Hazır Ambalaj Teknik Komitesi Üye Yapısı Değişti

14/10/2005 tarihli ve 25966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde bugün bir değişiklik yapıldı ve “HAZTEK” (hazır ambalaj teknik komiyesi) üye yapısı değiştirildi.

 “HAZTEK” aşağıdaki üyelerden oluşur:

 • Genel Müdürlüğü temsilen üç üye.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığını temsilen iki üye.
 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
 • Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu temsilen bir üye.
 • Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay
 • Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.
 • İstanbul Ticaret Odasını temsilen iki üye.
 • Aerosol Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
 • Ambalaj Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
 • Bira-Malt Üreticileri Derneğini temsilen bir üye.
 • Boya Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
 • Esnek (Fleksıbıl) Ambalaj Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
 • Etiket Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
 • Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonunu temsilen iki üye.
 • Plastik Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
 • Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
 • Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
 • Şarap Üreticileri Derneğini temsilen bir üye.
 • Metal Ambalaj Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
 • Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfını temsilen bir üye.
 • Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfını temsilen bir üye.
 • Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
 • Tütün Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.Komite Üyeleri Nasıl Seçilir

Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kurum/kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kurum/kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Komite toplantılarına görevlendirilmiş üyelerin katılımı esastır.

Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde toplantı gündemine göre birinci fıkrada belirtilen üyeler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşları da toplantılara gözlemci olarak katılım sağlayabilir.”

Toplantılar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen bir takvim uyarınca yapılır. Komite üyelerinin talebi üzerine Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda da toplantı yapılabilir.”