Taccp Nedir?

TACCP,  İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım İşleri Bakanlığı (DEFRA) ve Gıda Standartları Ajansı tarafından gıda ve içecek endüstrisini kasıtlı saldırılardan korumak ve savunmak için yayınlanan bir rehberdir.

TACCP; HACCP risk yönetimi metodolojisi ile ortak noktaları olmasına rağmen, farklı odaklarına farklı bir disiplinle yaklaşır.  Hiçbir işlem, yemeğin bir suç aracı / hedefi olmadığını tam olarak garanti edemez, ancak bu riski en aza indirgemek için TACCP geliştirilmiştir.

Bu sistemin amacı, kasıtlı bir saldırı olasılığını azaltmak, bir saldırının sonuçlarını (etkilerini) azaltmak, firmanın itibarını korumak, müşterilere, basına ve topluma güven vermek için uygun adımların atılmış olmasıdır.

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Gıdaları korumak ve korunan gıdalarda gerekli önlemlerin alındığını göstermek için TACCP.

Bu amaçlar için, sistem üreticiye yönelik belirli tehditleri tanımlayabilir, bir saldırı olasılığını, saldırganın amacını, sürecin zayıf yönlerini, saldırının kapasitesini hesaplayabilir, Başarılı bir saldırının olası etkilerini belirlemek, saldırganı caydırmak için kontrol noktaları oluşturmak ve saldırı gerçekleştiğinde erken uyarı oluşturmak hedeflenir. Bilgi teknolojilerinin kontrollü işlenmesi ile sonuç odağı hesaplanmaktadır.

TACCP; Bilgili ve güvenilir bir ekip ve bir otorite ile, tehditlerin değerlendirilmesi, zayıf noktaların belirlenmesi, malzemelerin, ürünlerin, tedarik, işleme, çevre, dağıtım ağları ve iş sistemlerinin kontrol edilmesi yoluyla değişikliklerin prosedürlere dönüştürülmesini sağlayan bir risk yönetim sistemidir. .

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

TACCP, kirli yiyecek taleplerini tamamen önleyemez, ancak iddianın doğru olup olmadığına karar vermeye yardımcı olur.

TACCP; sisteminde kesin veya ikna edici bir kriz durumu var ise önlem için kuruluş işlemleri adım adım takip edilir. Sistemde bulunan hammadde üreticisi, tedarikçi, üretim yeri, depo ve dağıtım mekanizmaları kriz durumunda haberdar edilmelidir.

TACCP süreci genel manada da şu dört sorunun cevabını arıyor:

  1. Kim bize saldırmak isteyebilir?
  2. Bunu nasıl yapabilirler?
  3. Nerede zayıfız?
  4. Onları nasıl durdurabiliriz?

TACCP sistemini etkileyebilecek veya potansiyel olarak güvenlik önlemlerini aşabilecek herhangi bir değişiklik derhal TACCP ekip liderine iletilir ve rapor edilir.

Kriz durumlarını ortaya çıkmadan engellemeyi hedefleyen TACCP; kriz ortamında da önlemler paketinin oluşturulmasında etken bir Gıda Güvenliği Sistemidir.
Kaynak:
FSTdesk.com 
FDA.gov