Tahin Tebliği (Özet)

Tahinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemek amacıyla yayınlanmış tebliğ özetidir.

Tahin üretimine uygun susam (Sesamum indicum L.) tohumlarının tekniğine uygun olarak kabukları ayrıldıktan ve fırında kurutulup kavrulduktan sonra değirmende ezilmesi ile elde edilen üründür. Tahin üretiminde kullanılan ve katılmasına izin verilen maddelerin dışındaki her türlü madde “yabancı madde” olarak tanımlanır ve tahinde yabancı madde kabul edilmez.

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Ürün özellikleri

 • Tahin kendine has renk, tat ve kokuda olur.
 • Tahinde yabancı madde bulunamaz ancak üretim teknolojisi gereği kullanılan nişasta yabancı madde olarak değerlendirilmez.
 • Tahinin diğer ürün özellikleri Aşağıdaki tabloda verilmiştir. (Tebliğde EK-1 olarak geçmektedir.)
Bileşenler Kütlece
Susam Yağı (en az, %) 50
Rutubet (en çok, %) 1,5
Protein (en az, %) 20
Kül (en çok, %) 3,2
Asitlik (oleik asit cinsinden) (en çok, %) 2,4
Acılık: Kreis testi negatif, acılaşma olmamalı

 

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Tahin’in Türk Gıda Kodeksi’ndeki Yeri

 • Katkı maddeleri: Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Ayrıca bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde renklendirici ve tatlandırıcı kullanılamaz.
 • Tahinde Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri Kullanılmaz.
 • Tahinde bulaşanların miktarları, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Bu hükümlere ek olarak; arsenik, kurşun, bakır ve demir miktarları aşağıdaki şekilde olur.
Arsenik (As)  (en çok, mg/kg) 0,2
Kurşun (Pb) (en çok, mg/kg) 0,3
Bakır (Cu) (en çok, mg/kg) 18
Demir (Fe)  (en çok, mg/kg) 75
 • Tahinde Pestisit kalıntıları Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olur.
 • Hijyen Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 • Ambalajlama Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 • Etiketleme: Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 • Taşıma ve depolama: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uygun olur.
 • Numune alma ve analiz metotları: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır. Ulusal veya uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır. Kaynak:

13 Haziran 2015 Tarih ve 29385 Sayılı Resmi Gazete
Mevzuat.gov.tr