Bira Tebliğ (özet)

Biranın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemek amacıyla yayınlanmış tebliğ özeti sizlerle…

Öncelikle belirtmek gerekir ki bu tebliğ birayı kapsar ve malt içeceğini kapsamaz. Bu tebliğde geçen bazı tanımlardan bahsedilecek olursak: Malt: Bira üretiminde kullanılan başta arpa olmak üzere diğer tahılın kontrollü koşullarda su ile çimlendirildikten sonra kurutulup kavrulmuş ürüne denir. Bira yapımında aroma verici özelliği ile ön plana çıkan Şerbetçiotu ise Humulus lupulus adlı kültür bitkisini veya bu bitkinin fiziksel ve/veya kimyasal işlem görmüş halidir. Şerbetçi otunun koruyucu özellikleri de vardır.

Kuru madde konsantrasyonunun sağlanması için ilave edilen malt, tahıl ve tahıldan elde edilen ürünler, bira konsantresi, malt konsantresi, şeker, maltoz ve maltodekstrin “esktrak maddeleri” olarak tanımlanır.

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Biranın tanımı ise sadece maltın veya malt ve ekstrakt maddelerinin öğütülüp, sıcak su ile belirli yöntemlerle işlenmesi sonucunda elde edilen şıranın; şerbetçiotu ile kaynatılması ve soğutulması, bira mayası ile fermente edilmesi ve dinlendirilmesinden sonra, filtre edilerek veya edilmeyerek, pastörize edilerek veya edilmeyerek üretilen içinde çözünmüş halde karbondioksit bulunan bulanık veya berrak içkidir. Alkolsüz ya da aromalı çeşitleri de mevcuttur.

Avrupa Biracılık Komitesi tarafından yayınlanan biranın renginin değerlendirilmesinde kullanılan ölçü birimini, bira kalitesinde önemli bir ölçüm birimidir ve “EBC birimi” denir.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Ürün özellikleri

 • Bira hacmen alkol miktarlarına göre dörde ayrılır:

Ürün Adı

 % Hacmen Alkol (20 ºC)

Alkolsüz bira

    £ 0,5

Düşük Alkollü Bira

    > 0,5      £ 3

Bira

    > 3         £ 6

Yüksek Alkollü Bira

    > 6         £ 10

 • Biralar renklerine göre üçe ayrılır:

Ürün Adı

 EBC Değeri

Açık Renkli Bira

< 15

Koyu Renkli Bira

15 – 40

Siyah Bira

> 40

 • Karbondioksit miktarı en az ağırlıkça % 0,3 olmalıdır.
 • pH değeri  >3,8 – ≤  4,8  olmalıdır. Aromalı biralarda pH değeri >2 – ≥  4,8  arasında olmalıdır.
 • Hammadde olarak kullanılan maltın oranı en az %60 olmalıdır.
 • Biralarda; kiselgur, kiseljel, silikajel, karragenan, isinglass, PVPP, bentonit, selüloz, perlit, enzimler, fosforik asit, laktik asit, sitrik asit, kalsiyum tuzları, magnezyum tuzları, çinko tuzları işlem yardımcısı olarak kullanılabilir.
Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme

Biranın ambalajı Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. Etiketleme de ise Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği kuralları uygulanır. Bunun yanı sıra bira aşağıdaki kurallara uygun olarak ambalajlanmalı ve etiketlenmelidir.

 • İlave edilen aromalar ürün adı ile birlikte etiketinde yer alır.
 • Bira üretiminde kullanılan ekstrakt maddeleri ayrı ayrı etiket üzerinde belirtilmelidir.
 • Bira hacmen alkol miktarlarına ve renk gruplarına göre adlandırılır.
 • Hammadde olarak arpa maltı ile birlikte kullanılan başka tahıl maltlarının oranı, en az %25 olduğu durumlarda, ürün ismi kullanılan ilgili tahılın ismi ile birlikte yazılır.
 • Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliği’ne göre hacmen %1,5 ‘un altında alkol içeren gıdaların etiketinde alkol oranı belirtme mecburiyeti yoktur. Ancak alkolsüz bira bu duruma bir istisnadır. Alkolsüz bira haricindeki ürünlerin, hacmen alkol miktarları etikette yer almalıdır.
 • Enerjisi en az %30 oranında azaltılmış düşük alkollü biralar etiket üzerinde ‘hafif’ veya eşdeğeri bir kelimeyle ifade edilebilir.

 Bira’nın Diğer Gıda Mevzuatı konularında Yeri
Kaynaklar: 

 • 07 Temmuz 2006 Tarih ve 26221 Sayılı Resmi Gazete
 • 21 Aralık 2011 Tarih ve 28149 Sayılı Resmi Gazete
 • Mevzuat.gov.tr