Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 11 Uzman İlanı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine
hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine
güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen
ve seyahat engeli olmayan 1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu olmak üzere 11
uzman alımı yapılacaktır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak ili olup Ajansın faaliyet alanını
Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu
illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Başvuru Tarihleri : 12-27 Aralık 2019
Sözlü Sınava Katılacakların İlanı : 3 Ocak 2020
Sınav Tarihleri : 22-24 Ocak 2020
Sınav Yeri : Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No: 36 67600
Kozlu/ZONGULDAK
Tel / Faks : (372) 257 74 70 / (372) 257 74 72
E-posta : ik@bakka.gov.tr

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

1 – Sınava Katılma Şartları

1.1. Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d) Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde
veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan
başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru
tarihi itibarıyla sahip olmak.
1.2. İç Denetçi İçin Aranan Özel Şartlar

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara
denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş
olmak,

4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 202’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki personel giderleri ile ilgili hüküm saklı kalmak koşuluyla en fazla alınabilecek personel sayısını belirtmektedir. Bütçe imkânları ölçüsünde istihdam edilecek personel sayısı daha az olabilecektir.

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60
puan veya uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 puana karşılık gelen bir
puan almış olmak,
c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak,
ç) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim
sertifikalarından birine sahip olmak.1.3. Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel dâhil uzman personelin, 2018 veya 2019
yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları
itibarıyla aşağıda 3‘üncü maddede yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 puan
almış olmaları gerekmektedir.1.4. Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personelin, yükseköğretim kurumlarının dört
yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir.1.5. Tercih Sebepleri

İç denetçi ve uzman personel adayları için Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda
bilgi ve deneyim sahibi olma, 3’üncü maddedeki öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda
yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma, İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine
sahip olma tercih sebepleri olarak değerlendirilecektir.
Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel adayları için avukatlık stajını
tamamlamış bulunmak tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.
Adayların söz konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu sınav başvurusunda
belgelendirmeleri gerekmektedir.2 – Pozisyonların Unvan ve Sayıları

4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 202’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki
personel giderleri ile ilgili hüküm saklı kalmak koşuluyla 1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden
sorumlu 11 uzman olmak üzere toplam 12 personele kadar alım yapılabilecektir.3 – Öğrenim Dalları

Yarışma sınavı, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya
bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk,
şehir ve bölge plânlama, mimarlık, sosyoloji, maden mühendisliği, makine mühendisliği,
metalürji ve malzeme mühendisliği, mekatronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, lojistik,
bilgisayar mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, istatistik, ekonometri, çevre mühendisliği ve
ziraat mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş adaylar arasında gerçekleştirilecektir.

Listede Gıda Mühendisi olmasa da iç denetçi pozisyonu için; gıda mühendislerinin başvurusu alınabilmektedir.

 

İlanın Detayları ve tabloları için tıklayınız