Çiğ Süt Hijyen Gereklilikleri 2021 sonuna ertelendi

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Yönetmeliği’nde 31/12/2019 tarih ve  30995 sayılı resmi gazete ile değişikliğe gidildi. Çiğ süt hijyen gereklilikleri ve ilgili prosedürlerin hayata geçmesi için verilen süre 31/12/2019’de doluyordu ve bu geçiş süresi 31/12/2021 tarihine kadar ertelendi.

Yönetmelikte “87 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2019” ibaresi  “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.” denilmekte.

87. Madde ise “56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 57 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 85 inci maddesinin dördüncü fıkrası  31/12/2019 tarihinde yürürlüğe girer”  denilmekteydi. Bu tarih 31/12/2021 şeklinde değiştirildi

Dünya Çapında Gıda Profesyonelleri ile Tartışma ve Tanışma Platformu Olan Food Science and Technology Desk Hizmetinizde.
Sitemizi desteklemek için tıklayın…

Süt ürünleri ve kolostrum bazlı ürünlere ilişkin gereklilikler Ertelendi

Süt ürünleri üreten işletmelerde kullanılacak olan çiğ ve ısıl işlem görmüş inek sütü için aşağıdaki gerekliliklere uyum süreci 2021 sonuna ertelendi. Ertelenen yönetmelik hükümleri şunlar:

  • a) Süt ürünleri üreten gıda işletmecisi, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerde belirlenmiş kabul süresi aşıldığında, ısıl işlem uygulanmadan hemen önce aşağıda belirtilen kriterleri sağlamak için gerekli prosedürleri uygular.
    • 1) Süt ürünlerinin hazırlanmasında kullanılacak çiğ inek sütü 30 °C’de her mililitrede 300.000’den az koloni sayısına sahip olmalıdır.
    • 2) Süt ürünleri üretiminde kullanılacak ısıl işlem görmüş inek sütü 30 °C’de her mililitrede 100.000’den az koloni sayısına sahip olmalıdır.
  • b) Bu fıkranın (a) bendinde yer alan kriterlerin karşılanmadığı durumda süt ürünleri üreten gıda işletmecisi Bakanlığı bilgilendirir ve bu durumu düzeltmek için tedbir alır.
Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

İşletmecilerin Uyması gereken Prosedürlerde de Erteleme

Madde.56 1. fıkra/c bendi işletmelerin HACCP kriterlerini baz alarak mikrobiyolojik kriterler için gerekli prosedürleri uygulamasına hükmetmekte. Uygulama süresi 31/12/2021 tarihine ertelendi. Ertelenen madde aşağıdaki gibidir.

Süt üreten hayvancılık işletmecisi ve gıda işletmecisi aşağıdaki gerekliliklere uyar.

  1. Süt üreten hayvancılık işletmecisi, çiğ sütün Ek-1’deki kriterleri karşılamasını sağlamak için prosedürleri uygulamaya koyar.
  2. İnek dışında diğer türlerden elde edilen çiğ süt herhangi bir ısıl işlem içermeyen süt ürünlerinin üretimi için kullanılacaksa, gıda işletmecisi, kullanılan çiğ sütün Ek-2’deki kriteri karşıladığını temin edecek prosedürleri uygulamaya koyar.
Çiğ Süt, Kolostrum, Süt Ürünleri ve Kolostrum Bazlı Ürünler Mikrobiyolojik kriterleri Sağlamıyorsa?

“Bakanlık, bu Yönetmeliğin 13 üncü bölümü olarak geçen  ‘Çiğ Süt, Kolostrum, Süt Ürünleri ve Kolostrum Bazlı Ürünler ‘ kısmında belirtilen bakteri ve somatik hücre sayısı açısından kriterleri karşılamayan çiğ sütün, en az 60 günlük periyotta dinlendirilmesi ve olgunlaştırılması şartıyla Yönetmelik amaçlarına aykırı olmayacak şekilde peynir üretiminde kullanımına izin verebilir.” ibaresi  ile yukarıda belirtilen şartları sağlamayan sütleri peynir üretiminde kullanılabileceğini de belirtmektedir.

Uygun olmayan sütlerin 60 günlük olgunlaştırılması ile peynir üretiminde kullanılabileceği maddesi; de 31/12/2021 tarihine ertelenmiş durumda.
Kaynak:
31/12/2019 Tarih ve 30995 sayılı resmi gazete
Mevzuat.gov.tr