Yeni Gen Araştırmasıyla Sorgum Verimi İki Kat Arttı

Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) ve USDA’nın Tarımsal Araştırma Hizmeti’ndeki (ARS) bilim insanları, küresel gıda üretimi sorunlarına çözüm arayışlarında, sorgum bitkisinin sağlayabileceği tahıl miktarını iki katına çıkardılar.

Dünyanın en önemli gıda, hayvan yemi ve biyoyakıt kaynaklarından biri olan Sorgum, kuraklığa, sıcağa ve yüksek tuz şartlarına karşı yüksek toleransı olduğu için araştırma için örnek bir mahsul olarak kabul edilir. Tahıl veriminin artırılması, iklim değişikliği, büyüyen nüfus, toprak ve su sıkıntısı ile ilgili gıda güvenliği sorunlarını ele almaya ve aşmaya çalıştıkça, bitki yetiştiricileri, çiftçiler ve araştırmacılar için daha da önemli hale gelmiştir.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Sorgum Nedir?

Sorgum, boyu 3 metreye kadar ulaşabilen buğdaygiller ailesine ait bir yem bitkisidir. Sıcağa ve kurağa dayanıklı bir bitki olup, toprak ayırt etmemektedir. Tuzlu ve alkali topraklara dahi dayanıklıdır.

Sorgum, yüksek fotosentez verimine sahiptir ve her iklim koşulunda kolaylıkla yetişebilmektedir. Fazla sulama ve gübre ihtiyacı bulunmamaktadır. Akdeniz ikliminde Nisan ve Eylül ayları en elverişli gelişim aylarıdır. Türkiye’de özellikle büyükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için kullanılan yüksek enerjili bir bitkidir.

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Verim %200 Artırıldı!

CSHL Yardımcı Profesörü ve araştırma bilimcisi olan Doreen Ware ve USDA’dan Zhanguo Xin’in başında olduğu araştırma ekibi, sorgum’un MSD2 geninde ortaya çıkan yeni genetik varyasyonları belirleyerek tahıl verimini yüzde 200 artırdı. MSD2, tohumların ve çiçeklerin gelişimini kontrol eden bir hormon olan jasmonik asit miktarını azaltarak çiçek verimliliğini artıran bir gen hattının bir parçasıdır.

Ware’in laboratuvarında doktora sonrası araştırma görevlisi ve son zamanlarda Uluslararası Moleküler Bilimler Dergisi’nde yayınlanan çalışmanın yazarı olan Nicholas Gladman, “Bu hormon azaldığında normalde ortaya çıkmayan farklı bir gelişim gözlenebilmektedir. Çiçeklerin dişi organlarının tam oluşumuna izin verir ve bu da verimin artması demektir” dedi.

MSD2, Ware’in ekibi tarafından geçen yıl keşfedilen bir gen olan MSD1 tarafından düzenlenir. Her iki genin manipüle edilmesi, tohum ve çiçek üretimini arttırır.
Diğer Tahıllarda da Verim Artışı için Aynı Gen Profili Kullanıla Bilir.

Çalışmanın yazarlarından Yinping Jiao, “Başlıca tahıl ürünleri evrimsel olarak birbirine çok yakındır. Paylaştığı genlerin çoğu benzer fonksiyonlara sahiptir. Sorgum verimini kontrol etmede önemli bir rol oynayan bu gen, mısır veya pirinç gibi diğer mahsullerin verimini de iyileştirmemize yardımcı olabilir.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Genetik analizlerine devam eden ekip; ABD tarım bakanlığı ile ortak çalışmalara devam etmektedir. MSD2 ve MSD1 gen formlarının diğer tahıllarda verime etkisi güncel araştırmalar arasındadır.Dergi Referansı:Nicholas Gladman, Yinping Jiao, Young Koung Lee, Lifang Zhang, Ratan Chopra, Michael Regulski, Gloria Burow, Chad Hayes, Shawn A. Christensen, Lavanya Dampanaboina, Junping Chen, John Burke, Doreen Ware, Zhanguo Xin. Fertility of Pedicellate Spikelets in Sorghum Is Controlled by a Jasmonic Acid Regulatory ModuleInternational Journal of Molecular Sciences, 2019; 20 (19): 4951 DOI: 10.3390/ijms20194951

Kaynak
Wikipedia
ScienceDaily.com