Bir Gen; Hem Patojenleri Çeker; Hem de metabolizmayı düzenler mi?

Mildew Locus O (MLO) geninin, toprak mahsullerinin çoğunda bulunur ve  yaprak patojeni olan toz küfüne duyarlı olmasına neden olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Gen kaybı, patojene karşı dayanıklı ve sağlam bir dirence neden olur. Ama durun; bu genin olmaması yarayışlı metabolik bazı faaliyetlerin de önüne geçiyor!

John Innes Center ve Şanghay Bitki Fizyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü arasındaki ortak bir projede, bilim adamları,  patojenlerinin ihtiyaç duyduğu MLO geninin, bitkilerin topraktan besin almasına yardımcı olan simbiyotik mikorizal mantarlar tarafından da kullanıldığını buldular.

Mikorhizal mantarlar, bitki köklerinde simbiyotik etkileşimler kuran ve besin alımına katkıda bulunan faydalı toprak mikroorganizmalarıdır. Toz küfler, birçok farklı bitki türünü enfekte eden ve tarımda önemli ürün kayıplarına neden olan ciddi yaprak mantarı patojenleridir.

Bu çalışmada deneyler, MLO geninin arpa, buğday ve Medicago truncatula’nın mutant bitkilerinde mikorizal kolonizasyonun azaldığını göstermiştir. Buna, bitki hücreleri içinde arbusküler mikorizal mantarların yerleşimi için gerekli birçok anahtar genin ekspresyonunda belirgin bir azalma eşlik etti. Bulgular, çiçekli bitkilerde MLO’nun birincil rolünün arbuscular mikorizal mantarlar tarafından kolonizasyonda olduğunu ve bu rolün külleme ile uygun olduğunu göstermektedir.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

MLO geni, pirinç, buğday ve baklagiller gibi önemli mahsulleri içeren çok çeşitli bitkilerde bulunur. Sonuçlar, mahsulün iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tarımın hastalıktan kaynaklanan kayıpları azaltırken faydalı mikoriza etkileşimlerini arttırmak için önemli veriler içermektedir.

Araştırmanın yazarları Dr Catherine Jacott, “MLO geni toz küf direncindeki rolü için geniş çapta incelenmiştir, . Ancak mikorhizal mantarlar ve toz  küf sırasıyla kök ve sürgülere bulaştığından, külleme için konakçı olmadan kalırken mikorizayı tamamen destekleyebilecek tahıllar üretmek mümkün olabilir.”

Çalışma: Mildew Locus O, anjiyospermlerde arbuscular mikorhiza ile kolonizasyonu kolaylaştırır, Yeni Fitolog dergisinde yer almaktadır.Dergi Referansı

Catherine N. Jacott, Myriam Charpentier, Jeremy D. Murray, Christopher J. Ridout. Mildew Locus O facilitates colonization by arbuscular mycorrhizal fungi in angiospermsNew Phytologist, 2020; DOI: 10.1111/nph.16465

Kaynak: ScienceDaily.com