Şeker Tebliğ (Özet)

Şekerlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemek amacıyla yayınlanmış Şeker Tebliğ özeti…

Yarı beyaz şeker, beyaz şeker, rafine şeker, şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, dekstroz veya dekstroz monohidrat, dekstroz veya susuz dekstroz, fruktoz ile pudra şekeri gibi şeker türevi bütün ürünler bu tebliğ kapsamında incelenmektedir. Şekerlemeler ve şekillendirilmiş şekerler bu kapsamda değildir.

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile  Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Ürün Özellikleri

 • Yarı Beyaz Şeker: Polarizasyonu en az 99,50 Z olan saflaştırılmış ve kristallendirilmiş sakaroz olarak tanımlanır.
  • Polarizasyon  ≥ 99,5 oZ
  • İnvert şeker miktarı (%m/m) ≤ 0,10
  • Kurutma kaybı (%m/m)  ≤ 0,10
 • Beyaz şeker: Polarizasyonu en az  99,70 Z olan saflaştırılmış ve kristallendirilmiş sakaroz olarak tanımlanır.

  • Polarizasyon ≥ 99,7 oZ
  • İnvert şeker miktarı (%m/m)   ≤ 0,04
  • Kurutma kaybı (%m/m)   ≤ 0,06
  • Renk tipi (Braunschweig puanı) ≤ 9 (0,5 renk tipi; 1 puan olarak değerlendirilir.)
 • Rafine şeker: Polarizasyon, invert şeker içeriği ve kurutma kaybı değerleri bakımından beyaz şekerle aynı karakteristik özellikleri taşıyan ve toplam puanı en fazla 8 olan üründür.
  • Polarizasyon ≥ 99,7 oZ
  • İnvert şeker miktarı (%m/m) ≤ 0,04
  • Kurutma kaybı (%m/m) ≤ 0,06
  • Renk tipi (Braunschweig puanı)  ≤ 4 (0,5 renk tipi; 1 puan olarak değerlendirilir.)
  • İletkenlik külü puanı ≤ 6 (%0,0018 iletkenlik külü miktarı; 1 puan olarak değerlendirilir.)
  • Çözelti rengi puanı  ≤ 3 (7,5 IU; 1 puan olarak değerlendirilir.)
  • Toplam puan (Renk tipi puanı + iletkenlik külü puanı + çözelti rengi puanı) ≤ 8
 • Şeker çözeltisi: Kristallendirilmiş sakarozun suda çözülmesi ile elde edilen çözelti.
  • Kuru madde (%m/m) ≥ 62
  • İnvert şeker miktarı (fruktoz / dekstroz oranı 1,0 + 0,2 olmak üzere),kuru maddede (%m/m) ≤ 3
  • 3) İletkenlik külü (kuru maddede %m/m) ≤ 0,1
  • 4) Çözelti rengi (IU420 birimi) ≤ 45
 • İnvert şeker çözeltisi: Kristallendirilmiş sakarozun enzim veya asit hidrolizi ile glukoz ve fruktoza kısmen indirgenmesinden elde edilen ve invert şeker oranı kuru maddede ağırlıkça en fazla %50 olan sulu sakaroz çözeltisine denir.
  • Kuru madde (%m/m) ≥ 62
  • İnvert şeker miktarı (fruktoz / dekstroz oranı 1,0 + 0,1 olmak üzere),  kuru maddede (%m/m) 50 ≥ .. ≥ 3
  • İletkenlik külü (kuru maddede %m/m)  ≤ 0,4 •  İnvert şeker şurubu: Kristallendirilmiş sakarozun suda çözünerek hidroliz yöntemi ile kısmen indirgenmesinden elde edilen ve invert şeker oranı kuru maddede ağırlıkça %50’den fazla olan, sulu sakaroz çözeltisine denir.
  • Kuru madde (%m/m)  ≥ 62
  • İnvert şeker miktarı (fruktoz / dekstroz oranı 1,0 + 0,1 olmak üzere), kuru maddede (%m/m)  ≥ 50
  • İletkenlik külü (kuru maddede %m/m)  ≤ 0,4
 • Glukoz şurubu: Nişasta veya inulinden veya bunların karışımından elde edilen besleyici değeri olan sakaridlerin saflaştırılmış ve koyulaştırılmış sulu çözeltisi olarak ifade edilir.
  • Kuru madde (%m/m) ≥ 70
  • Dekstroz eşdeğeri (D-glukoz; kuru maddede %m/m) ≥ 20
  • Sülfatlandırılmış kül (kuru maddede %m/m)  ≤ 1
 • Kurutulmuş glukoz şurubu: Glukoz şurubunun, glukoz-fruktoz şurubunun veya kurutulmuş fruktoz-glukoz şurubunun suyunun kısmen uzaklaştırılmasıyla elde edilen, kuru madde miktarı ağırlıkça en az %93 olan glukoz şurubuna denir.
  • Kuru madde (%m/m) ≥ 93
  • Dekstroz eşdeğeri (D-glukoz; kuru maddede %m/m) ≥ 20
  • Sülfatlandırılmış kül (kuru maddede %m/m)  ≤ 1
 • Dekstroz veya dekstroz monohidrat: Bir molekül kristal suyu içeren, saflaştırılmış ve kristallendirilmiş D-glukozdur.
  • Kuru madde (%m/m) ≥ 90
  • Dekstroz (D-Glukoz) (kuru maddede %m/m) ≥ 99,5
  • Sülfatlandırılmış kül (kuru maddede %m/m) ≤ 0,25
 • Dekstroz veya susuz dekstroz: Kristal suyu içermeyen, kuru madde miktarı ağırlıkça en az %98 olan saflaştırılmış ve kristallendirilmiş D-glukozdur.
  • Kuru madde (%m/m)   ≥ 98
  • Dekstroz (D-Glukoz) (kuru maddede %m/m) ≥ 99,5
  • Sülfatlandırılmış kül (kuru maddede %m/m)  ≤ 0,25
 • Fruktoz: Saflaştırılmış ve kristallendirilmiş D-fruktozdur.
  • Fruktoz miktarı ≥ 98
  • Glukoz miktarı  ≤ 0,5
  • Kurutma kaybı (%m/m)  ≤ 0,5
  • İletkenlik külü (kuru maddede %m/m)  ≤ 0,1
 • Pudra şekeri: Topaklanmayı önleyiciler katılmış olsun veya olmasın ince pulverize edilmiş beyaz şekerdir..
  • Polarizasyon (Topaklanmayı önleyiciler katılmadan önce)  ≥ 99.7°S*
  • İletkenlik külü (Topaklanmayı önleyiciler katılmadan önce) ≤ 0.04*   %m/m
  • İnvert şeker içeriği (Topaklanmayı önleyiciler katılmadan önce) ≤ 0.04*   %m/m
  • Kurutma kaybı  ≤ 0.1 (0,5 renk tipi; 1 puan olarak değerlendirilir.)
  • Renk ≤ 60 ICUMSA birimi
  • Nişasta içeriği  ≤ 5.0 diğer bir topaklanmayı önleyici kullanılmadığı durumda %m/m olarakAmbalajlama, etiketleme ve işaretleme

Şekerlerin ambalajlarında Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Etiketlerinde ise Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. Tüm bunların yanı sıra bu tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde aşağıdaki maddelere de uyulmalıdır.

 • Ürünün satış ismi tanımlarda yer alan isimlendirmeler olmalıdır.
 • Rafine beyaz şekerlerde ürün ismi olarak “beyaz şeker” ifadesi de kullanılabilir.
 • Ön paketleme yapılmış 20 gramdan az ürünlerde, ürün net ağırlığı etiket üzerinde yer almayabilir.
 • İnvert şeker şurubu, invert şeker çözeltisi ve şeker çözeltisinde bulunan invert şeker ve kuru madde miktarı etiket üzerinde belirtilmelidir.
 • İnvert şeker şurubu kristal taneleri içeriyorsa etiket üzerinde “kristal içermektedir” ifadesi olmalıdır.
 • Glukoz şurubu ve kurutulmuş glukoz şurubu; kuru maddedeki fruktoz oranı ağırlıkça %5’den büyükse, ürün ismi ve bileşenleri göz önüne alınarak üründeki glukoz veya fruktoz miktarına göre, fazla miktarda olan önce yazılmak üzere, “glukoz-fruktoz şurubu” veya “fruktoz-glukoz şurubu” ve “kurutulmuş glukoz-fruktoz şurubu” veya “kurutulmuş fruktoz-glukoz şurubu” olarak etiketlenmelidir.
 • Şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi ve invert şeker şurubunda ürün isimleri ile birlikte “beyaz” ifadesinin kullanılması için aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
  • Şeker çözeltisi için çözelti rengi ICUMSA metoduna göre en fazla 25 IU olmalıdır.
  • İnvert şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu için ICUMSA metoduna göre iletkenlik kül değeri en fazla ağırlıkça %0,1 ve çözelti rengi ise en fazla 25 IU olmalıdır.
 • Pudra şeker üretiminde nişasta kullanılması durumunda nişastanın varlığı ve bulunduğu maksimum miktarı etiket üzerinde açıkça görülmelidir.
 • Ambalajlayıcı firma adı ve adresi ile birlikte üretici firma adı ve adresi de etikette belirtilmelidir.Şeker’in Diğer Gıda Mevzuatı ile İlişkisi

Pestisit kalıntıları için uyulması gereken yönetmelik Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı miktarları yönetmeliği iken; Bulaşanlar ise Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. Gıda Katkı Maddeleri için ise; TGK Katkı Maddeleri Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

Hijyen ve işletme koşulları  Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ve Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygun olur.

Taşıma ve depolama ile Numune alma ve analiz metodları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmalıdır.Kaynaklar:

Resmigazete.gov.tr  Tarih: 23.08.2006 Sayı: 26268
Mevzuat.gov.tr
Resim Bruno Glätsch tarafından Pixabay‘a yüklendi