılımcıların, hiperkalsiüri (yüksek kalsiyum düzeylerinde yüksek seviyeler) olduğunu belirttiler.

Hiperkalsiüri genel olarak böbrek taşı riskinin artmasıyla ilişkilidir ve böbrek fonksiyonunun bozulmasına katkıda bulunabilir. Katılımcıların 0,42 mg’lık grubunda %17, 4,2mg’lık grubunda %22 ve 10,56 mg’lık grubunda da %31 olmak üzere 87 katılımcıda hiperalciüri meydana geldiği de tespit edilmiştir.

Çalışma katılımcılarında hiperkalsiüri saptandı andan sonra kalsiyum alımı arttıran D Vitamini takviyesi azaltıldı ve tekrar testlerinde hiperkalsiüri genellikle çözüldü.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Emma Billington’ın da ifade ettiği gibi; Yüksek dozlarda D vitamini, iskelet sistemine bir faydası yok!

Sağlıklı Yetişkinler için önerilen doz günlük 0,42mg (400 IU) olarak kabul edilir. Bireylerin çoğunluğu için 4,2 mg ve üstü dozlar sağlık profesyonelleri tarafından önerilmemektedir. Ayrıca D vitamini deposu 7 Besin hakkında bilgi almak için ilgili yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.Kaynak:
JAMA: Amerikan Tabipler Birliği Dergisi jamanetwork.com
FoodNewsİnternational.com

Fotoğraf:Tabitha Mort adlı kişinin Pexels ‘daki fotoğrafı