Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri 20 Daimi İşçi Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünden 27.01.2020 tarihli yayınlanan ilanda 20 sürekli işçi alımı olacağı duyuruldu. Bunlardan 6’sı ürün satışı üzerine çalışacak. Tüm lisans mezunları bu kadroları seçebilecek ve doğal olarak Gıda Mühendisleri de bu kadrolara yerleşebilecek. Ön lisans mezunlarının seçebileceği kadrolara ise Gıda Teknikerleri istihdam edilebilecek.

Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğümüze bağlı fabrika ile ürün/mal satış şubelerinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen “sürekli işçi” kadrolarına
sınavla işçi alımı yapılacaktır.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay
İŞ KOLU (MESLEK) İŞÇİ SAYISI KURA YERİ KURA GÜN VE DE SAATİ SÖZLÜ SINAV GÜN VE SAATİ
Zirai Ürünler Satış Elemanı 6 (Lisans –KPSSP3 Puanı) 12.02.2020- 09.00
Zirai Ürünler Satış Elemanı 3 (Ön lisans-KPSSP93 Puanı) 12.02.2020- 09.00
Zeytin Endüstri Teknikeri (Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi) 1 (Ön lisans- KPSSP93 Puanı) 12.02.2020- 09.00
Zirai Ürünler Satış Elemanı (Lise-Meslek Lisesi) 4 Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü 10.02.2020 Saat:10.00 12.02.2020- 14.00
Kamyon Şoförü (Lise-Meslek Lisesi) 1 Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü 10.02.2020 Saat:10.00 12.02.2020- 14.00
Salamura İşçisi (En az İlkokul mezunu) 5 Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü 10.02.2020 Saat:10.00 12.02.2020- 14.00GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
7) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak.
8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı veya engeli bulunmamak.
9) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
10) Öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti.
11) Lisans ile ön lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak.
12) Balıkesir Edremit ilçesinde ikamet etmek.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 27.01.2020 – 31.01.2020 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen başvurular arasından KPSS puanına göre alım yapılacak iş kolları hariç, ilan edilen diğer iş kollarından bildirilen iş talepleri arasından açık işçi sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday Noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

Asıl ve yedek aday sıralamaları Noter huzurunda çekilen kura sırasına göre yapılacaktır. Kura çekimi Balıkesir Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünde ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumunca KPSS Puanına göre belirlenerek sözlü sınava girmeye hak kazanan ön lisans, lisans mezunları listesi ile Kura sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananların isim listeleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER:

1) KPSS Sonuç Belgesi, (ön lisans ile lisans mezunları)
2) Nüfus Cüzdanın aslı.
3) Diploma Aslı veya Noter tasdikli sureti.
4) Mesleki Deneyim Belgesi aslı (Her meslek grubu için istenen süreden az olmayacak SGK Hizmet Dökümü belgeleri)
5) Gıda hijyen eğitim belgesinin aslı. (Zirai Ürünler Satış Elemanı için müracaat edenler getirecektir.)
6) Zeytinyağı kalite, tadım ve kontrol belgesinin aslı. (Zirai Ürünler Satış Elemanı için müracaat edenler getirecektir.)
7) Kamyon şoförü için (E) Sınıfı ehliyet aslı, SRC2 ile SRC4 belgeleri aslı, Psikoteknik
belgesi aslı.
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü
Cennet Ayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No: 47
Edremit / BALIKESİR
Telefon : 0 (266) 373 1174 -1356
Fax : 0 (266) 3731329