AB Gıda Kaynaklı Hastalık İstatistikleri: E.Coli 3.sırada Listeria da Hızla Yetişiyor

Zoonozlar hakkındaki bir rapora göre, Avrupa’da Shiga toksini üreten E. coli (STEC) enfeksiyonlarının sayısı geçen yıl artmış, Listeria vakalarında ki artış eğilimi devam etmekte.

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) analizi, Salmonella ve Campylobacter’da hafif bir artış olduğunu ortaya koydu.

Campylobacteriosis ve salmonella ilk iki sıradayken E.coli bunlara yetişti

Shiga toksin üreten E. coli (STEC), 2017’de yüzde 37 artışla yersinozisin yerini alan gıda kaynaklı hastalığın üçüncü en yaygın nedeni oldu. ECDC ve EFSA, bunun sporadik vakaları tespit ederek, yeni laboratuvar teknolojilerinin kullanımıyla büyümesinin kısmen açıklanabileceğini söyledi.

En sık bildirilen zoonozlar campylobacteriosis ve salmonelloz idi . Bu iki hastalığın doğrulanmış vakaları için AB eğilimi 2014 ve 2018 yılları arasında sabit kalmıştır.

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Campylobacteriosis, yaklaşık 21.000 kişinin hastaneye kaldırılmasına ve 60 ölüme neden oldu, 16.500’den fazla kişi hastanede tedavi gördüğü ve 119 kişinin ölümüne sebep olan gıda kaynaklı hastalık ise Salmonelloz. STEC  ise bu kötü şampiyonların hemen ardından 1.151 hastaneye yatış ve 11 ölümden sorumlu tutuluyor.  519 hastaneye yatış ve üç ölüm seviyelerinde seyreden listeriyaz ise 2018 yılında 1.049 hastaneye yatış ve 229 ölümden sorumlu tutulmakta. Listeria bilindiği üzere gıdalara hijyenik olmayan işletme koşullarından dolayı bulaşıyor.

Hijyen Kriterine Rağmen Campylobacter

Campylobacteriosis vakalarında  En yüksek yatış oranları Letonya, Polonya, Romanya ve Birleşik Krallık’ta gerçekleşti.

Ülkeye özgü en yüksek not oranları Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Lüksemburg ve Birleşik Krallık’tır. En düşükleri Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Letonya, Polonya, Portekiz ve Romanya idi.

Bilinen enfeksiyon ülkesi ile seyahat eden 15.210 vaka arasında, çoğu İspanya, Yunanistan ve Fransa’dandı. Tayland, Türkiye ve Fas en çok AB dışında olası bir enfeksiyon ülkesi olarak rapor edildi. En yüksek kontaminasyon seviyeleri piliç ve hindi etleri oldu.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Avusturya ve Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya ve İspanya, 2009 ve 2018 arasındaki eğilimleri belirgin biçimde artırırken, Kıbrıs ve Hollanda bu dönemde düşüş eğiliminde olduğunu bildirdi.

On ülke, Ocak 2018’den bu yana yürürlükte olan ve mezbahalarda alınan broiler karkaslarının boyun derileriyle ilgili yürürlükte olan Campylobacter proses hijyen kriterinin bir parçası olarak toplanan verileri bildirdi. Resmi örnek sonuçlarının yetkililer tarafından raporlanması 2020’den itibaren zorunlu hale gelir.

Ölçülen sonuçları olan beş numuneden biri, gram başına 1.000 koloni oluşturan birimin (CFU) üzerinde idi. Soğutulmuş broiler karkaslarından elde edilen 3,746 boyun derisinden% 34,6’sı pozitif olarak test edilmiştir. Bulgaristan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Fransa, Polonya, Romanya ve İspanya nicel sonuçlar vermiş ve 2.403 test numunesinin yüzde 18,4’ü 1.000 CFU / g’yi aşmıştır.


Salmonella seviyesinde korkutan rakamlar.

Toplamda 2018’de 28 AB ülkesi tarafından 94.203 salmonelloz vakası rapor edildi, bu oranlar 2017’de 91.590 olarak bildirilmişken kayıtlara geçmemiş vakaların sayısıyla 91.857′ seviyesinde olduğu tahmin edilmekte.

Geçtiğimiz yılın en yüksek bildirim oranları Slovakya ve Çek Cumhuriyeti, en düşük ise Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Portekiz’dir.

Salmonella Enteritidis, 2015 yılından 2018 yılına değin AB içinde dava edilen vaka sayısında da artış gözlenmiştir.  Seyahat ile ilgili olarak 8,047 vaka arasında, Tayland, Mısır ve Hindistan başı çekerken AB içinde en çok rastlanan yerler İspanya ve Yunanistan destinasyonları oldu.

Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Macaristan, İtalya, Litvanya ve İsveç’in 2009’dan 2018’e kadar eğilimleri azalmıştır. 2014 yılında 2018’de Fransa, Portekiz, Slovakya ve İspanya’da artış görülmüştür. . Hastanede yatan vakaların en yüksek olduğu yerler, Kıbrıs, Yunanistan, Litvanya, Polonya ve İngiltere idi. Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’da  57 ölüm bildirdi.


Serovar verileri

Önceki yıllarda olduğu gibi, en yaygın üç Salmonella serovarı, Enteritidis, Typhimurium ve monophasic Typhimurium’du ( AB’de edinilen davaların yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyordu).

Bu serovarların oranı 2017 ile aynıydı ve en yaygın dördüncü olan Infantis’le aynıydı. Beşinci serovar olan Newport, 2017’ye kıyasla yüzde 18 arttı. Salmonella Coeln 2016’da yüzde 218,7 arttı. Salmonella Braenderup, geçtiğimiz yılın ilk 20’sine girdi ve Kottbus’un yerini aldı.

Yetkililer tarafından resmi kontrollerden Salmonella-pozitif tekil örneklerin en yüksek prevalansı, kanatlı eti ve türlerinden bağımsız olarak pişirilmesi amaçlanan kıyılmış et ve et preparatlarıdır. İzleme verilerine göre, Salmonella’nın yumurta ürünlerindeki prevalansı göz ardı edildi.

Rapor eden 27 üye devletten 16’sı kümes hayvanları için tüm Salmonella azaltma hedeflerini gerçekleştirirken 11’i en az bir başarısızlıkla sonuçlandı. AB’nin üreme tavuklarında hedeflenen Salmonella serovarlarının yaygınlığı, tavuklarda azaldı hindilerde ise durduğu tespit edildi.

İtalya, Hollanda, Polonya ve İspanya için, resmi kontrollere dayanan pozitiflerin oranı domuz karkaslarının kendi kendini izlemesinden önemli ölçüde yüksekti. 17 ülkenin gönderdiği domuz karkaslarından elde edilen tüm Salmonella izleme verileri göz önüne alındığında, kimyasal kontrollere dayalı karkaslardan elde edilen Salmonella pozitif tek örneklerin oranı, 93.633 örneğin% 1.57’sinde kendi kendini izlemeye dayanan 28.266 örneğin yüzde 2.69’udur.

Gıda işletmelerinde örneklemede kendi kendine izlemede Salmonella pozitif hindi ve broyler stoklarının önemli ölçüde daha düşük oranlarda bulunduğunu, resmi kontrollerdeki yetkililer tarafından bildirilmiştir.


STEC, üçüncü

Shiga toksin üreten E. coli enfeksiyonları, Avrupa’da en sık bildirilen üçüncü zoonozdu ve 2018’de güçlü bir şekilde arttı. Geçen yıl, 2017’deki 5,958’e kıyasla 8.314 STEC enfeksiyonu ve 8,161 onaylanan vaka bildirildi.

Ülkeye özgü en yüksek not oranları İrlanda, İsveç, Malta ve Danimarka idi. Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Litvanya, Polonya ve Romanya en düşük değerlere sahipti. Hastanede yatan vakaların en yüksek oranları Estonya, Yunanistan, Letonya, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve Slovakya idi.

Bildirilen STEC vakalarının çoğu AB’de enfekte olmuştur. Seyahate bağlı 1.027 vaka arasında, Türkiye en sık olası enfeksiyon ülkesi olarak rapor edilmekte, bunu Mısır, İspanya, Fas ve Yunanistan izlemektedir.

2009’dan 2018’e kadar Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Slovenya ve İsveç’te belirgin bir artış eğilimi görülmüştür. Bu dönemde hiçbir ülkenin eğilimleri azalmadı.


E. coli O157 ve O26 artışı

En yaygın serogrup O157 idi, bu bilinen serogruplu vakaların yüzde 34,5’ini oluşturuyordu . Oranı 2012’den 2017’ye düşüyor ancak 2018’de yüzde 29 arttı. En yaygın ikinci serogrup O26 yüzde 32 arttı. 2018’de bilinen serogruplu toplam onaylanmış vakaların yarısından fazlasını temsil etmişlerdir.

Bunları, O103, O91, O146, O145 ve O128 serogrupları izlemiştir. İki yeni serogrup (O5 ve O174) eklenmiştir ve 2018’deki ilk 20 listesinde O63 serogrubu çıkmıştır.

Yaklaşık olarak 2017 ile aynı olan toplam 411 hemolitik üremik sendrom vakası (HUS) kaydedildi. Çoğu HUS hastası, 0 ila 4 yaş arası (265 vaka) ila 5 ila 14 yaş arası (82 vaka) en küçük yaş grubundaydı. Bu istatistikin nedeni olan üst serogruplar O26, O157, O145, O80 ve O111 idi.

En kirli gıda kategorileri hayvansal kökenlidir. Küçükbaş hayvan eti, yabani ve çiftlik hayvanlarından elde edilen etlerin en yüksek değerlerini sunmuştur (geyikler için yüzde 17,8 ve koyun ve keçi eti için yüzde 10,9).

Çiğ inek sütü, numunelerin yüzde 6’sından daha azının pozitif olduğu STEC ile kontamine olmuş ikinci kategoriydi. Taze sığır eti ve çiğ süt dışındaki süt ürünleri yüzde 3,4 ve yüzde 0,7 oranında kirlenme gözlenmiştir.


Listeria artmaya devam ediyor

Onaylanmış Listeriosis vakaları, 2018’de daha da artmış olmasına rağmen, Listeria yemeye hazır gıdalarda test edilen AB gıda güvenliği sınırını nadiren aşmaktadır.

Listeriyazis, hastaneye yatış ve ölüm oranı en yüksek olan en ağır zoonozlardandır. Her onaylanan altı vakanın biri ölümcül oldu. Uzun vadeli istilacı listeriyazis, AB sürveyansının 2008’de başlamasından bu yana önemli bir artış eğilimi göstermiştir.

2018’de, 28 ülke, 2017 yılında 2.479’a kıyasla 2.549 istilacı listeriyazis vakası bildirmiştir. Listeria enfeksiyonları, 64 yaş üstü ve özellikle 84 yaşın üzerindeki yaş grubunda ölümle sonuçlanmaktadır.

En yüksek bildirim oranları Estonya, Finlandiya, İsveç ve Danimarka içindi. En düşük oranlar Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs ve Romanya tarafından bildirildi.

Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovenya ve İspanya, 2009’dan beri onaylanan listeriozis vakalarında belirgin bir artış eğilimi sergilemiştir. Hiçbir ülke 2009 ve 2018 arasında eğilimi önemli ölçüde azaltmamıştır. Polonya, en ölümcül vakalardan 56’sını, ardından Fransa’yı 42’sini bildirmiştir.

Listeria monocytogenes oluşumu gıda kategorisine göre değişkenlik göstermektedir. Pastörize sütten yapılan sert peynirlerde yüzde 0,09 ve sığır eti için yüzde 3,1’e kadar riskli ürün temin oranı mevcuttur.

EFSA’ya Avrupa Komisyonu tarafından, Listeria monocytogenes ve muhtemelen piyasaya sürülmeden önce işlenen meyveleri, sebzeleri ve bitkileri kirletebilecek diğer patojenlerin neden olduğu halk sağlığı riski hakkında bilimsel bir görüş bildirmesi söylendi. Çalışma Mart 2020’de BIOHAZ panelinin sunulması bekleniyor.


Yersinia, Brucella ve Trichinella

Yersiniosis, 2014 ve 2018 yılları arasında istikrarlı bir eğilim gösteren en sık bildirilen dördüncü enfeksiyondu.

2018 yılında, 2017 yılında 378’e göre, 358’i doğrulanmış 370 bruselloz vakası bildirilmiştir. Bir ölüm 2018’de İspanya tarafından kaydedilmiştir.

Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya, sığır, koyun veya keçilerde 2018’de tüm onaylanmış vakaların yüzde 69,8’ini oluşturmaktadır. İtalya, Portekiz ve İspanya, 2009’dan 2018’e kadar azalan eğilimlere sahiptir. Hayvanlarda brusellozun endemik olduğu ülkelerden pastörize edilmemiş süt, süt ürünleri veya az pişmiş et tüketmek hastalığın insana geçişinde en temel durumdur.

Seyahatle ilgili 58 vaka arasında, AB dışındaki en yaygın yerler Türkiye, Irak, Arnavutluk ve Bosna Hersek’tir. Romanya ve Bulgaristan, AB içinde seyahatle ilgili enfeksiyonlarda en yaygın olanlarıydı.

2018’de, 66’sı teyit edilen 85’i trichinellosis vakası, 2017’de 168’e kıyasla rapor edildi. Bulgaristan en yüksek bildirim oranına sahipken ardından Romanya gelmektedir. İki ülke, onaylanan tüm davaların yüzde 83,3’ünü AB düzeyinde karşıladı.

Trichinella enfeksiyonu için evcil domuz bulunmamasına rağmen, Bulgaristan’da 50 vaka bildirildi. Buna karşın, Hırvatistan hiçbir insan vakası bildirmemişken, 134 yerli domuzun olumlu olduğu bildirildi.

AB’de yaklaşık 246 milyon yetiştirilen domuzdan 2018’de Trichinella için yaklaşık 200 milyon domuz test edildi, sadece 322 pozitif hayvan, milyonda 1.3 oranda yetiştirilen domuz olduğu tespit edildi
Kaynaklar:

Efsa.europa.edu
Food.gov.uk
FoodSafety.com