Yemeğimizdeki virüsleri kızılcık ve narenciye ile ortadan kaldırın

Nanovirüsler tükettiğiniz Taze ürünler ise sofralarınıza kadar gelir. Sindirim sistemi bozukluklarının nedenlerinden olan bu virüsler;  bakterileri, küfleri, parazitleri ve böcekleri yok etmek için kullanılan ışınlama gibi soğuk pastörizasyon sistemlerine oldukça dirençlidir. Bu virüsleri yok etmek için gama ışınları veya X-ışınları kullanır ise ortadan kaldırmak için gereken dozlar, taze ürünlerin fizikokimyasal özelliklerini etkileyebilir. Yeni geliştirilen bir sistem ile kızılcık ve narenciye özleri nanovirüsleri gama ışınlarına karşı daha hassas hale getirebilmektedir.

Institut National de la Recherche Scientifique’de (INRS) bir araştırmacı olan Profesör Monique Lacroix, norovirüsleri gama ışımasına karşı daha hassas hale getiren kızılcık suyu ve narenciye özüne dayanan yenilebilir bir kaplama geliştirdi ve gıda kalitesini korurken bunları ortadan kaldırmayı mümkün kıldı. Tüketim için risksiz bir durum geliştirildi.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Meyve özü spreyi

Fikir, marul veya çilek gibi taze ürünleri püskürtmek ve daha sonra ışınlama gibi soğuk pastörizasyon ile işlemek üzerine ortaya atıldı. Kızılcık suyu ve narenciye özündeki organik asitler ve polifenol, viral proteini değiştirecek ve aktivitesini inhibe etmeye yardımcı olacak nitelikteydi.

Baş yazarı Monique Lacroix’in “Norovirüsler genellikle üç kilogray (kGy) ışınlama dozu gerektirir, ancak doğal bir antimikrobiyal görevi gören bu meyve karışımı spreyi ile tedavi süresinin yarıya indirildiğini gösterdik. Bu doğal antimikrobiyallerin kullanılması hücre bozulmasını veya kahverengi renk bozulmasını önler” sözlerini içeren raporu  12 Şubat’ta Uygulamalı Mikrobiyoloji Dergisi’nde (Journal of Applied Microbiology.)çevirimiçi olarak yayınlandı .

Profesör Lacroix’in ekibi, kızılcık suyu ve narenciye özü karışımını kombine bir tedavide test eden ilk kişi oldu. Gıda bilimi uzmanı, “Hem meyve suyu hem de ekstrakt, tek başına kullanıldığında norovirüsleri elemine etme yeteneğine sahip, ancak aynı tedavi soğuk pastörizasyonla birleştirildiğinde, gerekli meyve konsantrasyonları önemli ölçüde daha sağlıklı.” demektedir.


Norovirüs Kontaminasyonu

Norovirüs kontaminasyonu hasattan önce ve sonra ortaya çıkabilir. Tarlalarda kirlenmiş su akışı, yiyeceklere temas eden enfekte kişiler tarafından ürünler kontamine olabilir.

Çalışmanın yazarlarından ve INRS Uygulamalı Mikrobiyoloji yüksek lisans mezunu Alexandra Gobeil  “Bakterilerin aksine, norovirüsler yiyecekler üzerinde çoğalmazlar. Orada birikir ve bir insana bulaşana kadar orada kalırlar,” diyor .

Monique Lacroix ve ekibi, koruma açısından en kırılgan sebzelerden biri olan marul üzerindeki kaplamayı test etti. Sonunda, doğal meyve özleri ve soğuk pastörizasyon (örneğin UV-C, X-ışını, gama ışını veya ozonlama) içeren tedavi kombinasyonlarını ticari ölçekte test etmek için gıda endüstrisi ile bir ortaklık geliştirmeyi umuyor.Dergi Referansı:

  • A. Gobeil, S. Shankar, M. Lacroix. Radiosensitivity increase in FCV‐F9 virus using combined treatments with natural antimicrobials and γ‐irradiationJournal of Applied Microbiology, 2020; DOI: 10.1111/jam.14596

Kaynaklar

  • Sciencedaily.com
  • Inrs.ca
  • Wiley.com