Taze Kesilmiş Meyveleri Koruma Yöntemi Geliştirildi

Özellikle büyük meyveler son dönemde kesilerek satılır oldu. Karpuzlar, kavunlar ve hatta bal kabakları tamamının yerine dilimlenerek satıldığını marketlerde sık görür hale geldik. Bu durum israfın önüne geçmekte ama kendi doğal koruması olmayan bu meyvelerin çabuk bozulmasına da sebep olmaktadır. Bilim insanları  yenilebilir koruyucular ve ışık yöntemleri ile dilimlenmiş meyvelerin raf ömrünü uzatmayı başardılar.

Taze kesilmiş meyveler ve sebzeler, tüketime hazır ürünler olmaları nedeniyle giderek daha fazla tüketiciyi kendine çekiyor. Ancak, bu ürünler insanların zaman kazanmasına yardımcı olurken,geçirdiği süreçler onları çevresel bozulmalara maruz bırakarak hızlı bozulmalarına neden olur. Beslenme açısından, mevcut işleme ve saklama yöntemleri taze kesilmiş ürünlerin besin içeriğini korumaz ve hatta bunların kaybına neden olur. Taze kesilmiş ürünler için daha iyi kalite tutma ve raf ömrü koruma yöntemlerine duyulan ihtiyacın farkında olan  Universiti Putra Malaysia’dan  araştırmacılar , tekrarlayan darbeli ışıkla işlem görmüş taze kesilmiş kavunların raf ömrünü uzatmak için kullanılan aljinat kaplama formülasyonlarını optimize etmek için deneyler yaptılar.(RPL). Çalışmalarının detayları Gıda İşleme ve Koruma Dergisi’nde yayınlandı  .

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Taze kesilmiş gıdalar ve raf ömrü uzatma yöntemleri

Taze kesilmiş ürünler,  daha önce temizlenmiş, soyulmuş ve insan tüketimine uygun şekilde hazırlanmış meyve ve sebzeler gibi tüketime hazır yiyecekler olarak tanımlanmaktadır . İşlenmemiş muadillerinin aksine, taze kesilmiş ürünler artık koruyucu dış kaplamalarına sahip değildir, bu nedenle gıda bozulmalarına karşı daha savunmasızdırlar.

Taze kesilmiş ürünleri korumak ve taze kalitelerini korumalarına yardımcı olmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Hipoklorit, organik asitler ve ılık su gibi dezenfektanlarla yıkama
  • Antimikrobiyal yenilebilir filmlerin ve kaplamaların kullanılması
  • Kontrollü atmosfer depolaması
  • Modifiye atmosfer paketleme

Aljinat, kahverengi mikroalg hücre duvarlarında bulunan bir polisakarittir (karbonhidrat)  . Genellikle Phaeophyceae adı verilen kahverengi deniz yosunundan ekstrakte edilir  ve gıdalar için antimikrobiyal filmler ve kaplamalar yapmak için kullanılır. Aljinat bazlı yenilebilir kaplamalar, diğer şeylerin yanı sıra dehidrasyonu azaltabilir, solunumu kontrol edebilir ve gıda ürünlerinin görünümünü iyileştirebilir. Bu da onları gıda muhafaza amaçlı çok uygun kılar.

Darbeli ışık teknolojisi ise yüksek sıcaklıklara gerek duymayan nispeten yeni bir yöntemdir. Geleneksel ısıl işlemlerin aksine, ısıl olmayan yöntemler gıdaların besin içeriğini etkilemez ve gıda kalitesi özelliklerini korumada daha iyidir . Darbeli ışık, yiyeceklerin yüzeyini veya ambalajlarını dekontamine etmek için ve ultraviyole ışık işlemlerine bir alternatif olarak kullanılabilir.

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Taze kesilmiş kavunların korunması için optimize edilmiş aljinat kaplama formülasyonu

Araştırmacılara göre taze kesilmiş kavunlara  ilgi, yüksek su kapasiteleri ve sahip oldukları taze lezzet kalitesi nedeniyle artıyor. Bununla birlikte, kesilme işlemleri doku hasarına neden olur ve bu da taze kesilmiş kavunları mikrobiyal kontaminasyon ve bozulmaya karşı daha duyarlı hale getirir.

Darbeli ışık tedavisi, taze kesilmiş meyveleri korumak için kullanılan termal olmayan bir tekniktir. Bu işlem mikroorganizmaları etkin bir şekilde etkisiz hale getirebilir. Ne yazık ki, tek başına darbeli ışık tedavisi, taze kesilmiş meyvelerin kalitesini koruyamamaktadır. Öte yandan, RPL ve yenilebilir kaplamayı birleştiren engel teknolojisi, taze kesilmiş meyvelerin raf ömrünü uzatmak için mükemmel bir yol sağlar.

Deneylerine dayanarak, araştırmacılar taze kesilmiş kavunları korumak için en uygun kaplama formülasyonunun yüzde 1,86 aljinat ve yüzde 1,47 gliserol olduğunu bildirdi. Kaplama ve RPL ile kombine işlem taze kesilmiş kavunların raf ömrünü başarıyla uzatmıştır. Öyle ki 40ºC’lik depolamada 4 gün, 4ºC’lik depolamada 26 günlük periyotlar sağlanmıştır.
Ek olarak, aljinat bazlı kaplama, baş boşluğu gazı kompozisyonu, sertlik, renk, pH, titre edilebilir asitlik ve fito-besin içeren meyvenin fizikokimyasal özelliklerini korurken sıvı kaybını azaltmıştır.

Bu bulgulara dayanarak, araştırmacılar birleşik işlemin (RPL ve kaplama) taze kesilmiş kavunları korumak için kullanılabileceği  ve tek başına RPL veya yenilebilir kaplamadan daha etkili olduğu sonucuna varmışlardır . Araştırmacılar, bu işlemin taze kesilmiş ürünleri ticarileştirmek isteyen gıda üreticileri için yararlı olabileceğine inanıyorlar.
Kaynaklar :

Science.news
IntechOpen.com
ScienceDirect.com
OnlineLibrary.Wiley.com
Link.Springer.com
Foodscience.news