Alkol alındığında karaciğere ne olur?

En yaygın karaciğer hastalıklarından biri “siroz”. Bu duruma aşırı alkol tüketimi, viral hepatit, otoimmün süreçler ve metabolik hastalıklar gibi birçok şey neden olabilir. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada,   Polonya’daki Lublin Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar, iki adipokin olan kallistatin ve chemerin ve alkolik karaciğer sirozu arasındaki ilişkiyi araştırdı . Özellikle, hastalığın farklı aşamaları olan hastalarda bu proteinlerin serum seviyelerini değerlendirdiler. Bulguları Annals of Agricultural and Environmental Medicine dergisinde yayınlandı .

Adipokinler, yağ dokusu tarafından üretilen hücre sinyal proteinleridir. Bu “ dolaşımdaki hormonlar ” beyin, karaciğer ve kaslar gibi çeşitli organlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Enflamasyona aracılık eden adipokinlerin düzenlenmesi, korkunç sonuçlara sahip ve obezite, kardiyovasküler hastalık ve Tip 2 diyabet gibi ciddi sağlık sorunları ile ilişkilidir.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Kallistatin ve kemerin: Karaciğer hasarı belirteçleri

Araştırmacılara göre Polonya’da karaciğer hastalıkları nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı artıyor. Karaciğer hastalığının en yaygın biçimlerinden biri karaciğer sirozudur . Bu duruma aşırı alkol tüketimi, viral hepatit, otoimmün süreçler ve metabolik hastalıklar gibi birçok şey neden olabilir.

Kallistatin ve kemerin düzeyleri ile alkolik karaciğer sirozu arasındaki ilişkiyi belirlemek için , araştırmacılar 99 hasta ile çalışmıştır. Kallistatin ve kemerin serum konsantrasyonlarını belirlemek için ELISA kitleri kullandılar. Daha sonra sonuçları 20 sağlıklı kişiden oluşan bir kontrol grubunun sonuçlarıyla karşılaştırdılar.

Araştırmacılar, kontrol grubunun en yüksek serum kemerin düzeylerine sahip olduğunu bildirdi. Karaciğer hastalığının şiddeti arttıkça, kemerin düzeylerinin büyük ölçüde azaldığını belirttiler.

Araştırmacılar kallistatin için benzer bir eğilim gözlemlediler: Sağlıklı bireyler en yüksek adipokin serum düzeyine sahipti. Hastalığın şiddeti arttıkça kallistatin seviyeleri de düştü.

Araştırmacılar  , karaciğer fonksiyon bozukluğu nedeniyle alkolik karaciğer sirozu hastalarında karaciğer hasarının ilerlemesi ile kemerin ve kallistatin seviyelerinin azaldığı sonucuna varmışlardır  .


Kallistatin ve kemerinin kansere karşı koruyucu etkileri

Bilim insanlaru uzun zamandır beyaz yağ dokusunun metabolik süreçleri etkileyebileceğini belirlediler. Bu doku, yağ hücreleri, bağışıklık hücreleri, endotel hücreleri ve kollajen ve lif üreten hücreler (fibroblastlar) dahil olmak üzere farklı hücre tiplerinden oluşur. İşlevlerinin bir parçası olarak, özellikle visseral ve subkutanöz tipteki yağ dokusu, iltihaplanma gibi önemli süreçlere aracılık eden adipokinler üretir. Enflamasyon, tehditlere karşı bağışıklık yanıtının bir parçasıdır ve kalp hastalığı ve kanser gibi kronik hastalıklarda yaygın bir faktördür .

Adipokinler pro-enflamatuar, anti-enflamatuar veya her ikisi olarak sınıflandırılabilir. Kallistatinin kesinlikle anti-enflamatuar aktiviteleri ile bilinmesine rağmen, kemerin koşullara bağlı olarak iltihabı arttırdığı da, inhibe ettiği de bulunmuştur.


Kallistatin

Kallistatin esas olarak karaciğerde üretilir, ancak kalp, böbrekler ve kan damarları gibi kardiyovasküler fonksiyon ile ilişkili dokularda da bulunabilir. Araştırmalar, bu proteinin vazodilatasyon ve iltihaplanma, oksidatif stres, fibrozis (skar) ve tümör ilerlemesinin inhibisyonu dahil olmak üzere birçok yararlı etki yaptığını göstermektedir. Aslında, hayvan çalışmaları kallistatinin hipertansiyon, kalp ve böbrek hasarı, artrit, grip virüsü enfeksiyonu, tümör büyümesi ve kanser metastazı gibi istenmeyen birçok olayı önleyebileceğini bulmuştur . Anti-tümör aktivitesine daha yakından bakmak, kallistatinin anjiyogenez, inflamasyon ve kanser hücresi proliferasyonunu inhibe ederek ve kanser hücresi ölümünü indükleyerek tümör büyümesini baskıladığını gösterir.


Kemerin

Kemerin, enflamatuar hastalıklarda bağışıklık hücrelerinin infiltrasyonunu indükleyen bir kemoatraktan olarak bilinir. Birkaç çalışma, obez deneklerdeki kemerin düzeylerinin pro-enflamatuar moleküllerin varlığı ile pozitif korelasyonlu olduğunu bulmuştur . Ancak pro-inflamatuar bir aracı olmasına rağmen, kemerin ayrıca anti-mikrobiyal, anti-enflamatuar ve anti-tümör aktivitelerine sahiptir. Bazı kanser vakalarında, kemerin ifadesi savunma önlemi olarak artar. Chemerin vücut tarafından anti-tümör bağışıklık hücrelerini toplamak, pro-enflamatuar moleküllerin üretimini azaltmak ve kansere bağlı sinyal yollarını değiştirmek için kullanılır. Farklı kanser türlerini içeren çalışmalar , kemerin restorasyonunu veya zorla aşırı ekspresyonunu takiben önemli anti-tümör etkileri bildirmiştir.

Hem kemerin hem de kallistatin , sadece farklı kanser türlerinin değil, aynı zamanda diğer kronik hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için umut verici yeni stratejiler sağlar . Bununla birlikte, potansiyellerini tam olarak anlamak ve kullanmak için bu biyomoleküller hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Kaynaklar:

Science.News
FoodScience.News
FrontiersIn.org
AAEM.pl
AHAJournals.org