Üzüm Pekmezi Tebliğ (özet)

Kış geliyor; muhteşem ikili tahin ve pekmez karışımı sofralarımızda yerini almaya başladı. Tahin Tebliğ özetini yayınladık şimdi sırada Üzüm Pekmezi Tebliğ Özeti var: Üzüm pekmezinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemek amacıyla yayınlamış tebliğ özetimiz sizlerle…

Fermente olmamış taze üzüm veya kuru üzüm ekstraktının uygun yöntemlerle asitliğinin azaltılıp durultulmasından sonra tekniğine uygun olarak vakum altında veya açıkta koyulaştırılması ile elde edilen kıvamlı ürüne pekmez denir. Üzüm pekmezine teknolojisi gereği çöven ekstraktı ve/veya yumurta akı ilavesiyle üretilen, istenildiğinde çeşni maddeleri de katılabilen katı kıvamdaki haline ise “Katı üzüm pekmezi” denir.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Üzüm Pekmezinde Susam ve yerfıstığı da dahil olmak üzere Antep fıstığı, badem, ceviz, fındık gibi sert kabuklu meyvelerin yenilebilir kısımları çeşni maddesi olarak kullanılabilir. Ama bu kuruyemişlerin kabukları gibi artık maddeler yabancı madde olarak kabul edilir ve kabul edilmez.

Ürün Özellikleri

 • Üzüm pekmezi; tat durumuna göre tatlı ve ekşi pekmez olarak iki gruba, kıvamına göre sıvı ve katı pekmez olarak da iki tipe ayrılır.
  • Katı üzüm pekmezi; açık sarıdan açık kahverengiye kadar değişen renkte, katı görünüşte, kesildiğinde faz ayrılması ve akışkan bir eğilim göstermeyen yapıda olur.
  • Sıvı üzüm pekmezi; açık kırmızı kahverengiden koyu kırmızı kahverengiye kadar değişen renkte, kıvamlı ve akışkan bir yapıda olur.
 • Üzüm pekmezi kendine has tat, koku ve homojen yapıda olur, yanık tat bulundurmaz.
 • Sıvı üzüm pekmezi kristalleşmemiş yapıda olur.
 • Çeşni maddeleri sadece katı üzüm pekmezi üretiminde kullanılır ve ürünün net kütlesindeki çeşni maddelerinin oranı en az %5 olur.
 • Üzüm pekmezinde yabancı madde bulunamaz. Üzüm pekmezinde üretim teknolojisi gereği oluşabilecek tortu yabancı madde olarak değerlendirilmez.
 • Üzüm pekmezinin ticari glukoz, fruktoz ve benzeri şekerler ile seyreltilmesi ve/veya çoğaltılması yoluyla meyveli şekerli şurup, üzüm tatlısı ve üzüm pekmezi şurubu gibi isimlerle ürünler üretilemez.
 • Üzüm pekmezinin fiziksel ve kimyasal özellikleri Aşağıdaki tabloda (EK-1’de) verilmiştir.
Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Etiketleme

Üzüm Pekmezi etiketi Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlere de uygun olur:

 • Üzüm pekmezi, sıvı üzüm pekmezi veya katı üzüm pekmezi olarak etiket üzerinde belirtilir. Ancak sıvı üzüm pekmezi ‘üzüm pekmezi’ olarak da adlandırılabilir.
 • Üzüm pekmezi tat durumuna göre tatlı üzüm pekmezi veya ekşi üzüm pekmezi olarak etiket üzerinde belirtilir.
 • Çeşni maddesi kullanılarak üretilen katı üzüm pekmezi çeşni adı ile birlikte adlandırılabilir.
 • Üzüm Pekmezi adlandırılmasında ‘özü, özütü, konsantresi, eksraktı’ gibi ifadeler kullanılamaz.
Üzüm Pekmezinin Türk Gıda Kodeksi’ndeki Yeri

 • Katkı maddeleri: Üzüm pekmezinde hiç bir şekilde katkı maddesi kullanılamaz.
 • Üzüm Pekmezinde Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri Kullanılmaz.
 • Üzüm Pekmezinde bulaşanların miktarları, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Bu hükümlere ek olarak; arsenik, kurşun, bakır ve demir miktarları aşağıdaki şekilde olur.
  Arsenik (As)  (en çok, mg/kg) 0,2
  Kurşun (Pb)  (en çok, mg/kg) 0,3
  Bakır (Cu) (en çok, mg/kg) 5
  Çinko (Zn)  (en çok, mg/kg) 5
  Demir (Fe) (en çok, mg/kg) 25
 • Üzüm Pekmezinde Pestisit kalıntıları Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olur.
 • Üzüm Pekmezinde Veteriner ilaç kalıntıları Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 • Hijyen Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 • Ambalajlama Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
 • Beslenme ve sağlık beyanları Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.
 • Taşıma ve depolama: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uygun olur.
 • Numune alma ve analiz metotları: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır. Ulusal veya uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.Kaynak: 30.06.2017 Tarih ve 30110 Sayılı Resmî Gazete  / Mevzuat.gov.tr