Buğday Unu Tebliği Özet

Buğday ununun tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemek amacıyla 02/04/2013 tarih ve 28606 sayılı resmi gazete yayımlanarak devreye girmiştir.

Triticum aestivum (ekmeklik buğday), Triticum compactum (bisküvilik buğday) ve Triticum durum buğdaylarından (makarnalık buğday) ayrı ayrı veya karıştırılarak üretilen buğday unlarını kapsayan ama Vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş buğday ununu kapsamayan bir tebliğdir.

Buğday unu: Yabancı maddelerden temizlenmiş ve tavlanmış buğdayların tekniğine uygun olarak öğütülmesiyle elde edilen unlara denir. Gıda amaçlı kullanılan buğday kepeği: Yabancı maddelerden temizlenmiş ve tavlanmış buğdayın, öğütme işlemi sonrası elde edilen unların ayrılmasından sonra arta kalan kısımları olarak ifade edilir.

Ekmeklik buğday unu:Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında tanımlanan ekmeğin üretiminde kullanılan una denilmektedir. Özel amaçlı buğday unu: Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında tanımlanan ekmek hariç olmak üzere ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri, ekşi hamur ekmekleri ile baklava, börek, bisküvi, kek, pasta, yufka, pide, şebit, bazlama, simit, pizza, hamburger, karışık tahıllı ekmek gibi ürünler ile katkılı unlar, özel işlem görmüş unlar ve irmik altı unu gibi amaca yönelik mamullerin üretiminde kullanılan un olarak tanımlanmaktadır.

Buğday tanesinin bütün anatomik kısımlarını içerecek şekilde tekniğine uygun olarak öğütülmesiyle elde edilen una ise Tam buğday unu denir.

Gıda Profesyonellerinin Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Artık Türkçe Forumu ile Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Ürün özellikleri

 • Buğday unu kendine özgü renk ve görünüşte olurken, yabancı tat ile koku içermez ve yabancı madde bulunmaz.
 • Unların kimyasal özellikleri ek-1’e uygun olur. • Tam buğday unu hariç olmak üzere buğday unlarının en az % 98’i 212 mikronluk elekten geçer.
 • Buğday, çavdar veya arpadan hazırlanmış enzim aktivitesi yüksek malt unu veya diğer malt ürünleri ile vital buğday gluteni teknolojik amaçlarla buğday ununa gerektiği kadar katılabilir.
 • Net un ağırlığı %14,5 nem esasına göre hesaplanır.
 • Özel amaçlı buğday unlarına baklagil unları teknolojik amaçlarla gerektiği kadar katılabilir.

Katkı maddeleri, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Bulaşanların miktarları, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Unlarda ki pestisit kalıntı miktarları, Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Unun taşınması ve depolanmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin “Gıdaların Taşınması ve Depolanması” bölümündeki kurallara uyulur.

Unun numune alınması ve analizleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olur.

Unlar; Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve  Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olurlar.Ambalajlama ve Etiketleme

 • Unların ambalajında kullanılan malzeme, 2Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine uygun madde ve malzemelerden oluşur.
 • Ambalaj malzemesinin polipiropilen olması durumunda polipiropilen ambalajın dokuma sıklığı cm’de 5 adet ve ağırlığı en az 80 gr/m2 olur.
 • Un eğer dökme olarak satışa arz edilecekse, ürünlerin taşımasında ve depolamasında kullanılan un tankeri ve silolarının buğday unu ile temas eden yüzeyleri, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine uygun, yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin veren madde ve malzemeden yapılır.
 • Unların etiketi; Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlere de uygun olur.
  • Unun adı etiket üzerinde; Gıda amaçlı kullanılan buğday kepeği, ekmeklik buğday unu, özel amaçlı buğday unu ve tam buğday unu  olarak belirtilir.
  • Özel amaçlı buğday unlarında unun hangi amaçla kullanılacağı etikette belirtilir.
  • Özel amaçlı buğday unlarının etiketi üzerinde maksimum kül (%Kül Km’de (m/m)) ve minimum protein miktarları (%Protein Miktarı, Km’de) belirtilir.
  • Unlarda hiç bir katkı maddesi kullanılmadıysa etiketinde “katkısız” ifadesine yer verilebilir.Kaynak

Resmigazete.gov.tr
Mevzuat.gov.tr

Fotoğraf:rawpixel.com adlı kişinin Pexels ‘daki fotoğrafı