Gıda Mühendisliğinde Bilirkişilik

Adli yargı süreçlerinde sıklıkla karşılaşılan “Gıda” konulu davalarda “Bilirkişi” niteliği taşıyan Gıda Mühendislerinin bu konuda eğitim almış olmaları ve eğitimlerini bir sertifika ile ispatlamaları gerekmektedir. 5 yıllık mesleki deneyime sahip Gıda Mühendislerinin alabileceği bu sertifika için önümüzdeki günlerde TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Genel Merkezinde yeni bir eğitim planlanmaktadır.

Her sene eylül ayında düzenlenen eğitim bu sene 21-22/28-29 Eylül 2019 tarihlerinde 4 günlük programla düzenlenecek. Bilirkişilik Yönetmeliği, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmişti. Yönetmeliğe göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “Bilirkişilik Temel Eğitimi” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Bilirkişilik Temel Eğitimi verebilecek olan Eğitici Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Gıda Profesyonellerinin Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Artık Türkçe Forumu ile Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Bilirkişilik Eğitimine katılım için ön şartlar nelerdir?

 • Bilirkişi olmak için mesleki deneyimin en az 5 yıl olması gerekmektedir.
 • Türkiye  Cumhuriyeti Devleti sınırlarında bulunan üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ya da denkliği YÖK tarafından kabul görülmüş mesleki ünvana sahip olmak gerekmektedir.
 • TMMOB’ye bağlı oda üyelerinin Aidat Borcu bulunmaması gerekmektedir.

Bu ön şartlar sağlandığında 4 gün (iki hafta sonu) boyunca devam eden derslerden 1/12’sinden fazla devamsızlık yapılmaması (2 ders saati) gerekmektedir.

Eğitim sonunda “Eğitim katılım belgesi” oda tarafından düzenlenerek katılımcıya elden veya posta yoluyla iletilmektedir.Başvuru ve Kayıt işlemleri

 • Eğitime başvuru, aşağıda bulunan kayıt formu doldurularak, 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte ODA‘ya gelerek elden veya e-posta ile (gidamo@gidamo.org.tr) bilgi verilerek yapılır. Islak imzalı kayıt formu ve fotoğraf ODA`ya teslim edilmelidir. Başvuru Formu için tıklayınız
 • Eğitim ücreti TMMOB Üyelerine 700 TL (KDV dahil), TMMOB üyesi olmayan kişilere 850 TL (KDV dahil)`dir.
 • Eğitim malzeme ve dokümanları ücrete dahildir. Öğle yemeği ücrete dahil değildir.
 • Ödemeler eğitim tarihinden önce; aşağıdaki hesaplara veya ODA‘ya gelerek elden yapılabilir.
 • Yapılan ödemelere ait dekontun ODA‘ya ulaştırılması ve teyit edilmesi gerekmektedir. Yapılan ödemelerde, eğitimin adı (Bilirkişilik Temel Eğitimi) ve katılımcının adı-soyadı belirtilmelidir.
 • Kayıt iptali eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar ODA‘ya yazılı olarak bildirilmek koşulu ile yapılır. Daha yakın tarihlerde kayıt iptali yapılamaz. Yapılan tüm iptallerde yatırılan eğitim ücreti ancak başka bir eğitimde kullanılabilir.
Katılım için gerekli belgeler

GIDAMO Üyeleri

  • Islak İmzalı Kayıt formu
  • 1 adet fotoğraf ve 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
  • Kurs ödenti evrağı (makbuz, fatura, dekont vb)
  • Aidat borcunun olmaması/kontrolü

TMMOB Üyeleri

  • Islak İmzalı Kayıt formu
  • 1 adet fotoğraf ve 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
  • Oda üyesi olduğunu gösteren evrak ve aidat borcu olmadığını gösteren evrak  (kimlik, üyelik belgesi vb)
  • Kurs ödenti evrağı (makbuz, fatura, dekont vb)

TMMOB Dışı Katılımcılar

  • Islak İmzalı Kayıt formu
  • 1 adet fotoğraf ve 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
  • Diploma fotokopisi
  • Kurs ödenti evrağı fotokopisi (makbuz, fatura, dekont vb)
Gıda Profesyonellerinin Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Artık Türkçe Forumu ile Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Eğitimin İçeriği

BÖLÜM 1: Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar

 • Giriş
 • Türk yargı teşkilatı
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

BÖLÜM 2: Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler

 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: Bilirkişi İncelemesi

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: Rapor Yazımı Usul ve Esasları

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UygulamaKaynak: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Gidamo.org.tr
Fotoğraf: Pixabay adlı kişinin Pexels ‘daki fotoğrafı