Şebeke Sularında Asbest Haberleri Gerçeği Yansıtmıyor

Bugünlerde şebeke sularında asbest varlığı hakkında çeşitli haberler medyaya yansımış durumda. Ancak; ısı, basınç ve sürtünme gibi etkilere dayanıklı bir malzeme olan asbestin “Kanser Yaptığı Konusunda Bilimsel Bir Kanıt Bulunmamaktadır”

Türk Toraks Derneği, içme sularında asbestin kanser yaptığı iddialarına karşılık bir açıklamada bulundu. Asbestin özellikle İç Anadolu bölgesinde; maruziyetlere neden olduğu belirtilen açıklamada: Asbest: ” Solunum yoluyla alındığında akciğerde bir takım hastalıkların oluşumuna neden olmakta, akciğer kanseri ve akciğer zarı kanseri (mezotelyoma) gelişimine yol açabilmektedir.” denilmekte.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Su Borularında Asbest Kullanıldı mı?

Yazının başında da belirtildiği gibi asbest; dayanıklı bir ürün olması ve ısı yalıtımı da sağlamasında dolayı yıllarca su borularında kullanılmaktaydı. Ancak; asbest solunum yoluyla vücuda alındığında tehlike teşkil ettiği için; bu boruların sökümü, yenilenmesi gibi durumlarda insan sağlığı için risk teşkil etmektedir.

Türk Toraks Derneği’ne göre gerek ülkemizde gerekse dünyanın farklı bölgelerinde içme suyuna dönem dönem asbest karışması söz konusu olabilmektedir. Bu durum suyun kaynaklandığı bölgenin asbest içeriği, su filtre edilirken kullanılan taşlar veya içme suyunu taşıyan borulardaki asbest içeriğinden kaynaklanabilmektedir.

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Asbestin solunum yoluyla alındığında kanser yapıcı etkisi olduğu kanıtlanmıştır ve bu konuda şüphe yoktur. Ancak, içme suyu ile alınan asbestin kanser yaptığına veya kanser riskini artırdığına dair bilimsel veri bulunmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2011 tarihli içme suyu kalitesi ile ilgili raporunda da değinildiği gibi içme sularındaki veya içme suyu borularındaki asbestin sağlık açısından zararlı olduğuna dair bir veri yoktur. Ancak içeriğinde asbest bulunan boruların açıkta olması veya sökülmesi esnasında solunum yoluyla alınması durumunda risk söz konusudur. Yapılan deneysel ve epidemiyolojik bilimsel çalışmalarda, içme suyundaki asbestin mezotelyoma veya başka bir kanser riskini artırdığına dair kanıt elde edilememiştir.

Türk Toraks Derneği “Tedbir olarak asbest içeren boruların kullanılmaması elbette önerilmektedir. Ancak bilimsel kanıt olmayan bir konuda halkı yanlış bilgilendirmenin, yönlendirmenin ve infiale yol açacak açıklamaların yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz.” demektedir.

Kaynak:

Toraks.org.tr/