Peroksinitrit: GDO’lar ve Wi-Fi’da tehlikeli bir bağlantı

Hayatımız için tehlikeli unsurlar etrafımızı çevirmiş durumda. Bu tehlikeler o kadar yakın ki zayıf beslenme programı ve yaşam tarzı seçimleri bunlardan sadece ikisi. Bir rapora göre 10 yetişkinin 6’sında kronik rahatsızlıklar var ve bu altı kişinin 4’ü birden fazla kronik rahatsızlık taşıyor. Kronik hastalıklardan ölüm oranı azalsa da dünya çapında her 10 ölümün 3’ünden Kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve diyabet gibi kronik hastalıklardan kaynaklanıyor. Çevremiz ise bu kronik rahatsızlıkları bünyemize enjekte etmek için sarmış durumda. Hiç wi-fi dalgalarının ve GDO’lu gıdaların bizim için ne kadar tehlikeli olabileceğini düşündünüz mü?

Wi-fi ve GDO’lu gıdaların bir ortak noktası var: Peroksinitrit… Vücuda genetik olarak zarar verebilecek kadar güçlü. Üstelik zararları arasında Sperm sayısını azaltma, nörolojik problemler, hücre ölümü ve kanserli hücre oluşumu gibi akıl almaz derece zor kabul edilebilen sorunlar var


Peroksinitrit nedir?

Peroksinitrit, nitrik oksit (NO) ve süperoksit radikalinin (O2 ) birleşmesinden gelen oldukça reaktif bir bileşiktir . Nitrik oksit serbest bir radikaldir, vücuttaki kimyasal işlemlerin doğal bir yan ürünüdür . Serbest radikaller, havayı ve yiyecekleri kimyasal enerjiye dönüştürmek ve vücudu patojenlerden korumak gibi kritik bedensel fonksiyonlar için gereklidir. Ancak çok fazla serbest radikal olması hücresel hasara da yol açabilir.

Örneğin, nitrik oksit benzeri serbest bir radikal, bir hücrenin içindeki bir molekülden bir elektron çekebilir. Bu, molekülü kararsızlaştırır ve başka bir molekülden elektron alan serbest bir radikal haline getirir. Bu da tüm hücreye zarar verebilecek oksidasyon adı verilen zincirleme reaksiyonu tetikler. Yükseltgenme de denilen bu olay, sağlıklı hücrelere birçok yönden zarar verebilir. Hücre zarlarını kırabilir, kanserli mutasyon olasılığını artırabilir ve hatta DNA’da değişikliklere neden olabilir. Bu olaylar, bir kişinin belirli kanserler, kardiyovasküler hastalıklar , Parkinson hastalıkları, amfizem ve Alzheimer hastalıkları gibi çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırabilir .

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirilerinde yayınlanan yeni bir çalışma  (roceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America -PNAS), peroksinitrit ve diğer NO türevli oksidanların, ateroskleroz, hipertansiyon , kanser, nörodejenerasyon ve sepsis gibi kronik hastalıklarla ilişkili olduğunu ortaya koydu . Ek olarak, peroksinitrit oldukça sitotoksiktir ve birçok çalışma bunun iki ucu keskin bir kılıç olduğunu göstermiştir.

Biyolojik Kimya Dergisi’nde (Biological Chemistry) yayınlanan bir bildiride  araştırmacılar, peroksinitritin Chagas hastalığından sorumlu parazit olan Trypanosoma cruzi’ye karşı koruyabileceğini  bildirdi  . Bununla birlikte, peroksinitrit oluşumu, süperoksitlerin oluşumunu düzenleyen bir antioksidan enzim olan süperoksit dismutazın (SOD) tahrip olmasına yol açabilir . Aşırı SOD kaybı, vücutta daha fazla peroksinitrit üretilmesine izin veren kısır bir döngü oluşturur.Garip Elektronik Arkadaşlarımız:

Birçok insan, evlerine getirdikleri ya da yerleştirdikleri bazı şeylerin peroksinitrit üretimini tetikleyebileceğinin farkında değil. En önemli tetikleyicisi de Wi-Fi ve GDO’lu yiyecekler. Yapılan bir çalışmada her 100 evden 71’inde 6’ya yakın kablosuz ağa sahip cihaz bulunmakta.

Wi-Fi’ye maruz kalmanın olumsuz etkileri olabileceğinden bu yaygınlık bir sorundur. Çevresel Araştırma’da (Environmental Research) yayınlanan bir makalede  , araştırmacı Martin Pall , Wi-Fi’ye maruz kalmanın peroksinitit kaynaklı oksidatif strese  ve bunun gibi birçok zararlı etkiye yol açabileceğini belirtti :

  • Azalan sperm sayısı – Wi-Fi maruziyeti sperm hücrelerinde DNA hasarına neden olabilir, bu da kaliteyi ve miktarı büyük ölçüde etkileyen mutasyonlara neden olabilir.
  • Hücresel DNA hasarı  – DNA hasarı potansiyel olarak kansere neden olabilir, bu Wi-Fi’ye maruz kalma ile kanser insidansı arasındaki bağlantıyı açıklar.
  • Endokrinal problemler – Çalışmalar Wi-Fi’ye maruz kalmanın pankreas fonksiyon bozukluğuna ve ayrıca endokrinle ilgili diğer problemlere neden olabileceğini göstermiştir.
  • Nörolojik problemler – Wi-Fi’ye maruz kalma ile ilişkili nörolojik problemlerden bazıları düşük kaliteli uyku ve artmış yorgunluktur.
  • Kalsiyum aşırı yüklenmesi – Oksidatif stres, nörolojik ve diğer bedensel fonksiyonları etkileyebilecek yüksek kalsiyum seviyelerine de neden olabilir.
  • Hücre ölümü (apoptoz) – Hücre ölümü, nörodejeneratif hastalıklarda merkezi bir rol oynar ve çalışmalar Wi-Fi’ye maruz kalmanın beyin yapısını olumsuz yönde nasıl etkileyebileceğini göstermiştir.

Washington State Üniversitesi’nden bir biyokimya profesörü olan Pall’a göre,   Wi-Fi’ye maruz kalma potansiyeli diğer çalışmalar tarafından sıklıkla göz ardı edilen bir tehlike olarak vurgulamaktadır.


Wi-Fi Yeterince Tehlikeli Olmazsa GDO var….

Wi-Fi yeterince tehlikeli değil gibi görüne bilir. GDO’lu gıdalar da peroksinitrit üretimini arttırma konusunda oldukça başarılıdır. Eğer tehlikeyi seviyorsanız ve Wi-Fi sizi kesmemiş ise GDO’lar ile ekstrem beslenme sporu yapabilir, hayatınızı tehlikeye atabilirsiniz. Natural Health 365 için bir makalede  , Diane Testa, GDO’lu besinleri yemenin , vücudu peroksinitrit üretimini tetikleyen bir herbisit olan glifosata maruz bıraktığını belirtti . Testa ‘ya göre, GDO mahsulleri yasaklamalı ve kablosuz cihazlara maruz kalma yasal olarak düzenlemelidir. (Avrupa Birliği’nin 2011’den bu yana kısmen de olsa yaptığı bir şey.)

Entropy’de yayınlanan bir başka çalışmada  , araştırmacılar tartışmalı herbisit RoundUp’daki aktif bileşen olan glifosatın bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkilediğini belirtti . Özellikle, glifosata maruz kalma oksidatif stresin bir göstergesi olan glutation peroksidaz aktivitesini arttırır. Ayrıca, uzun süre glifosata maruz kalma , bağırsakta, karaciğerde ve böbreklerde tümör gelişme riskini de arttırır .

Peroksitritin yarattığı tehlikeler gerçek olsa da, Wi-Fi’ye maruz kalmaktan ve GDO’lu gıdalardan kaçınmak zor olabilir. Ekstrem sporlar yapamasak da hayatımızı tehlikeye her yönüyle atmayı seviyor gibiyiz…Kaynaklar :

CDC.gov
JAMANetwork.com
WHO.int
PNAS.org
LiveScience.com
JBC.org
MedicalInsider.com
ParksAssociates.com
ScienceDirect.com
NaturalHealth365.com
MDPI.com
Food.news
Organic.news
Natura.news