Ordu’da Gıda Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Açılıyor

Ordu ili ve bölge illerindeki bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda ürünlerinin  kimyasal analizlerinin yapılarak besin değerlerinin ortaya konulması amacıya Ordu Üniversitesine bağlı Gıda Ürünleri Uygulama ve araştırma merkezi kuruluyor.

Bu gün yayınlanan resmi gazetede faaliyetleri yasalaşan merkez bölgede üretilen gıda ürünlerinde biyoaktif bileşiklerinin tespiti ve izolasyonu ile bunlardan katma değeri yüksek yeni fonksiyonel ürünler geliştirmek, tüketicileri bu ürünler konusunda bilinçlendirmek, bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmayı amaçlamakta.

Doğal ve Güvenilir Gıda’nın adresi Zahirepazari.com sayesinde Eve Misafir Çağırmak Çok Kolay

Gıda Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma merkezi faaliyet alanları

Bölge halkı için halen ticari öneme sahip olan fındık, kivi, balık ve arı ürünleri başta olmak üzere yöresel gıda ürünleri ile ticari potansiyeli olan tıbbi ve aromatik bitkilerin analizi için laboratuvarlar oluşturmak, yeni analiz metotları geliştirmek ve bu ürünlerin standartlarının belirlenmesinde görev yapmak ana faaliyet kapsamında.

Bu merkez; gıdaların içeriğindeki biyoaktif etken maddelerin tanımlanmasını ve izolasyonunu yaparak bunların ilaç etken maddesi dahil katma değeri çok yüksek ürünlere işlenmesini sağlamak üzere de çalışacak.

Yöresel gıda ürünlerinin çikolata gibi katma değeri yüksek ürünlerde kullanılmasını sağlamak üzerine de çalışacak merkezde; Yöresel gıda ürünleri ve bileşenlerinden inovatif ve katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi için AR-GE projeleri yapmak, proje kabul etmek, başlatmak gibi faaliyetlerde yürütülecek.

Yöresel gıda ürünlerini tanıtmak amacıyla uygulama grupları kurmacak olan merkez faaliyet alanıyla ilgili konuların eğitimine yönelik programlar da düzenleyecek.

Yöresel gıda ürünlerinin sağlığa faydalı etkilerini ortaya çıkaracak doğru kullanımı hakkında bilimsel çalışmalar yapılacak. Tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak için yöresel gıda ürünlerinde olabilecek tağşişler hakkında raporlar hazırlayıp halkı bilgilendirme de yapılacak.

Merkezde aynı zamanda Ulusal ve uluslararası eğitici ve tanıtıcı seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlenecek ve kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunulacak.

Bu merkez tüm faaliyet alanlarının yanında danışmanlık hizmeti vermek ve yayım faaliyeti yapmak üzere de görevlendirilmiş durumda.Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetimi; bir müdür ve yönetim kurulu üyelerinden oluşuyor.

Müdür ve görevleri

Müdür, Ordu Üniversitesi Rektörü tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla 2 öğretim elemanını üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, müdür yardımcısı Müdüre vekalet eder.

Müdür; Merkezin uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri şunlardır:

  • Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, Merkezin çalışmalarını denetlemek.
  • Merkezin ödenek ve eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.
  • Yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve uygulama merkezleriyle iş birliği yapmak, projeler geliştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak ve konu ile ilgili çalışmaları koordine etmek.
  • Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.
  • Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.Yönetim Kurulu ve görevleri

Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yardımcıları ile Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, kalan süre için aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Kaynak: Resmigazete.gov.tr