Gıdalarda Partiyi Tanımlayan İşaret ve Numaralar Tebliğ Özet

Gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan işaretlemeye ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayınlanan tebliğ özetidir. Bu tebliğ özellikle TGK Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme yönetmeliği kapsamında ürün etiketlemede oldukça önemlidir. Gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon operasyonlarında izlenebilirliğin sağlanmasını kolaylaştırır.

Aynı koşullarda üretilen, imal edilen veya ambalajlanan bir gıdanın satış birimleri topluluğuna o gıdanın partisi denir. Gıda Partileri (p) veya (l) şeklinde ön işaretleme olmak kaydıyla ambalaj üzerinde belirtilir. Ürünlerin STT ve TETT gibi takipte olan değerleri de parti numarası olarak kullanılabilmektedir.


REKLAM: Antepezo.com “Hijyenik şartlarda, kaliteli ham madde ile ekonomik üretim

Temel kurallar

Ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan bir işaret veya numara taşımayan gıdalar piyasaya arz edilemez.

Ancak bazı istisnai durumlar vardır ki; aşağıda sıralanan ürün ya da ürün gruplarında parti no ya da işareti olma zorunluluğu yoktur:

  • Geçici depolara, hazırlama veya ambalajlama tesislerine satılan veya gönderilen tarımsal ürünlere; üretici birliklerine sevk edilen tarımsal ürünlere; hazırlama veya işleme tesislerinde hemen kullanılmak üzere toplanan tarımsal ürünlere,
  • Son tüketiciye satış noktasında; hazır ambalajlı olmayan gıdalarda, satın alan kişinin talebi doğrultusunda paketlenen gıdalarda veya doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalarda,
  • En geniş yüzeyi 10 cm2 den küçük olan ambalajlarda,
  • Partinin tanımlanmasını sağlayan işaretin veya numaranın birleşik ambalaj üzerinde yer alması koşuluyla, kişiye servis edilen porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlarda.Parti işaretinin veya numarasının belirlenmesi ve bildirimi

Parti, her seferinde, bahse konu gıdanın üreticisi, imalatçısı veya ambalajlayıcısı veya ithal edilen gıdalar için ülke içindeki ilk satıcısı tarafından belirlenir.

Parti işareti veya numarası, birinci fıkrada bahsedilen işletmecilerden biri veya diğerinin sorumluluğu altında belirlenir ve işaretlenir. Etiket üzerindeki diğer işaretlemelerden açıkça ayırt edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, parti işaretinin veya numarasının önünde ‘P’ veya ‘L’ harfi yer alır.

Hazır ambalajlı gıdalarda parti işareti veya numarası ve gerektiğinde ‘P’ veya ‘L’ harfi, doğrudan hazır ambalajın üzerinde veya bu ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde yer alır.

Hazır ambalajlı olmayan gıdalarda parti işareti veya numarası ve gerektiğinde ‘P’ veya ‘L’ harfi, paketin veya kabın üzerinde veya bunların olmaması durumunda ilgili ticari belgelerin üzerinde yer alır.

Parti işareti veya numarasının, her durumda, kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek şekilde olması sağlanır.

Etiket üzerinde tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi yer alıyorsa, bu tarihin en azından gün ve ay olarak bu sırayla kodlanmadan belirtilmesi koşuluyla, parti işaretinin veya numarasının gıdanın üzerinde yer almasına gerek yoktur.

Güneşin Peşinden Git Çıktı! Aldınız Mı?

Kaynak:

  •  04.01.2012 Tarih ve 28613 sayılı Resmî Gazete
  • Mevzuat.gov.tr