Tigem’den 71.352 TON İnek Sütü İhalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Bağlı 12 Tarım İşletmesinin 2020 Yılı istihsali  71.352 TON İnek Sütü Satılacak.

01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında TİGEM’e bağlı 12 Tarım İşletmesinde üretilecek tahmini 71.352 ton inek sütü partiler halinde satılacak. İhale 05/12/2019 Perşembe günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 12/12/2019 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacak.
İhale, açık artırma usulü ile yapılacak.

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

 Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat ile İlgili Esaslar

İşletmeler bazında tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki gibidir.

İhale sıralaması, ihale esnasında istekliler huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir
4- İnek sütü satış fiyatının belirlenmesinde; Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç aydan az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır)
belirlenen inek sütü satış fiyatının(TL/KĞ) üzerine +%……. artırım şeklinde yapılacak ve o dönem için esas alınacak İnek sütü satış fiyatı olacaktır.
İhalede belirlenecek %…… (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, bir (1) yıl süreyle geçerli olacaktır. Taahhüdün uzaması durumunda artırım oranı aynı şekilde
uygulanacaktır.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

5- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 05/12/2019 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.

6- Sözleşme ilgili işletme ile firma arasında İşletme Müdürlüğünde imzalanacaktır.

7- İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) , ilgili İşletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.

8- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir.
Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No: 62
Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 0 312 417 84 70-80
Fax : 0 312 425 59 55Kaynak: ResmiGazete, Tigem