Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılması Tebliğ Yayınlandı

Sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılması sağlamak amacıyla yayınlanan tebliğ ile; çiğ süt üretiminde kalitenin artırılmasını ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanması hedefleniyor.

İneklerin meme bezlerinden salgılanan 40 ºC’nin üzerinde ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş süte Çiğ süt denilmekte. Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik kapsamında alıcı ile üretici veya bunların üyesi bulunduğu üretici örgütü arasında imzalanan çiğ süt alım satım sözleşmeleri bu tebliğ kapsamındadır.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Çiğ Süt Nasıl Sınıflandırılır?

Çiğ inek sütü; Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalıdır.

Çiğ inek sütü,ilgili yönetmelikler uygunluğu tespit edildikten sonra protein ve yağ değerlerine göre aşağıda yer alan tablodaki gibi sınıflandırılır:

Sınıf tespitinde, yağ ve protein oranlarının aynı anda sağlanması zorunludur. Sağlanamadığı durumlarda, düşük olan değerin yer aldığı sınıfa göre sınıflandırılır.

Bu Tebliğ, 2020-2021 yıllarında Çanakkale, Burdur ve Aksaray illerinde, 2022 yılından itibaren ise tüm illerde uygulanır.

Kaynak: 25.01.2020 Tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazete