Koyulaştırılmış Süt ve Süt Tozu Tebliğ (Özet)

Koyulaştırılmış süt ve süttozunun, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemek amacıyla 12.04.2005 tarih ve 25784 sayılı resmi gazete yayınlanmıştır.

Yağlı, yağı kısmen veya tamamen alınmış sütten veya bu ürünlerin karışımından suyun kısmi olarak uzaklaştırılması ile elde edilen, içine süttozu ve/veya krema katılabilen, şekerli veya şekersiz sıvı ürüne koyulaştırılmış süt denilmektedir. Süt tozu ise; Yağlı, yağı kısmen veya tamamen alınmış sütten, kremadan veya bu ürünlerin karışımından suyun uzaklaştırılması ile elde edilen ve son üründe nem içeriğinin ağırlıkça en fazla %5 oranında olduğu katı ürün olarak tanımlanmaktadır. İşte bu tebliğ de bu iki tanımı verilen ürünü kapsamaktadır ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile  Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Ürün Özellikleri

Koyulaştırılmış süt ve süttozu üretiminde kullanılan süt, “Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği“nde belirtilen şartlara uygun olacaktır.

Koyulaştırılmış süt ve süt tozu kendine has tat, koku ve yapıda olmalıdır.

Koyulaştırılmış sütlerin raf ömrünün korunması ısıl işlem ile; şekerli koyulaştırılmış sütlerin raf ömrünün korunması “Türk Gıda Kodeksi-Şeker Tebliği”nde belirtilen şartlara uygun “beyaz şeker”, “yarı beyaz şeker” veya “ekstra beyaz şeker” olarak belirtilen şekerlerle; süttozlarının ise suyun uzaklaştırılması ile gerçekleştirilir.

Koyulaştırılmış sütlere ait yağ ve kuru madde oranları Ek-1’de verilmiştir.

Koyulaştırılmış süt, Ek-1’de belirtilen kuru madde ve yağ oranlarına göre;

 • Koyulaştırılmış yüksek yağlı süt,
 • Koyulaştırılmış tam yağlı süt,
 • Koyulaştırılmış yarım yağlı süt,
 • Koyulaştırılmış yağsız süt,
 • Şekerli koyulaştırılmış tam yağlı süt,
 • Şekerli koyulaştırılmış yarım yağlı süt,
 • Şekerli koyulaştırılmış yağsız süt

adı altında piyasaya sunulur.

Şekerli koyulaştırılmış süt üretiminde “Türk Gıda Kodeksi-Şeker Tebliği”nde belirtilen şartlara uygun “beyaz şeker”, “yarı beyaz şeker” veya “ekstra beyaz şeker” kullanılabilir.

Koyulaştırılmış sütlerin üretiminde kullanılan süttozu miktarı, son üründeki süt kuru maddesi oranının %25’inden fazla olamaz.

Koyulaştırılmış sütlerin üretiminde krema, Ek-1’de verilen yağ ve kuru madde sınırlarını aşmamak koşulu ile kullanılabilir.

Süttozlarının bileşimi Ek-2’de verilmiştir ve bileşimine göre;

 • Yüksek yağlı süttozu,
 • Tam yağlı süttozu,
 • Yarım yağlı süttozu,
 • Yağsız süttozu
  adı altında piyasaya sunulur.

Şekerli koyulaştırılmış sütlere son üründe ağırlıkça en fazla % 0.03 oranında laktoz ilave edilebilir.

Koyulaştırılmış süt ve süt tozuna Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği ile Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği sınırlarında  vitamin eklenebilir.

Ürünlere süt protein içeriği, yağsız kuru madde cinsinden ağırlıkça % 34’lük bir içeriğe ayarlanmış süte, serum proteininin kazeine oranında değişikliğe yol açmayacak bir şekilde süt bileşenleri ilave edilerek ve/veya çekilerek ayarlanabilir. Ancak bu işlem bu Tebliğin 1 ve 2 no’lu eklerinde yer alan ürünlerin bileşim değerlerini değiştirmemelidir.

Protein ayarlamasında süt retentatı (Yağlı, yarım yağlı ve yağsız sütten ultrafiltrasyonla süt proteinleri ve süt yağının konsantre edilmesiyle elde edilen sıvı ürün), süt permeatı (Yağlı, yarım yağlı ve yağsız sütten ultrafiltrasyonla süt proteinleri ve süt yağının ayrılmasıyla elde edilen sıvı ürün) ve laktoz kullanılabilir.


Ambalajlama, etiketleme, işaretleme ve izlenebilirlik

Ürünler; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Etiketleme ve  Tüketici Bilgilendirme yönetmeliğine uygun olarak etiketlenmelidir. Ambalajda ise  Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.  Bu kurallara ek olarak

 • Ürünler Ek-1ve Ek-2’de belirtilen yağ ve kuru madde oranlarına göre isimlendirilecektir ve etikette içerdikleri süt yağı miktarı ticari ismin yanında ağırlıkça yüzde “%… süt yağı” olarak belirtilecektir. Yağsız ürünlerde süt yağı miktarı verilmeyebilir.
 • Şekerli koyulaştırılmış sütlerin içerdiği şeker miktarı etiketinde ağırlıkça yüzde “%…” olarak belirtilir.
 • 20 g’dan az ürünlerde, ambalaj ve etiket bilgileri dış pakette yer alacaktır.
 • Süttozlarının etiketinde “12 ayın altındaki bebekler için gıda olarak kullanılmaz.” ifadesi bulunmalıdır.Koyulaştırılmış Süt ve Süt tozu ürünlerinin Gıda Mevzuatı ile İlişkisi

Fermente süt ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri; Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

Pestisit kalıntıları için uyulması gereken yönetmelik Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı miktarları yönetmeliği iken; Bulaşanlar ise Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri ile ilgili hükümler için de Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitler Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

Hijyen ve işletme koşulları  Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ve Gıda Hijyeni Yönetmeliği uygun olur.

Taşıma ve depolama ile Numune alma ve analiz metodları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmalıdır.Kaynak:

ResmiGazete.gov.tr
Mevzuat.gov.tr

Resim zwei chen tarafından Pixabay‘a yüklendi