Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları Muvazzaf/Sözleşmeli Subay İlanı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak
amacıyla muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacak. 10 kişilik ikmal kadrosuna ve 383 kişilik jandarma kadrosuna Gıda Mühendisleri ve Gıda Teknologları başvurabilecek.

Hem Erkek ve hem de kadın adayların başvurabileceği kadrolar için; Başvurular 16-31 Ocak 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temine yönelik detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr
adreslerinde yer alan “2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru
Kılavuzu” ve “2020 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru
Kılavuzu”nda belirtilmiştir.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla
yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması
gerekmektedir.
c. Başvurular, 16 Ocak 2020 günü başlayıp, 31 Ocak 2020 günü saat 16:00’da sona erecektir.
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet
kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı
seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.


ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak veya geçici kayıt tarihi olarak belirlenen 04 Ağustos 2020 tarihine kadar mezun olabilecek
durumda olmak.
c. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için kılavuzda belirtilen Lisans
bölümlerinden mezun olmuş veya 04 Ağustos 2020 tarihine kadar mezun olabilecek durumda
olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını
bitirmemiş (01 Ocak 1993 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası
doğumlular),
ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
d. Hamile olmamak,
e. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay,
astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya
çıkarılmamış olmak,
f. Geçici kayıt kabul tarihinde (04 Ağustos 2020) askerlikle ilişkisi bulunmamak,
g. www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde
yayımlanan “2020 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2020 Yılı
S.G.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını
taşımak.


BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden gerçekleştirilecek,
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı
vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı
seçeneklerinden birisi ile 16-31 Ocak 2020 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.
b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla
ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm
duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.
c. Başvuru kılavuzları okunmadan başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek
yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan
aday sorumludur.


İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. İletişim Bilgileri:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836
b. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr
(3) Sahil Güvenlik Komutanlığı: www.sg.gov.tr