Çocuklara Özel Pirinç Atıştırmalıklarında Yüksek Arsenik İçeriği Bulundu

Yeni bir çalışma, Avustralya menşeli çocuklar için pirinç atıştırmalıklarının Avrupa güvenlik yönergelerinin üzerindeki seviyelerde arsenik içerdiğini gösteriyor.

Araştırma, test edilen pirinç bazlı ürünlerin% 75’inin, bebekler ve küçük çocuklar için güvenli pirinç tüketimi için AB rehberini aşan arsenik konsantrasyonlarına sahip olduğunu buldu.

Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi’nde yayınlanan çalışma, büyük miktarlarda pirinç bazlı yiyecekler yiyen Avustralyalı çocukların tehlikeli miktarlarda arsenik maruz kalabileceğini buldu.

RMIT Üniversitesi’nde çevre toksikoloğu kıdemli araştırmacı Doçent Suzie Reichman, araştırmanın Avrupa yönergelerini kullandığını, çünkü Avustralya’nın özellikle çocuklar için güvenlik standartlarına sahip olmadığını söyledi.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Gluten İntolerasnından Kaçarken Arsenik’e Tutulmak

Reichman, “Test ettiğimiz tüm ürünler Avustralya yönergelerini karşılasa da, bunlar arseniklerin vücudu nasıl etkilediğine dair en son bilimsel anlayışı yansıtmıyor.” Dedi.

“Çocuklar arsenik gibi metallerin uzun vadeli toksik etkilerine karşı daha savunmasızdır. Ancak, pirinç yönergelerimiz yetişkinlere dayanmaktadır. Kılavuz ilkeler, pirincin genellikle Avustralyalı aileler tarafından daha az tüketildiği, güncel olmayan beslenme alışkanlıklarına da dayanıyor.”

Diyerek şöyle devam etti: “Bu çalışma, özellikle çocuklar için yeni standartlar geliştirme ve kılavuzlarımızın güvenli pirinç tüketimi hakkında şimdi bildiklerimizle uyumlu olmasını sağlama ihtiyacını göstermektedir.”

Reichman, pirinç bazlı ürünlerin, artan glüten intoleransı olan çocuk sayısı için popüler bir alternatif olduğunu söyledi.

“Pirinç, çok yönlü, dengeli bir diyetin bir parçası olarak güvenle yenilebilir. Ancak, eğer çocuğun ana karbonhidrat kaynağı ise, bu bir sorun olabilir” dedi.

“Genel bir kural olarak, beş yaşın altındaki çocukların ılımlı bir şekilde pirinç yemelerini ve ebeveynlerin arsenik maruziyet riskini en aza indirmek için her öğünde pirinç servis etmekten kaçınmaları önerilir.”Arsenik maruziyetini en aza indirme

Arsenik, hem organik hem de inorganik formlarda gelen hava, toprak ve yeraltı sularında yaygın olarak bulunan doğal olarak oluşan bir metaldir.

Organik arsenik nispeten güvenlidir, ancak inorganik arsenik mesane ve deri kanserlerine bağlı bir kanserojendir. Yüksek miktarlarda inorganik arseniklere uzun süre maruz kalmak insan sağlığı için tehlikelidir.

Pirinç bitkilerinin benzer ürünlerden daha fazla arsenik biriktirdiği bilindiğinden, pirinç güvenlik yönergeleri potansiyel maruziyeti en aza indirmeyi amaçlar.

Avustralya pirinç kuralları toplam arsenik (organik ve inorganik) içindir ve maksimum 1 mg / kg seviyesini belirler. Bu, Dünya Sağlık Örgütü’nün 0.3mg / kg tarafından belirlenen toplam arsenik standardından 3 kat daha fazladır.

Toplam arseniklere bakmak yerine, bebekler ve küçük çocuklar için Avrupa Birliği kılavuzu özellikle inorganik arsenik üzerine odaklanır ve maksimum 0.1 mg / kg seviyesini belirler.Ürün testi

Çalışma, Avustralya süpermarketlerinde bulunan süt, süt tozu, tahıl, kraker ve kahverengi, beyaz, organik ve organik olmayan pirinçten yapılan makarna da dahil olmak üzere 39 pirinç ürününü test etti.

Araştırma, ürünlerin% 75’inin AB çocuk standardının üstünde inorganik arsenik seviyesine sahip olduğunu buldu.

Bulgular arasında, çalışma, kahverengi pirinç krakerlerinde beyaz pirinç krakerlerinden daha fazla inorganik arsenik olduğunu buldu, çünkü arsenik beyaz pirinçten çıkarılan pirinç kepeği içinde daha yoğun bulunmaktadır.

Reichman, kahverengi pirinç sonuçlarının özellikle ilgilendiğini, çünkü daha yüksek lif ve besin içeriği nedeniyle sağlık konusunda bilinçli ebeveynler tarafından daha iyi bir seçim olarak görüldüğünü söyledi.

Araştırma, şu anda RMIT’de doktora yapmakta olan Çevre Mühendisliği öğrencisi Zhuyun Gu tarafından verilen son yıl kapston (bitirme tezi benzeri) projesinin bir parçasıdır.Dergi Referansı

Zhuyun Gu, Shamali de Silva, Suzie M. Reichman. Arsenic Concentrations and Dietary Exposure in Rice-Based Infant Food in AustraliaInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 2020; 17 (2): 415 DOI: 10.3390/ijerph17020415

Kaynak: Sciencedaily.com