Plastik Gıda Ambalajları için Antimikrobiyal Film Bulundu

Araştırmacılara göre, vakumla paketlenen et ve balık gibi gıdalar için kullanılan şeffaf polietilen plastiğin gıda ile teması anti mikrobiyal bir film ile kesilebilir. Bu yeni kompozit film ile gıda kaynaklı hastalık salgınlarının azaltılması hedefleniyor.

Penn State’s College’daki araştırmacılara göre, antimikrobiyal bir katmanın tipik olarak et ve balık gibi gıdaları vakumla paketlemek için kullanılan geleneksel, berrak polietilen plastiğe yapıştırılmasıyla oluşturulan yeni bir kompozit film, gıda kaynaklı hastalık salgınlarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Filmin antimikrobiyal astarı, gıdalarda kullanım için zaten onaylanmış olan bir fermantasyon işlemi sırasında nişasta şurubundan üretilen pullulan bazlı bir biyopolimerden oluşur. Suda çözünür bir “polisakkarit” olan pullulan esasen birbirine bağlı bir şeker, gliserin ve selüloz molekülleri zinciridir. Salmonella , Listeria ve patojenik E. coli gibi patojenleri öldürmek için araştırmacılar, pullulanı doğal olarak oluşan maddelerden yapılmış ve zaten gıdalarda kullanımı onaylanmış Lauric arginat ile infüze etti.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Neden Antimikrobiyal olarak Laurik arginin seçildi

Pullulan film antimikrobiyal salınımını yavaşlatmakta ve sürekli bakteri öldürme aktivitesi sağlamak için öngörülebilir bir oranda oranı arttırılmakta. Bu anti mikrobiyal filmin gıdaya değil de ambalaja emprenye edilmesindeki sebep ise gıda ürünü yüzeyinden buharlaşma ve akma kapasitesinin olması.

Penn State gıda güvenliği ve kalite programlarının yardımcı direktörü Cutter’a göre antimikrobiyal etken madde olarak özellikle Lauric arginat seçildi. Çünkü gıda kaynaklı hastalıklara neden olan patojenlerin öldürülmesinde ve büyümesinin sınırlandırılmasında oldukça etkili olduğunu kanıtlayan dikkat çekici, geniş spektrumlu onaylanmış testleri mevcut

“Laurik arginin güvenli, tamamen toksik olmayan bir bileşen” diyen Cutter; Laurik arginin için “İnsan vücudunda, doğal olarak oluşan bileşenlerine – laurik asit ve L-argininine –  hızla parçalayan kimyasal ve metabolik yollarla hidrolize edilir.” demektedir.Polietilen’in polaritesi aslında Pullulan’a uygun değil!

Cutter’ın Gıda Bilimi Bölümü’ndeki araştırma grubu, on yıldır pullulandan yapılmış antimikrobiyal filmler üzerinde deneyler yapıyor. Ancak, son çalışmaya öncülük eden Abdelrahim Hassan ve pullulan bazlı antimikrobiyal tabakayı polietilen plastiğe birleştirmek için bir prosedür tasarladı. Bu yeni kompozitin doğmasına neden olan Mısır’daki Beni-Suef Üniversitesi’nde gıda güvenliği ve teknolojisi doçenti Hassan; araştırma yapılırken Cutter’ın laboratuvarında misafir öğretim üyesi olarak katıldı.

Hassan, pullulanın polietilene yapışmasını sağlamanın bir yolunu buldu ve plastiğin hidrofobikliğini değiştirdi. Çünkü polietilen her şeyi iter ve hiçbir şey ona yapışmaz. Yani zorluk, pullulanın ona nasıl yapışmasını sağlaya bilmekteydi.


En iyi antimikrobiyal maddenin bulunması zaman aldı

Lauric argininine yerleşmeden önce, araştırmacılar timol ve nisin gibi antimikrobiyal tabakaya dahil edilen diğer gıda sınıfı antimikrobiyalleri denediler. Elde edilen kompozit filmlerin antimikrobiyal aktivitesi, Shiga toksini üreten E. coli , Salmonella spp. Listeria monocytogenes ve Staphylococcus aureus istenilen etkiyi göstermedi.

Hassan, “Nisin içeren filmler etkisizdi; timol bazı patojenleri bozdu, ancak bazılarına yeterli gelmedi ve Lauric arginin, dört bakteri türünün büyümesini engelledi.” şeklinde açıklamaktadır.

Bu ön sonuçlara dayanarak, Shiga toksini üreten E. coli , Salmonella spp. Listeria monocytogenes  ve Staphylococcus aureus çiğ sığır eti, çiğ tavuk göğsü ve hazır hindi göğsü üzerine deneysel olarak aşılandı, kompozit antimikrobiyal film ile vakumlandı, kapatıldı ve 28 güne kadar buzdolabında saklandı.


Polietilenin Endüstrisi Hala Gıda Ambalajları için kullanılabilir.

Uluslararası Gıda Mikrobiyolojisi Dergisi’nde yayınlanan bulgularda , Hassan ve Cutter Lauric argininat içeren kompozit antimikrobiyal filmin, çiğ ve yenmeye hazır etli gıdaların deneysel olarak aşılanmış yüzeylerindeki gıda kaynaklı patojenleri önemli ölçüde azalttığını bildirdiler.

Cutter, bu araştırmadan elde edilen bulguların, ambalaj ve etli gıda endüstrileri ile gıda tedarikindeki patojenleri azaltmaya çalışan düzenleyici kurumların ilgisini çekeceğine inanıyor. Uzun zaman önce biyopolimerlerin gıda ambalajındaki plastiğin tamamen yerini alabileceği düşünülmesine rağmen, Cutter antimikrobiyal filmin kompozit doğasının hala gerekli olduğuna inanıyor.

“Polietilen, mukavemet, şeffaflık, gaz geçirgenliği ve suya dayanıklılık gibi arzu edilen birçok özellik sergiler. Yeni kompozit film bize antimikrobiyal özellikler verebilir ve aynı zamanda endüstrinin hala aradığı polietilenin gücünü ve diğer tüm istenen özelliklerini sağlayabilir.” demektedir.

Cutter’ın laboratuvarındaki gelecekteki araştırmalar, kompozit antimikrobiyal filmin gıda ürünlerinin raf ömrünü nasıl etkilediğini değerlendirecek ve yeni filmin tüketici algılarını ve kabul edilebilirliğini araştıracak.

Dergi Referansı

Abdelrahim H.A. Hassan, Catherine N. Cutter. Development and evaluation of pullulan-based composite antimicrobial films (CAF) incorporated with nisin, thymol and lauric arginate to reduce foodborne pathogens associated with muscle foodsInternational Journal of Food Microbiology, 2020; 320: 108519 DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108519
Kaynak: ScienceDaily.com